[product_page id="119"]

Zwolnienie lekarskie po śmierci rodzica? Kiedy można wziąć?

zwolnienie lekarskie po śmierci rodzica

Śmierć bliskiej osoby to bardzo trudne przeżycie. Żałoba często prowadzi do rozwoju depresji, głębokiego smutku. Z kolei złe samopoczucie może przełożyć się na kłopoty ze zdrowiem fizycznym. W takiej sytuacji pracownik otrzyma zwolnienie po śmierci rodzica.

Zwolnienie lekarskie wystawiane jest w przypadku stwierdzenia przez lekarza niezdolności do pracy spowodowanej chorobą. Sam fakt przechodzenia żałoby nie upoważnia do korzystania z L4. Jeżeli jednak pracownik czuje się źle, zauważy u siebie niepokojące objawy i nie jest w stanie wykonywać swoich zawodowych obowiązków, powinien udać się do lekarza lub skorzystać z telekonsultacji.

Zwolnienie lekarskie po śmierci rodzica

W niektórych przypadkach żałoba po śmierci bliskiej osoby przekształca się w trwałe zaburzenia nastroju, prowadzi do rozwoju depresji. Problemom psychicznym towarzyszą kłopoty ze zdrowiem – osłabienie, apatia, nadmierne zmęczenie, ucisk w klatce piersiowej, kłopoty ze snem, brak apetytu lub nadmierny apetyt. W skrajnych przypadkach osoba w żałobie może targnąć się na życie. Jak najszybsze reagowanie na niepokojące symptomy pozwala poprawić jakość życia osób przeżywających żałobę i zahamować rozwój poważniejszych zaburzeń i chorób.

W takiej sytuacji warto skonsultować się z lekarzem rodzinnym lub psychiatrą. Każdy z nich ma możliwość wystawić pewne zwolnienie lekarskie. Po śmieci rodzica pacjent powinien poświęcić ten czas na odpoczynek i powrót do formy. W leczeniu depresji lub głębokiego smutku stosuje się farmakologię oraz różnego rodzaju terapie. W przypadku złego samopoczucia pracownik może umówić się na konsultację telefoniczną, by otrzymać e-zwolnienie online.

Kiedy choremu przysługuje L4?

Zwolnienie przysługuje osobom, które odprowadzają składki na ubezpieczenie chorobowe. Musi również minąć tzw. okres wyczekiwania, który wynosi 30 dnia dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Ważne, aby chory wykorzystał L4 zgodnie z jego przeznaczeniem, w przeciwnym razie może stracić prawo do pobierania świadczenia.

Przez pierwsze 33 dni pracownik pobiera wynagrodzenie chorobowe wypłacane przez pracodawcę. Kolejne dni to już wypłata zasiłku chorobowego przez ZUS.

Zwolnienie lekarskie po śmierci rodzica jest możliwe, jednak tylko w przypadku, gdy istnieją przesłanki do jego wystawienia – gorsze samopoczucie, choroba, które uniemożliwiają normalne wykonywanie obowiązków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *