[product_page id="119"]

L4 na członka rodziny

L4 na członka rodziny

Nie na wszystko, co dzieje się w naszym życiu, mamy wpływ. Nieprzewidziane wypadki i choroby to tylko jedne z wielu okoliczności, których chcielibyśmy uniknąć, zwłaszcza wśród swoich najbliższych. Nie zawsze jest to jednak możliwe. W takich sytuacjach chcemy sprawić, aby chory członek rodziny jak najszybciej doszedł do siebie, a do tego potrzebna jest odpowiednia opieka. Co zrobić, gdy chcesz zająć się chorym, ale nie wiesz, czy możesz to zrobić bez utraty środków do życia? Zastanawiasz się, czy spełniasz odpowiednie kryteria? Na jaką pomoc możesz liczyć? Przeczytaj artykuł aby poznać najważniejsze informacje na temat L4 na członka rodziny

Kto może uzyskać L4 na członka rodziny?

Niewiele osób ma świadomość, że może udać się na zwolnienie lekarskie w celu sprawowania opieki nad chorym członkiem swojej rodziny. Zazwyczaj takie zwolnienia bierze się w przypadku, gdy sami nie jesteśmy w stanie pracować z powodu pogorszonego stanu zdrowia, a także w momencie, gdy nasze dziecko się rozchoruje. Nie są to jednak jedyne możliwości. Ustawa o  świadczeniach udzielanych z powodu choroby lub macierzyństwa przewiduje także przypadki, w których to pracownik udaje się na L4 na członka rodziny (np. na współmałżonka, rodziców, rodzeństwo, wnuki, dzieci z rodziny, a także macochę i ojczyma). 

Aby móc się o nie ubiegać, musisz spełniać kilka wymagań. Przede wszystkim musisz być osobą uprawnioną do pobierania świadczenia. Aby to prawo uzyskać, powinieneś/aś odprowadzać składki na ubezpieczenie chorobowe. Nawet jeśli pracujesz na umowę zlecenie lub prowadzisz własną działalność gospodarczą i  odprowadzasz dobrowolne składki, masz możliwość ubiegania się o  świadczenie opiekuńcze. 

Warunki, które musisz spełniać, aby dostać zasiłek 

Samo opłacanie składek nie jest jedynym wymaganiem. Oto pozostałe z nich:

  • Możesz pójść na urlop, aby zaopiekować się kimś z twojej rodziny, jeżeli nie ma innej osoby, która miałaby możliwość sprawowania opieki nad chorym. Jeżeli Twoją babcią może zająć się dziadek, wtedy świadczenie nie zostanie Ci przyznane. 
  • Musisz zamieszkiwać w tym samym miejscu co osoba, którą będziesz się zajmować. Nie musicie być zameldowani pod jednym adresem ani przenosić się do siebie na stałe, jednak na czas sprawowania opieki konieczne jest mieszkanie w tym samym gospodarstwie domowym. Bez znaczenia jest to, czy przeniesiesz się do chorego, czy on do Ciebie.

W uzyskaniu świadczenia opiekuńczego istnieją także inne ograniczenia. Jedno z  nich mówi, że aby mieć prawo do ubiegania się o zasiłek, nie możesz jednocześnie przebywać na urlopie bezpłatnym lub wychowawczym. Podobnie jak w przypadku L4 uzyskanego z innych powodów, w tym przypadku niedozwolone jest podejmowanie jakiejkolwiek pracy zarobkowej w okresie pobierania świadczenia. Dużym nadużyciem jest także wykorzystywanie L4 na członka rodziny w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem. Odbywanie kary pozbawienia wolności lub tymczasowy areszt również dyskwalifikuje Cię w  ubieganiu się o zasiłek. 

Wszystko o formalnościach 

Aby przystąpić do ubiegania się o świadczenie opiekuńcze, konieczne jest złożenie odpowiednich dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oto one:

  • Zwolnienie lekarskie, zwane także L4. Jego elektroniczna wersja trafia bezpośrednio do ZUS-u zaraz po tym, jak lekarz je wygeneruje. Nie musisz więc martwić się osobistym doręczeniem go.
  • Stosowny wniosek. Pamiętaj, że świadczenie to nie jest przyznawane automatycznie i wymaga wnioskowania o niego. W przypadku zasiłku na dziecko będzie to druk Z-15a, natomiast na każdego innego członka rodziny – Z-15b. 
  • Konieczne może okazać się dostarczenie takich dokumentów jak zwolnienie lekarskie dziecka oraz wszelkie zaświadczenia udowadniające słuszność przydzielenia świadczenia. Wszystko zależy od okoliczności, które umożliwiają ubieganie się o zasiłek.

Zasiłek opiekuńczy – czas trwania i wysokość świadczenia 

Świadczenie opiekuńcze jest zasiłkiem, który zapewnia pewien komfort, gdy wystąpi konieczność czasowej rezygnacji z pracy. Pozwala na pełnym skupieniu się na chorym bez znacznej utraty dochodu. Wysokość zasiłku to przeważnie 80% standardowego wynagrodzenia (wylicza się go ze średniej z ostatnich 12 miesięcy). Długość pobierania tego świadczenia jest ściśle określona i zależna od tego, nad kim sprawujemy opiekę:

  • 60 dni w roku kalendarzowym w przypadku opieki nad dzieckiem, które nie skończyło ośmiu lat lub chorym dzieckiem do czternastego roku życia. Taki sam okres przypada na opiekowanie się dzieckiem niepełnosprawnym w tym wieku,
  • 14 dni w roku przypada na sprawowanie opieki nad dzieckiem, które skończyło 14 lat, a także w przypadku zajmowania się innym członkiem Twojej rodziny,
  • 30 dni w roku przysługuje w przypadku konieczności zaopiekowania się dzieckiem z niepełnosprawnością po 14. roku życia, które nie osiągnęło jeszcze pełnoletności. Powodem zaistnienia tej konieczności może być choroba dziecka lub niezdolność do sprawowania nad nim opieki przez drugiego z jego opiekunów.

Dobrze jest mieć świadomość swoich praw i wiedzieć, że nie tylko choroba dziecka może być powodem pójścia na zwolnienie. L4 na członka rodziny to możliwość, która pozwoli Ci zatroszczyć się o najbliższych, a przecież zdrowie i rodzina są najważniejsze. 

Zwolnienie lekarskie możesz uzyskać na naszej stronie internetowej!

Zobacz również