[product_page id="119"]

L4 na rehabilitację

L4 na rehabilitację

Mówi się, że zdrowie docenia się dopiero wtedy, gdy się je straci. Lecz co zrobić, by móc je ponownie odzyskać? Czasami wystarczy do tego krótka kuracja odpowiednimi lekami, a czasami konieczne mogą okazać się różnego rodzaju zabiegi czy operacje. Nierzadko do odzyskania pełni sprawności niezbędne jest o wiele dłuższe leczenie i rehabilitacja. Jednak co w takim przypadku z pracą? Czy pracodawca ma obowiązek udzielić zwolnienia pracownikowi, gdy ten chce w  godzinach pracy udać się na zabiegi rehabilitacyjne? A może przysługuje mu L4 na rehabilitację? 

L4 na rehabilitację – to musisz wiedzieć 

Prawo dokładnie mówi o tym, w jakich przypadkach pracodawca  jest zobowiązany do udzielenia pracownikowi pozwolenia na opuszczenie miejsca pracy. Należą do nich między innymi:

  • Okresowe badania lekarskie,
  • Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • Jeżeli pracownik jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, krwiodawcą lub członkiem rady nadzorczej,
  • W przypadku zdarzeń rodzinnych, takich jak ślub, narodziny dziecka pracownika lub pogrzeb członków jego najbliższej rodziny.

Istnieją jeszcze inne przypadki, jednak w żadnym z nich nie jest zawarta informacja o konieczności udzielenia zwolnienia w związku z rehabilitacją pracownika. Z tego wynika, iż decyzja o zwolnieniu z wykonywania czynności służbowych w celu udania się na rehabilitację zależy jedynie od dobrej woli pracodawcy. Nie jest od do tego zobligowany według litery prawa. Taka nieobecność może zostać uznana za usprawiedliwioną i niepłatną, a pracodawca może oczekiwać odpracowania jej w innym terminie. Wyjątkiem są jedynie osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Im przysługuje prawo do zwolnienia z pracy z zachowaniem wynagrodzenia, gdy muszą udać się na specjalistyczne badania czy zabiegi. Jak więc uzyskać L4 na rehabilitację, aby nie stracić pieniędzy?

Świadczenie rehabilitacyjne. Jak je uzyskać?

Jeżeli jesteś osobą niezdolną do pełnienia swoich obowiązków w pracy z  uwagi na zły stan zdrowia, masz prawo uzyskać zwolnienie lekarskie oraz przez czas jego trwania pobierać świadczenia chorobowe (jeżeli jesteś osobą odprowadzającą składki chorobowe). Jeśli jednak po wykorzystaniu czasu zwolnienia (wynosi ono do 182 dni w większości przypadków) zdrowie nadal nie pozwala Ci na powrót do pracy, możesz złożyć wniosek o świadczenie rehabilitacyjne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oprócz wniosku, konieczne jest orzeczenie lekarza orzecznika. Potrzebne są do tego:

  • Dane pacjenta, wraz z numerem PESEL i adresem zamieszkania,
  • Rozpoznanie medyczne sporządzone w języku polskim,
  • Opinię mówiącą o tym, że rehabilitacja pacjenta może w znaczący sposób przyczynić się do szybszego powrotu do zdrowia.

Świadczenie rehabilitacyjne możesz pobierać maksymalnie przez 12 miesięcy. Jego wysokość wynosi:

  • 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przez pierwsze trzy miesiące,
  • 75% tej samej podstawy przez całą resztę okresu pobierania świadczenia,
  • 100% podstawy, gdy osobą uprawnioną do zasiłku jest kobieta ciężarna. 

Pamiętaj jednak, że ochrona przed zwolnieniem z pracy przysługuje Ci jedynie przez trzy miesiące. Po upływie tego czasu pracodawca może wypowiedzieć Ci umowę.

L4 na rehabilitację – czy jest taka możliwość?

Lekarze udzielają zwolnień na podstawie stanu zdrowia pacjenta i własnej obserwacji. Jeśli doktor uzna, że nie jesteś w stanie pracować podczas procesu rehabilitacji, może udzielić ci stosownego zwolnienia. Na jego podstawie Twoja nieobecność w pracy będzie usprawiedliwiona i w 80% płatna. Czy lekarz ma prawo odmówić wystawienia L4 na rehabilitację? Owszem, może nie wystawić zwolnienia lekarskiego. Wszystko zależne jest od rzeczywistego stanu pacjenta. Warto pamiętać, że Narodowy Fundusz Zdrowia może refundować maksymalnie pięć zabiegów w ciągu dnia, które odbywają się w systemie dziesięciodniowym.

W przypadku, gdy gabinet rehabilitacyjny, do którego chcesz się udać, świadczy swoje usługi jedynie w godzinach Twojej pracy, a pracodawca nie chce udzielić Ci nawet niepłatnego zwolnienia, możesz na ten czas skorzystać z urlopu wypoczynkowego. Innym rozwiązaniem tej sytuacji może być także udanie się na rehabilitację do gabinetów, które oferują zabiegi w godzinach wieczornych. W  większości są to zazwyczaj placówki prywatne, ale oprócz dogodnych godzin mogą oferować również wyższej klasy sprzęt medyczny. Warto zastanowić się nad tą możliwością, gdy jesteś w stanie sobie na nią pozwolić. 

Nie zaniedbuj swojego zdrowia i nie rezygnuj z rehabilitacji. Lekarz, który Cię na nią skierował, z pewnością doskonale wie, co robi i w swoich działaniach kieruje się dobrem pacjenta. Bez wątpliwości chciałbyś/aś cieszyć się pełną sprawnością jak najdłużej, więc daj sobie na to szansę. Nawet jeżeli wydaje Ci się, że odzyskałeś już pełnię sił i zdrowia, po pewnym czasie może okazać się, że choroba tylko chwilowo przestała dawać o sobie znać. Zdrowie masz tylko jedno, więc zatroszcz się o nie należycie, aby móc cieszyć się nim długimi latami. 

Zwolnienie lekarskie możesz uzyskać na naszej stronie internetowej!

Zobacz również