[product_page id="119"]

Zwolnienie lekarskie w ciąży

Zwolnienie lekarskie w ciąży

Kobiety, które dowiadują się o tym, że niedługo na świecie pojawi się ich dziecko, często zastanawiają się, ile trzeba przepracować, żeby iść na L4 w ciąży. Odpowiedź na to pytanie znajduje się w przepisach prawa. Pierwszą możliwością, by ciężarna mogła kwalifikować się do przejścia na zwolnienie lekarskie w tym okresie, jest posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni. Tym samym musi pracować na umowę o pracę co najmniej od miesiąca. Drugą opcją jest posiadanie dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego nieprzerwanie przez 90 dni. Takie ubezpieczenie otrzymują osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą. Samodzielnie podejmują wtedy decyzję o ubezpieczeniu zdrowotnym.

Ile trzeba przepracować, żeby iść na L4 w ciąży? Kiedy lekarz może je wystawić i jakie są wskazania do zwolnienia lekarskiego dla ciężarnej?

Kobiety w ciąży często nie znają swoich praw, dlatego nierzadkim wyszukiwaniem w przeglądarkach jest fraza „ile trzeba przepracować, żeby iść na l 4 w ciąży”. Zgodnie z powyższymi informacjami, prawo do przejścia na zwolnienie lekarskie w tym okresie należy się kobietom po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia zdrowotnego, czyli po miesiącu od chwili, w której taka kobieta rozpoczęła opłacanie składek zdrowotnych.

Lekarz może wystawić je w momencie, gdy ma podstawy do tego, że kobieta nie jest już zdolna do pracy. Sam fakt bycia wciąż nie wystarczy bowiem do tego, by przejść na L4. Czynnikami, które bierze pod uwagę, jest stan pacjentki w momencie badania, ocena przebiegu ciąży oraz warunki pracy, w których pracuje pacjentka. Wskazaniami do zwolnienia lekarskiego jest ochrona stanu ciąży oraz kobiety się niej znajdującej, oraz zapobieganie ewentualnym komplikacjom, które mogą wystąpić podczas pracy.

Jak długo ciężarna może przebywać na zwolnieniu lekarskim?

Kobiecie w ciąży pracującej na umowie o pracę przysługuje 270 dni zwolnienia spowodowanego spodziewaniem się przez nią dziecka.  Sytuacja ta jest zatem odmienna od tradycyjnego maksymalnego czasu przebywania na nieprzerwanym zwolnieniu lekarskim. Dla kobiet, które nie są w ciąży bądź osób, które nie chorują na gruźlicę, przysługuje bowiem 182 dni zwolnienia lekarskiego.

Ciężarna ma zatem pełną swobodę w podejmowaniu decyzji o przejściu na okres zwolnienia lekarskiego, choć termin ten powinien zostać uzgodniony z pracodawcą. Ostateczna decyzja o przejściu przez nią na zwolnienie lekarskie przysługuje jednak lekarzowi.

Wynagrodzenie za okres przebywania na L4 – ile dostanie kobieta w ciąży na zwolnieniu lekarskim?

Wiedząc już, ile trzeba przepracować, by iść na L4 w ciąży, pozostaje pytanie, w jaki sposób Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz pracodawca takie świadczenie chorobowe w jej trakcie zapewnia. W ciągu pierwszych 33 dniach przebywania na zwolnieniu lekarskim wynagrodzenie wypłaca pracodawca. Po upływie tego czasu zasiłek chorobowy wypłacany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Odmiennie do tradycyjnej stawki zasiłku chorobowego wynoszącego 80% podstawy, w przypadku kobiet w ciąży wypłacane jest 100% wynagrodzenia. Stawkę wylicza się na podstawie przeciętnych miesięcznych zarobków wypłacanych za okres 12 miesięcy poprzedzających ten, w którym ciężarna przeszła na zwolnienie lekarskie. Do podstawy wynagrodzenia mogą zostać doliczone także premie, nagrody bądź inne elementy doliczające się do pensji. Należy jednak pamiętać, że prawo do pobierania świadczeń pieniężnych należy się tylko tym kobietom, które posiadają ubezpieczenie chorobowe. Tylko na tej podstawie ciężarna może otrzymać także zwolnienie lekarskie.

Czy ciężarna może zostać zwolniona podczas okresu ciąży przez pracodawcę?

Zgodnie z art. 177 Kodeksu Pracy ciężarna nie może zostać zwolniona przez pracodawcę podczas okresu ciąży. Nie może on bowiem ani wypowiedzieć, ani rozwiązać umowy w czasie, gdy spodziewa się ona dziecka oraz w okresie jej urlopu macierzyńskiego. Wyjątkiem od tej reguły jest rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownicy, jeśli zgodziła się na to zakładowa organizacja związkowa, reprezentująca jej prawa.

Co ciekawe ochrona przed zwolnieniem obowiązuje także kobiety, które dowiedziały się o tym fakcie dopiero w momencie, w którym straciły już pracę. Mogą się wtedy odwołać od takiej decyzji pracodawcy, a rozwiązanie umowy może tym samym stracić ważność.

Należy mieć także świadomość, że w przypadku trwającego tak długo zwolnienia lekarskiego, w stosunku do kobiety ciężarnej może zostać przeprowadzona kontrola ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Sprawdza on wtedy, czy wykorzystywane zwolnienie jest zgodne z przeznaczeniem oraz czy taka kobieta spełnia zalecenia lekarskie. W momencie, w którym zauważone zostałyby nieścisłości w przestrzeganiu L4, może się stać to podstawą do odebrania zasiłku chorobowego.

Zwolnienie lekarskie możesz uzyskać na naszej stronie internetowej!

Zobacz również