[product_page id="119"]

L4 na depresję

L4 na depresję

Depresja to choroba cywilizacyjna, dotykająca coraz większą część ogólnej populacji. Szacuje się, że obecnie cierpi na nią ponad 300 milionów ludzi, z czego aż półtorej miliona w naszym kraju. Choć po części jej występowanie jest kwestią dziedziczną, nasilenie choroby może nastąpić wraz z występowaniem pewnych wydarzeń w życiu człowieka. Do takich można zaliczyć nękanie czy złe warunki pracy. Nie od dziś głosi się, by pracodawcy szczególnie przyglądali się swoim pracownikom pod kątem zdrowia psychicznego.

Można zastanawiać się, czy z powodu podejrzenia depresji można ubiegać się o zwolnienie lekarskie. Choć wielu pracowników może nie zdawać sobie z tego sprawy, przerwa od wykonywania obowiązków zawodowych na rzecz odpoczynku i poprawienia stanu psychicznego może poczynić ogromne różnice w codziennym funkcjonowaniu, a ostatecznie w jakości wykonywanej pracy.

L4 na depresję. Czy choroba psychiczna stanowi podstawę do wystawienia zwolnienia lekarskiego?

Czy można dostać L4 na depresję? Oczywiście jest to jak najbardziej możliwe. Takie zaświadczenie o tymczasowej niezdolności do wykonywania obowiązków zawodowych wystawia tylko psychiatra – nie ma do tego prawa ani psycholog, ani terapeuta. Jeżeli stan zdrowia pracownika uniemożliwia mu dalszą pracę, bez względu na charakter jego zawodu, stanowi do podstawę do wypisania L4. W tym wypadku depresja bardzo negatywnie wpływa na motywację i samopoczucie pracownika, a w ostateczności przyczynia się do pogorszenia zdrowia fizycznego, co już całkowicie obniża jakość wykonywanej pracy.

Pracownik, który doświadcza np. problemów ze snem, znacznego obniżenia nastroju, utraty motywacji i zaburzeń apetytu powinien udać się do lekarza psychiatry w celu diagnozy potencjalnego zaburzenia czy choroby natury psychicznej. Pod żadnym pozorem nie powinien lekceważyć takich objawów. Nieleczona depresja nie znika, a wręcz nasila się z każdym dniem.

Zwolnienie lekarskie od psychiatry – jak wygląda, ile trwa? Możliwość wystawienia L4 na depresję z datą wsteczną

Zwolnienie lekarskie wystawione przez psychiatrę nie różni się od takiego wystawionego z powodów dotyczących zdrowia fizycznego z jednym tylko wyjątkiem. Zaświadczenie tymczasowej o niezdolności do pracy zazwyczaj wystawia się już od dnia badania tudzież maksymalnie 4 dni wprzód, jeżeli inaczej zwolnienie lekarskie obejmowałoby święta i inne dni wolne od pracy. Zwolnienie może także zostać wystawione do 3 dni wstecz, szczególnie jeśli pracownik przez ten okres czekał na wizytę lekarską, ale nie był też w stanie kontynuować pracy.

Jednakże L4 na depresję może zostać wypisane z datą wcześniejszą niż 3 dni do tyłu. Psychiatra ma prawo wystawić zwolnienie lekarskie na kilka dni wstecz z tego względu, że pracownik często ma trudność z określeniem, kiedy zaczęły się u niego problemy natury psychicznej oraz przez jak długi czas nie był zdolny do pracy.

Okres ten nie jest ściśle ustalony, niemniej jednak większe przyzwolenie na wystawienie L4 z datą wstecz w przypadku zdrowia psychicznego jest jedyną różnicą między zaświadczeniem od psychiatry a od innego lekarza.

Długość trwania L4 na depresję jest kwestią w pełni indywidualną, zależną nie tylko od diagnozy i nasilenia objawów, ale także od sposobu leczenia choroby, które może obejmować zażywanie leków i wizyty u terapeuty.

Jakie świadczenie dostaje się na zwolnieniu lekarskim od psychiatry?

Również świadczenie przyznawane podczas przebywania na L4 z powodu depresji nie będą różniły się od tych należnych w każdym innym wypadku. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy w wysokości 80% podstawy wymiaru (tudzież 100%, jeśli na depresję choruje np. pracownica w ciąży). Długość okresu zasiłkowego jest niezmienna i wynosi maksymalnie 182 dni w ciągu roku.

L4 na depresję – kontrowersje zwolnień lekarskich dotyczących zdrowia psychicznego

L4 na depresję mogą otaczać pewne kontrowersje i podejrzenia z powodu uprzedzeń dotyczących zdrowia psychicznego, głoszących, że pogorszenie takowego łatwo symulować. Choć niektórzy pracownicy mogą uciekać się do oszustwa w tej kwestii, jest to działanie nie tylko niemoralne, ale i wiążące się z poważnymi negatywnymi konsekwencjami.

Zwolnienia lekarskie od psychiatry podlegają takiej samej kontroli jak pozostałe. Zarówno pracodawca, jak i Zakład Ubezpieczeń Społecznych mają prawo skontrolować pracownika przebywającego na przerwie od pracy z powodu depresji. Istotne jest stosowanie się do zaleceń lekarza. Na przykład, jeżeli pracownikowi zaleca się nie opuszczanie miejsca zamieszkania poza koniecznością udania się np. na spotkanie z terapeutą, ale podczas kontroli nie zastanie się go w domu, będzie musiał składać w tej sprawie wyjaśnienia.

Każde zwolnienie lekarskie wymaga stosowania się do zaleceń lekarza. Pracownik w tym okresie nie może też oczywiście pracować. Każde złamanie zasad w tym zakresie może skończyć się odebraniem przyznanych świadczeń, a nawet zwolnieniem dyscyplinarnym już po powrocie do pracy.

Zwolnienie lekarskie możesz uzyskać na naszej stronie internetowej!

Zobacz również