[product_page id="119"]

L4 na jeden dzień

L4 na jeden dzień

Zwolnienia lekarskie to rozwiązanie, które przysługuje pracownikom niezdolnym do wykonywania czynności służbowych z uwagi na swój stan zdrowia. Umożliwia ono usprawiedliwioną nieobecność w pracy bez utraty środków do życia – możliwe jest otrzymanie wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego. Okres trwania zwolnienia zależy zwykle od decyzji lekarza i jego oceny, czy pracownik jest w stanie wrócić do wykonywania swoich obowiązków. Zdarzają się nawet przypadki, że zwolnienie trwa kilka miesięcy, ale… czy możliwe jest wystawienie L4 na jeden dzień?

L4 na jeden dzień – w jakich przypadkach?

Z punktu widzenia prawa i kodeksu pracy wystawienie zwolnienia na jeden dzień jest możliwe i w pełni legalne. Co prawda nie jest to aż tak powszechne rozwiązanie jak długoterminowe zwolnienia, jednak pracownicy sięgają po nie stosunkowo często, a lekarze zazwyczaj bez problemu takich zwolnień udzielają. W jakich przypadkach jest to najbardziej prawdopodobne?

  • W momencie, kiedy stan zdrowia pracownika w chwili wizyty nie pozwala na pracę, jednak jest możliwość, że dolegliwości ustąpią w kolejnym dniu. Często pracownicy decydują się na wzięcie urlopu chorobowego w piątek, aby móc spokojnie wykurować się w weekend. 
  • Wtedy, kiedy pracownik chce udać się na rutynowe badania kontrolne. Sytuacja ta ma miejsce na przykład wtedy, gdy
  • pracodawca zatrudnia nowego pracownika, który nie ma aktualnego orzeczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy,
  • pracownik zostaje przeniesiony na inne stanowisko, które charakteryzuje się większym ryzykiem i narażeniem zdrowia,
  • pracownik wraca do wykonywania swoich obowiązków po urlopie chorobowym trwającym powyżej 30 dni.
  • Takie zwolnienie lekarz może wystawić również wtedy, gdy pracownik podjął decyzję o oddaniu krwi lub innych materiałów, jak na przykład szpiku czy komórek macierzystych. 

Warto wspomnieć, że sam fakt udania się na wizytę lekarską nie stanowi podstaw do wystawienia L4 na jeden dzień

 

Czy za jednodniowe L4 dostaniesz pieniądze?

Jak za każde inne zwolnienie lekarskie, tak nawet za jeden dzień urlopu chorobowego przysługuje odpowiednie wynagrodzenie. Jego wysokość podobnie jak w innych przypadkach będzie wynosiła 80% podstawy wynagrodzenia. Kwotę świadczenia za jeden dzień oblicza się, dzieląc podstawę pomniejszoną o stosowne stawki przez 30. Jedna trzydziesta podstawy to kwota, którą otrzymasz z tytułu świadczenia chorobowego. Zaznaczmy, że do podstawy, oprócz płacy zasadniczej, wliczają się także premie, prowizje, wynagrodzenie za nadgodziny i pracę nocną, a także inne wszelkiego rodzaju dodatki. 

 

Czy lekarz ma prawo odmówić wystawienia zwolnienia lekarskiego?

Jeśli lekarz, do którego się udałeś, uzna, że Twoje objawy i dolegliwości nie są wystarczająco poważne i uciążliwe, abyś nie mógł pracować, może odmówić Ci wystawienia L4. Co w przypadku, gdy uważasz, że zrobił to niesłusznie? W takiej sytuacji masz prawo do złożenia odpowiedniego zażalenia a także do zmiany lekarza. Możliwe jest dokonanie takiej zmiany dwa razy w ciągu roku. Jeśli zdecydujesz się na odwołanie od decyzji lekarza, masz na to 30 dni. Twoja skarga zostanie rozpatrzona przez Komisję Lekarską i jeśli ta po przeprowadzeniu odpowiednich badań i zaznajomieniu się z całą sytuacją uzna, że decyzja lekarza nie była adekwatna, a Twój stan zdrowia kwalifikował się do otrzymania zwolnienia – wówczas lekarz może zostać ukarany. Ty natomiast możesz ubiegać się o odszkodowanie. Podobnie rzecz ma się w sytuacji odwrotnej, gdy okaże się, iż lekarz wydał zwolnienie, mimo że pacjent mógł bez większych problemów i uszczerbku na zdrowiu podjąć się obowiązków pracowniczych. W tej sytuacji medyka również może spotkać kara. Warto w takich sytuacjach znać swoje prawa i dochodzić do ich respektowania. 

 

W jaki sposób uzyskać L4 na jeden dzień?

Od 01 grudnia 2018r. zwolnienia lekarskie wystawiane są jedynie elektronicznie. Zasada ta jest dużym uproszczeniem, gdyż pacjent nie musi dostarczać papierowej wersji zwolnienia pracodawcy ani do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Lekarz po podjęciu decyzji o udzieleniu pacjentowi L4, generuje je w systemie, a chwilę później jest ono już widoczne pracodawcy i pracownikom ZUS-u. Zaletą takiej formy wystawiania zwolnień jest również fakt, że można to robić z urządzenia mobilnego podczas lekarskiej wizyty domowej. Dzięki temu ułatwieniu, jakim są elektroniczne zwolnienia, ubiegać się o nie można na kilka sposobów:

  • Głównym i najbardziej powszechnym sposobem jest udanie się na wizytę do lekarza rodzinnego. Ten po przeprowadzeniu wywiadu z pacjentem i  zbadaniu go może wystawić zwolnienie, jeśli uzna to za konieczne;
  • O L4 można również ubiegać się poprzez poradę telefoniczną lub online;
  • Istnieje wiele stron internetowych, które umożliwiają zdobycie zwolnienia lekarskiego, jednak często ich legalność budzi wątpliwości. O wiele bezpieczniejsze i wiarygodne będzie skorzystanie z wizyty u lekarza. Zwolnienia może udzielić Ci lekarz rodzinny, specjalista w danej dziedzinie medycyny, lekarz w szpitalu, stomatolog oraz psychiatra. 

Zwolnienie lekarskie możesz uzyskać na naszej stronie internetowej!

Zobacz również