[product_page id="119"]

Zwolnienie lekarskie po zabiegu chirurgicznym

zwolnienie lekarskie po zabiegu chirurgicznym

L4 przysługuje każdemu pracownikowi odprowadzającemu składki na ubezpieczenie chorobowe. Można z niego korzystać w trakcie choroby lub w razie konieczności opieki nad chorym członkiem rodziny. Jak wygląda kwestia zwolnienia lekarskiego po zabiegu chirurgicznym?

Zwolnienie lekarskie wystawiane jest w przypadku stwierdzenia czasowej niezdolności pacjenta do pracy. Przyczyną może być choroba, uraz, a także zabieg chirurgiczny nimi spowodowany. W ciągu roku pracownik ma do wykorzystania 182 dni – o długości L4 zawsze decyduje lekarz, biorąc pod uwagę stan zdrowia i kondycję chorego. Wystawione zwolnienie lekarskie po zabiegu chirurgicznym jest dla pracodawcy usprawiedliwieniem nieobecności, w tym czasie pracownik podlega ochronie i nie może zostać zwolniony. 

Zwolnienie lekarskie a zabieg chirurgiczny

Przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego wiąże się z pobytem chorego w szpitalu. Pacjent po zabiegu potrzebuje czasu, by wrócić do pełni sił i sprawności. Aby było to możliwe, korzysta ze zwolnienia lekarskiego. Okres rekonwalescencji może być różny i zależy od wielu czynników. Jeśli L4 wymaga przedłużenia warto skorzystać z opcji, jaką jest zwolnienie lekarskie online. Zwolnienie lekarskie po zabiegu chirurgicznym pacjent może otrzymać bez wychodzenia z domu, umawiając się na konsultację telefoniczną ze specjalistą. 

Należy jednak podkreślić, że czas zwolnienia musi zostać odpowiednio wykorzystany. Chory pracownik nie może w tym czasie podejmować pracy zarobkowej ani wykonywać czynności, które mogą opóźnić proces dochodzenia do zdrowia. Zarówno pracodawca, jak i ZUS mają prawo przeprowadzenia kontroli, a w przypadku odkrycia nieprawidłowości także możliwość ukarania pracownika – może to oznaczać odebranie prawa do zasiłku, a nawet zwolnienie dyscyplinarne. Niezależnie od tego, czy pacjent otrzymał zwolnienie z przychodni, szpitala, czy też L4 online, musi przestrzegać zasad korzystania z niego.

Zwolnienie po szpitalu – jak jest płatne?

Przez pierwsze 33 dni zwolnienia lekarskiego pacjent otrzymuje tzw. wynagrodzenie chorobowe, które wypłaca mu pracodawca. To 80% średniego wynagrodzenia. Kolejne dni L4 to wypłata zasiłku chorobowego przez ZUS. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku pobytu w szpitalu – chory otrzymuje 70% podstawy wymiaru zasiłku. Pacjent korzystający ze zwolnienia L4 online ma do dyspozycji niższe wynagrodzenie niż w sytuacji, gdy normalnie wykonuje swoje obowiązki.

Czym jest świadczenie rehabilitacyjne?

Jeśli chory pracownik wykorzysta cały limit przysługującego mu zwolnienia z pracy, ale nadal nie jest zdolny do pełnienia swoich zawodowych obowiązków, może skorzystać z tzw. świadczenia rehabilitacyjnego. Zostanie ono przyznane, jeżeli rokowania są dobre, a dalsze leczenie pozwoli na powrót do zdrowia. Najczęściej ze świadczenia korzystają osoby po zabiegach chirurgicznych. Wysokość świadczenia wynosi 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przez pierwsze 90 dni i 75% za pozostały okres. 

Zwolnienie lekarskie po zabiegu chirurgicznym w większości przypadków jest niezbędne. Pozwala choremu wrócić do zdrowia, jest czasem rekonwalescencji. Należy jednak pamiętać, by wykorzystać je zgodnie z przeznaczeniem. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *