[product_page id="119"]

Skręcenie kostki a L4

Skręcenie kostki a L4

Skręcenie kostki a L4

Skręcenie stawu skokowego to kontuzja, która może nastąpić wskutek przeciążenia tej części kończyny dolnej, najczęściej powiązanego z ruchami skrętowymi. Do wystąpienia kontuzji nie jest potrzebny intensywny wysiłek fizyczny, związany np. ze sportem. Skręcenie kostki może nastąpić nawet podczas wykonywania codziennych obowiązków domowych czy podczas pracy.

Uraz powoduje ból i dyskomfort, który ogranicza lub nawet uniemożliwia poruszanie się. W związku z tym pracownicy, u których wystąpiła ta kontuzja, mogą martwić się o dalsze wykonywanie obowiązków zawodowych. Jednakże jak za każdą inną przyczynę pogorszenia stanu zdrowia, za skręcenie stawu skokowego należy się zwolnienie lekarskie. Jak długo trwa? Jakie świadczenia otrzyma pracownik? Wszystko, co należy wiedzieć o skręceniu kostki a L4 znajdziecie Państwo w dalszej części artykułu!

Skręcenie kostki a L4. Ile trwa zwolnienie lekarskie w przypadku skręcenia stawu skokowego?

Długość zwolnienia lekarskiego zależy od oceny wystawiającego je lekarza tudzież asystenta medycznego. Ten zaś dokonuje jej na podstawie przeprowadzonego badania czy wywiadu z pacjentem. Długość L4 to kwestia indywidualna, na którą wpływ ma rodzaj dolegliwości, intensywność objawów, samopoczucie pracownika oraz rodzaj wykonywanej przez niego pracy.

Kontuzja pierwszego stopnia zwykle wymaga tylko chłodzenia kostki czy noszenia stabilizatora, a także ograniczania ruchu. Leczenie tego urazu może zająć około 10 dni. Jednak w cięższych przypadkach konieczny może okazać się zabieg operacyjny, a to oczywiście wpłynie na długość zwolnienia lekarskiego, zależnego od czasu potrzebnego na rehabilitację po skręconej kostce.

Jeżeli więc chodzi o skręcenie kostki a L4, długość przerwy od wykonywania obowiązków zawodowych zależna jest od wielu czynników. Zwolnienie lekarskie w takim przypadku może trwać od 10 dni do nawet 6 tygodni. Długość L4 zależy także od rodzaju wykonywanej pracy. Jeżeli jest ona obciążająca fizycznie, zwolnienie lekarskie może potrwać dłużej.

Jakie świadczenia należą się pracownikowi na L4 z powodu skręcenia kostki?

Zwolnienie lekarskie oraz świadczenia pieniężne należą się tylko pracownikom płacącym składki na ubezpieczenie chorobowe – obowiązkowe czy dobrowolne. Przez pierwsze 33 lub 14 dni (okres ten zależy od wieku pracownika) przebywania na zwolnieniu lekarskim pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80% podstawy wymiaru.

Po wyczerpaniu tych dni rozpoczyna się okres zasiłkowy, podczas którego ZUS wypłaca zasiłek chorobowy, również w wysokości 80% średniego wynagrodzenia pracownika. Należy pamiętać o tym, że okres zasiłkowy trwa maksymalnie 182 dni (lub 270 w przypadku np. ciąży) i nowy okres zasiłkowy rozpoczyna się dopiero po 60 dniach przerwy między jednym zwolnieniem a drugim. W związku z tym pracownik musi pilnować, by nie przekroczyć dopuszczonego limitu.

Jeśli jednak to nastąpi, można liczyć na świadczenie rehabilitacyjne, o ile dalsze leczenie pomoże wrócić pacjentowi do pracy w przeciągu roku. Świadczenie to przez pierwsze 3 miesiące wynosi 90% podstawy wymiaru, zaś między 4 a 12 miesiącem – 75%.

Warto wspomnieć, że niektórzy pracownicy mogą liczyć na świadczenia w wysokości 100%. Dotyczy to np. kobiet w ciąży, które ze względu na przeciążenie stawu skokowego również mogą spotkać się ze skręceniem kostki. Jeżeli pracownica jest w ciąży, należy jej się 100% zasiłku bez względu na przyczynę udania się na zwolnienie lekarskie.

Skręcenie kostki a L4 – jak uzyskać zwolnienie lekarskie? L4 bez wychodzenia z domu!

Skręcenie stawu skokowego znacznie utrudnia poruszanie się, w związku z czym pracownik może nie mieć jak dotrzeć do gabinetu lekarskiego. Również oczekiwanie na wolne terminy wizyt lekarskich może trwać zbyt długo, a ze względu na uraz pracownik nie może przecież kontynuować pracy. W takim wypadku warto skorzystać z możliwości uzyskania zwolnienia lekarskiego bez wychodzenia z domu.

E-wizyty oraz teleporady jako zdalne formy kontaktu służą komfortowi pacjenta, pozwalając mu odbyć wizytę z lekarzem przez internet lub telefon. Podczas niej zostanie przeprowadzony wywiad medyczny, na podstawie którego specjalista ma prawo wystawić zwolnienie lekarskie na określony czas. Dzięki temu pracownik nie musi martwić się przerwą od pracy spowodowaną urazem kończyny.

Skręcenie stawu skokowego – czego unikać na zwolnieniu lekarskim?

Leczenie skręconej kostki wymaga m.in. ograniczania poruszania się, w związku z czym w celu jak najszybszego powrotu do zdrowia pracownik powinien nie obciążać kończyny. Lekarz wystawiający zwolnienie lekarskie dołącza do niego odpowiednie zalecenia, których należy przestrzegać.

W przypadku skręcenia stawu skokowego zaświadczenie o tymczasowej niezdolności do pracy może zawierać kod cyfrowy „1”, który oznacza, że pracownik na zwolnieniu lekarskim nie powinien wychodzić z domu, chyba że w wyjątkowych sytuacjach, np. aby udać się do lekarza czy do apteki.

Jeżeli pracownikowi, któremu zalecono nie wychodzenie z domu zostanie udowodniono, że nie zastosował się do nakazów lekarza, mogą mu zostać odebrane świadczenia przyznane w trakcie zwolnienia lekarskiego. Takie same konsekwencje czekają osoby, które mimo przebywania na zwolnieniu lekarskim wykonywały pracę zarobkową czy też jeśli zaświadczenie okaże się bezpodstawne, a pracownik był zdrowy.

Zwolnienie lekarskie możesz uzyskać na naszej stronie internetowej!

Zobacz również