[product_page id="119"]

L4 na astmę

L4 na astmę

Choroby układu oddechowego stają się niestety coraz częstsze. Pogarszający się stan środowiska, szybkie tempo życia i zanieczyszczenia powietrza nie sprzyjają oddychaniu pełną piersią. Jedną z chorób, która zyskała już niechlubne miano cywilizacyjnej, jest astma. Cierpi na nią znaczna liczba dzieci, ale również dorosłych. Dowiedz się, czym charakteryzuje się to schorzenie, jakie są jego przyczyny, sposoby leczenia i przede wszystkim, czy można dostać L4 na astmę?

L4 na astmę – charakterystyka choroby

Astma to przewlekła choroba dolnych dróg oddechowych. Jest stanem ciągłego stanu zapalnego oskrzeli, który ujawnia się w bardzo uciążliwych objawach. Astma jest chorobą w większości przypadków nieuleczalną – towarzyszy choremu przez całe życie. Do symptomów tej choroby należą najczęściej:
Nagłe i niekontrolowane napady duszności i kaszlu,
Trudności w oddychaniu,
Uczucie ucisku w klatce piersiowej,
Męcząca zadyszka.
Występują one najczęściej w nocy lub wczesnym rankiem. Wywołać je może także intensywny śmiech, wysiłek fizyczny, czy też obecność czynników drażniących. Intensywność napadów astmy uzależniona jest od stopnia zaawansowania tej choroby. Wyróżnia się ich 4:
1. Stopień – stadium łagodnej astmy. Charakteryzuje się sporadycznymi i stosunkowo krótkimi napadami duszności.
2. Stopień – stadium astmy łagodnej o niskim stopniu uporczywości. W tym stopniu rozwoju choroby ataki występują częściej niż raz na tydzień, a nocne duszności wpływają na jakość i długość snu.
3. Stopień – astma umiarkowanie ciężka i uporczywa. W tym przypadku napady są codziennością i skutecznie zaburzają sen.
4. Stopień – poziom najcięższej i najbardziej uporczywej astmy. Dolegliwości są stałe, stan zdrowia jest wyraźnie pogorszony, a aktywność fizyczna znacznie utrudniona.
Ataki astmy mogą mieć różny czas trwania i odmienną intensywność. Od chwilowych zadyszek po silne napady prowadzące nawet do omdleń. Czy tak zaawansowany stopień rozwoju umożliwia otrzymanie L4 na astmę?

Przyczyny i rodzaje astmy

Przyczyn występowania tej choroby może być naprawdę wiele. Wyróżnia się zwykle dwa rodzaje astmy: alergiczną i niealergiczną. Astma wywołana reakcjami alergicznymi spowodowana jest nadwrażliwością na pewne czynniki pojawiające się w powietrzu. Do alergenów wyzwalających objawy astmy mogą należeć:
Sierść zwierząt,
Kurz i roztocza,
Pyłki roślin,
Środki chemiczne,
Określone produkty spożywcze i leki.
Rodzajem astmy na tle alergicznym jest astma zawodowa. Na ten rodzaj choroby narażone są osoby, które w swojej pracy mają styczność ze szkodliwymi czynnikami. Mogą one mieć charakter typowych alergenów, ale także środków drażniących drogi oddechowe. Stąd na astmę zawodową narażeni są np. pracownicy laboratoriów, osoby zajmujące się hodowlą zwierząt czy piekarze. Aby rozpoznać tę chorobę konieczna jest specjalistyczna diagnoza lekarska. Często zdarza się, że objawy astmy mijają, gdy osoba na nią cierpiąca opuści miejsce pracy, choć niekiedy nawet wtedy nie udaje się ich skutecznie pozbyć. W skrajnych przypadkach konieczne może być przekwalifikowanie się i zmiana wykonywanego do tej pory zawodu.
Astma niealergiczna dotyczy zazwyczaj osób dorosłych, a na jej występowanie wpływ mają czynniki takie jak wdychanie dymu czy zimnego powietrza.

Metody leczenia astmy

Aby móc skutecznie walczyć z astmą, najpierw trzeba dokładnie zdiagnozować, co leży u jej podstaw. W celu ustalenia źródła choroby lekarz może zlecić szereg badań. Mogą to być np. testy alergiczne. Polegają one na podawaniu pacjentowi czynnika uczulającego w określonych dawkach i pod stałą kontrolą. Pozwoli to jednoznacznie określić, na jaki alergen organizm reaguje atakami astmatycznymi. Oprócz tego zlecone może zostać zrobienie zdjęcia rentgenowskiego płuc, aby zyskać stuprocentową pewność co do słuszności diagnozy. W przypadku podejrzenia astmy wykonuje się również badanie czynnościowe układu oddechowego. Jego celem jest ocena występowania i charakteru skurczów oskrzeli.
Gdy badania potwierdzą astmę, należy rozpocząć odpowiednie leczenie. Zazwyczaj wyróżnia się dwa rodzaje terapii astmy: przy pomocy leków oraz leczenie niefarmakologiczne. To pierwsze ma na celu osłabienie objawów i opanowanie potencjalnych ataków. Stosuje się zwykle środki wziewne, aby te mogły dotrzeć jak najszybciej do miejsca swojego działania. Drugie z kolei ma nauczyć pacjenta, jak radzić sobie z astmą i w jaki sposób unikać czynników drażniących. Skuteczna może okazać się także fizjoterapia i ćwiczenia oddechowe oraz wydolnościowe.
L4 na astmę – kiedy i dlaczego
Jeśli ataki astmy są częste i bardzo uciążliwe, niezależnie od tego, czy cierpisz na astmę alergiczną czy nie, możesz udać się na zwolnienie lekarskie. Każda niezdolność do świadczenia pracy z powodu złego stanu zdrowia uprawnia do urlopu chorobowego. W przypadku początków astmy zawodowej takie zwolnienia są bardzo często przez lekarzy wystawiane. Jego długość nie jest jasno określona. Zwykle lekarz udziela L4 na astmę na tak długo, na ile uzna to za konieczne, aby pacjent mógł dojść do siebie.

Zobacz również