[product_page id="119"]

L4 na miesiąc

L4 na miesiąc

Do zwolnienia lekarskiego ma prawo każdy pracownik płacący składki na ubezpieczenie chorobowe, bez względu na to, czy jest ono obowiązkowe czy dobrowolne. Zaświadczenie to wydaje uprawniony lekarz lub asystent medyczny na wypadek pogorszenia stanu zdrowia pracownika, który potrzebuje czasu na odpoczynek i odzyskanie sił. Można otrzymać również zwolnienie lekarskie na wypadek opieki nad chorym członkiem rodziny, np. dzieckiem czy rodzicem w zaawansowanym wieku.

Kwestia zwolnień lekarskich jest wyjątkowo ważna dla pracowników, dlatego zainteresowanie tym tematem nigdy nie maleje. Stale zadawane są pytania odnośnie zaświadczenia przyzwalającego na przerwę od wykonywania obowiązków zawodowych. Interesować może ilość dni, jakie pracownik ma prawo spędzić na zwolnieniu lekarskim. Na przykład, czy można otrzymać L4 na miesiąc? Z jakich przyczyn takowe jest wydawane?

Na co można otrzymać L4 na miesiąc?

L4 na miesiąc może zostać wypisane przez lekarza z wielu różnych przyczyn. Często zwolnienie lekarskie na okres jeszcze dłuższy dostaje się po operacji czy też w przypadku zaburzeń lub chorób psychicznych, jeśli włączona zostaje terapia psychologiczna. Jednakże na pytanie o to, na co można dostać L4 na miesiąc nie znajdziemy jednoznacznej odpowiedzi. Długość zwolnienia lekarskiego zależy bowiem nie tylko od rodzaju dolegliwości, ale i od intensywności objawów, indywidualnego samopoczucia, charakteru wykonywanej pracy, sytuacji życiowej pracownika i innych czynników.

Jeżeli pracownikowi zależy na L4 na miesiąc, musi on mieć powód, by takowe uzyskać. Jeśli jego stan zdrowia wymaga leczenia lub odpoczynku trwającego miesiąc lub dłużej, osoba wydająca zwolnienie lekarskie z pewnością wysłucha jego prośby. Lekarz bierze bowiem pod uwagę wszystkie czynniki mogące wpłynąć na długość koniecznej rehabilitacji na zwolnieniu lekarskim. Jeżeli więc pracownik z przyczyn zdrowotnych naprawdę potrzebuje L4 na miesiąc, z pewnością takowe otrzyma.

L4 na miesiąc. Ile dni można spędzić na zwolnieniu lekarskim?

Nie ma limitu na pojedyncze zwolnienie lekarskie. L4 może obejmować zarówno 3 dni, jak i cały miesiąc. Jego długość, co zostało już powiedziane, zależy od wielu czynników, różniących się między indywidualnymi pacjentami. Istnieje jednak limit dni, jakie można spędzić na zwolnieniach lekarskich ogólnie w ciągu roku i dotyczy on okresu zasiłkowego.

Maksymalna liczba dni, jakie pracownik może wykorzystać na zwolnienia lekarskie w ciągu roku wynosi 182 dni. Przewidywane są wyjątki: kobiety ciężarne oraz osoby chore na gruźlicę mają prawo do 270 dni zwolnienia rocznie. Jeżeli limit ten zostanie w pełni wykorzystany, pracownik musi poczekać na otwarcie nowego okresu zasiłkowego, co nastąpi dopiero po 60 dniach przerwy między jednym zwolnieniem lekarskim a drugim.

W tym miejsca nie ma znaczenia powód L4. Jeżeli ktoś wrócił do pracy po przeziębieniu, a za tydzień uda się na kolejne zwolnienie, tym razem z powodu skręcenia kostki, dni przypadające na oba L4 będą wpadać w jeden okres zasiłkowy. Pracownik powinien więc pilnować, by nie przekroczyć ustalonego limitu.

Zwolnienie lekarskie – wynagrodzenie i zasiłki przyznawane pracownikowi tymczasowo niezdolnemu do pracy

Przez pierwsze 33 dni zwolnienia lekarskiego pracownikowi przyznawane jest wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80% podstawy wymiaru. Jeżeli L4 dotyczy osoby po 50 roku życia, okres ten skrócony jest do 2 tygodni. Po wykorzystaniu tych dni rozpoczyna się okres zasiłkowy, podczas którego pracownik otrzymuje zasiłek chorobowy, również w wysokości 80% średniego miesięcznego wynagrodzenia.

Jeżeli pracownik wykorzystał cały limit przypadający na okres zasiłkowy, ale dalsze leczenie może pomóc mu wyzdrowieć i wrócić do pracy, przyznaje się świadczenie rehabilitacyjne. Obowiązuje ono przez rok. Do 3 miesiąca przyznawane jest świadczenie w kwocie 90% podstawy wymiaru, zaś od 4 miesiąca wysokość spada do 75%.

Należy także wspomnieć, że niektórzy pracownicy mogą liczyć na świadczenia w wysokości 100% pensji. Do grupy tej należą np. kobiety ciężarne, a także osoby, które uległy wypadkowy w drodze do pracy lub podczas powrotu z niej.

Jak zdobyć L4 bez wychodzenia z domu? Komfort teleporad i e-wizyt!

Aby otrzymać zwolnienie lekarskie warto skorzystać z wygody e-wizyty lub teleporady. Za ich pomocą pracownik może skontaktować się z lekarzem bez wychodzenia z domu, co ułatwia otrzymanie zwolnienia lekarskiego. Jest to rozwiązanie szczególnie wygodne dla pacjentów, którzy ze względu na słaby stan zdrowia nie mogą opuszczać domu.

Zwolnienie lekarskie – czego unikać? Jakich zasad należy przestrzegać na L4?

Podczas zwolnienia lekarskiego, bez względu na jego długość, stanowczo zabrania się kontynuowania pracy. L4 z założenia jest okresem przerwy od wykonywania obowiązków zawodowych. Pracownik powinien także stosować się do indywidualnie wypisanych zaleceń od lekarza. Mogą one mówić np. o tym, że pracownik powinien leżeć, a wychodzić z domu może tylko w wyjątkowych sytuacjach. Jeśli taka osoba zostanie dostrzeżona np. na zakupach, sprawą interesuje się albo pracodawca, albo ZUS.

Złamanie zasad obowiązujących na zwolnieniu lekarskim przynosi konsekwencje nie tylko w postaci utraty przyznanych świadczeń, ale i może zakończyć się zwolnieniem dyscyplinarnym.

 

Zwolnienie lekarskie możesz uzyskać na naszej stronie internetowej!

Zobacz również