[product_page id="119"]

L4 po wczesnym poronieniu 2022

L4 po wczesnym poronieniu

Ciąża to zazwyczaj okres radosnego oczekiwania i przygotowań do narodzin dziecka. Niestety, nie zawsze kończy się szczęśliwym porodem i  radością rodziny. Utrata nienarodzonego dziecka często pozostawia kobietę w  bardzo złym stanie psychicznym, z poczuciem winy, żalu i pustki. Taka trauma z pewnością może być powodem czasowej niezdolności do pracy. Czy po utracie ciąży kobieta ma prawo do zwolnienia lekarskiego i zasiłku? Jakie dokumenty są wymagane? Dowiedz się więcej na temat L4 po wczesnym poronieniu w 2022

L4 po wczesnym poronieniu 2022. Czy przysługuje?

Kobieta w ciąży, zgodnie z literą prawa, może udać się na zwolnienie lekarskie w związku ze swoim stanem. Zwolnienie to może trwać nawet 270 dni, a świadczenie, które w tym czasie otrzymuje,  jest wypłacane w pełnym wymiarze podstawy, czyli 100% średniego miesięcznego wynagrodzenia. Gdy w trakcie przebywania na zwolnieniu z powodu ciąży dojdzie do poronienia, wtedy okres urlopu skrócony zostanie do 182 dni. Płaca również ulegnie zmianie – podobnie jak w przypadku innych L4, wysokość zasiłku będzie wynosiła 80% podstawy, a jeśli kobieta w tym czasie przebywała w szpitalu, wyniesie ono tylko 70%. 

Nie jest to jednak jedyne rozwiązanie. Niewiele kobiet, a czasami nawet pracodawców, ma świadomość, że po urodzeniu martwego dziecka lub po jego śmierci do 8. tygodnia życia przysługuje skrócony urlop macierzyński, którego okres wynosi 56 dni. Przez ten czas pracownica uprawniona jest także do pobierania zasiłku macierzyńskiego w wysokości 100% podstawy. L4 po wczesnym poronieniu 2022 nie jest zatem konieczne, jeżeli po utracie ciąży kobieta nie czuje się na siłach do powrotu do pracy. 

Skrócony urlop macierzyński po poronieniu – jak uzyskać?

Wcześniej wspomnieliśmy, że urlop macierzyński przysługuje po urodzeniu martwego dziecka. Czy poronienie można uznać za taką samą sytuację? Otóż terminy te nie są rozróżniane przez akty prawne, gdyż należą do nomenklatury medycznej. Stąd każde poronienie rozumie się jako martwe urodzenie i dlatego też każda kobieta, niezależnie od tego, na jakim etapie ciążę utraciła, ma prawo do skorzystania z urlopu i zasiłku. 

 Jakie dokumenty są potrzebne?

Aby móc pójść na urlop macierzyński po poronieniu, potrzebne będzie zgromadzenie odpowiednich dokumentów. Głównym z nich jest karta martwego urodzenia, którą powinno się otrzymać przy wypisaniu ze szpitala. Następnie należy udać się z nią do Urzędu Stanu Cywilnego i zarejestrować dziecko w celu uzyskania jego aktu urodzenia, które z kolei konieczne jest do złożenia wniosku o urlop.  Taki akt urodzenia zawiera wszelkie informacje o dziecku, łącznie z zaznaczeniem tego, że urodziło się ono martwe. 

Tutaj pojawia się pewien kłopot. Wielu lekarzy odmawia wydania takiej karty z uwagi na brak możliwości określenia płci dziecka. Taka sytuacja ma miejsce zazwyczaj w momencie, gdy do poronienia doszło przed 16. tygodniem ciąży, kiedy to określenie płci w oparciu o badania organoleptyczne jest niemożliwe. Z tej sytuacji istnieje wyjście w postaci badań genetycznych. Można zlecić wykonanie takiego badania prywatnie, co pozwoli na określenie płci nienarodzonego dziecka poprzez test DNA. 

Aby mieć możliwość udania się na urlop macierzyński wraz ze skróconym aktem urodzenia dziecka należy złożyć stosowny wniosek u pracodawcy. Warto pamiętać, że jeżeli w trakcie trwania np. badań genetycznych kobieta przebywa na L4 po wczesnym poronieniu 2022 lub na urlopie wypoczynkowym, tuż po złożeniu wniosku zostają one zamienione na urlop macierzyński. 

Badania genetyczne – co mogą wykazać?

Jak wcześniej wspomnieliśmy, takie badanie umożliwi zidentyfikowanie płci dziecka, co oprócz ubiegania się o urlop i zasiłek macierzyński, może ułatwić rodzicom pożegnanie się z dzieckiem. Jest to bardzo ważne i ułatwia proces pogodzenia się z zaistniałą sytuacją oraz przybliża powrót rodziców do codziennego życia. Co jeszcze ważniejsze, dzięki testom DNA można dowiedzieć się, jaki był powód poronienia. Jeżeli okaże się, że ciąża zakończyła się przedwcześnie z powodów niezależnych od rodziców – to również może okazać się pomocne w stawaniu na nogi po takiej stracie. Ta informacja może podbudować kobietę i pozbawić ją choć części wyrzutów sumienia. 

Pochowanie utraconego dziecka

Jeżeli rodzice zdecydują się na pochowanie dziecka, przysługuje im prawo do uzyskania zasiłku pogrzebowego. Jego wysokość wynosi 4000 zł. Wniosek o świadczenie wraz z aktem zgonu lub aktem urodzenia dziecka z adnotacją o martwym porodzie i wszelkimi fakturami poświadczającymi poniesienie kosztów pogrzebu, należy złożyć w ZUS-ie. Rodzice na dopełnienie tych formalności mają czas do roku od pochowania dziecka. Jeżeli jednak nie chcą się tego podjąć lub nie czują się na siłach, pochówkiem wcześnie utraconego dziecka zajmie się szpital. Wtedy prawo do zasiłku nie przysługuje. 

Warto mieć świadomość swoich praw zarówno w tym, jak i w innych przypadkach. Po tak traumatycznych przeżyciach, jak utracenie dziecka, nieważne na jakim etapie, warto dać sobie czas na powrót do pełni sił fizycznych i psychicznych. Odpoczynek i czas dla siebie z pewnością pomogą kobiecie stanąć na nogi, a uzyskanie urlopu i zasiłku macierzyńskiego może to bardzo ułatwić.

Zwolnienie lekarskie możesz uzyskać na naszej stronie internetowej!

Zobacz również