[product_page id="119"]

Zamrożony bark L4

Zamrożony bark L4

Zespół zamrożonego barku jest ciężkim schorzeniem, dotykającym głównie kobiety w wieku od 40 do 60 roku życia. Nierzadko pojawia się przy zapaleniu stawu barkowego, zapaleniu ścięgna czy też przebytym urazie. Zamrożony bark objawia się znacznym ograniczeniem ruchomości stawu barkowego, co nie tylko utrudnia poruszanie kończyną, ale i wywołuje silny ból, a także odrętwienie. Schorzenie to znacznie wpływa na życie pracownika, upośledzając wykonywanie nawet najprostszych codziennych czynności.

Zespół zamrożonego barku nie jest schorzeniem częstym – szacuje się, że występuje u około 5% populacji. Niemniej nie można zaprzeczyć jego bardzo negatywnemu wpływowi na życie ludzi, szczególnie pracowników. Ile trwa w przypadku zamrożonego barku zwolnienie lekarskie? Jak długo zajmuje rehabilitacja? Na jaką pomoc mogą liczyć ofiary tego schorzenia?

Zamrożony bark – zwolnienie lekarskie. Dlaczego należy sięgnąć po L4 z powodu zespołu zamrożonego barku?

Początki zespołu zamrożonego barku mogą wyglądać dosyć niewinnie. Ból i odrętwienie stawu barkowego kojarzy się pracownikom ze zwykłym przeciążeniem czy drobnym urazem, który sam powinien minąć. Jednakże schorzenie to szybko się rozwija. Kolejnym objawem jest znacznie ograniczenie ruchu. W ostateczności zespół zamrożonego barku jest na tyle bolesny, że uniemożliwia wykonywanie nawet najdrobniejszych ruchów ręką, a tym bardziej uniemożliwia dalsze wykonywanie obowiązków zawodowych, bez względu na charakter pracy.

Pracownik podejrzewający u siebie początku zespołu zamrożonego barku powinien niezwłocznie udać się do ortopedy. Im szybciej zostanie wykryte schorzenie, tym prędzej wdroży się konieczny proces leczenia. Pracownikowi z zespołem zamrożonego barku bezsprzecznie należy się zwolnienie lekarskie z przyczyn niedyspozycyjności do dalszej pracy.

Zamrożony bark – zwolnienie lekarskie. Jak długo można przebywać na L4 z powodu zespołu zamrożonego barku?

Leczenie zamrożonego barku jest długim i niełatwym procesem, a rehabilitacja może zająć nawet wiele miesięcy. Niełatwo jest odpowiedzieć jednoznacznie, jak długo przebywa się na zwolnieniu lekarskim z powodu zamrożonego barku, ponieważ zależne jest to od wielu czynników indywidualnych. Ponadto, jeżeli fizjoterapia nie będzie przynosiła wystarczających efektów, konieczny może być zabieg operacyjny, po którym również wymagana jest rehabilitacja.

Każdemu pracownikowi przysługuje ograniczona liczba dni, jakie można spędzić na zwolnieniu lekarskim w ciągu roku. Okres zasiłkowy, podczas którego przyznawany jest zasiłek chorobowy, w większości przypadków zamyka się w limicie 182 dni (okres ten wydłużony jest do 270 dni w przypadku pracowników chorych na gruźlicę lub pracownic ciężarnych). Oznacza to, że po wyczerpaniu okresu zasiłkowego nie można kontynuować płatnego zwolnienia lekarskiego, chyba że zostanie przyznane świadczenie rehabilitacyjne.

Wynagrodzenie i zasiłek dla pracownika z zespołem zamrożonego barku

Pracownik otrzymuje świadczenia pieniężne przez cały okres przebywania na zwolnieniu lekarskim, aby wspomóc go finansowo w tym trudnym czasie niezdolności do wykonywania obowiązków zawodowych. Otóż przez pierwsze 33 dni zwolnienia przyznawane jest wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80% podstawy wymiaru. Długość teko okresu zależy jednak od wieku pracownika. Jeżeli L4 dotyczy osoby po 50 roku życia, okres ten skrócony jest do 2 tygodni. Zamrożony bark najczęściej zaś doskwiera kobietom w wieku między 40 a 60 lat.

Po wykorzystaniu tych dni rozpoczyna się okres zasiłkowy. Pracownik otrzymuje zasiłek chorobowy, również w wysokości 80% średniego miesięcznego wynagrodzenia. Należy tutaj pilnować limitu dni przypadających na jeden okres zasiłkowy, o którym wspomniano wcześniej. Szczególnie jest to istotne w przypadku zespołu zamrożonego barku, którego leczenie trwa nawet długimi miesiącami.

Długi proces leczenia zamrożonego barku. Co po wykorzystaniu okresu zasiłkowego?

Jeżeli pracownik wykorzystał cały limit przypadający na okres zasiłkowy i mimo to nie wrócił do pełni sprawności, jednak dalsze leczenie może pomóc mu wyzdrowieć, przyznaje się świadczenie rehabilitacyjne. Obowiązuje ono przez 12 miesięcy. Do 3 miesiąca przyznawane jest świadczenie w kwocie 90% podstawy wymiaru, zaś od 4 miesiąca – 75%.

Niektórzy pracownicy mogą liczyć na wynagrodzenie oraz zasiłki w wysokości 100% pensji. Do grupy tej należą np. kobiety ciężarne czy osoby, które uległy w wypadku w drodze do pracy lub wracając z niej.

Zespół zamrożonego barku – jak przebiega leczenie? Ile może trwać odzyskanie pełnej sprawności?

Leczenie zespołu zamrożonego barku polega głównie na wdrożeniu fizjoterapii. Jeżeli ta jednak nie daje efektów, konieczne może się okazać przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego, po którym pacjent musi odbyć rehabilitację. Proces powrotu do zdrowia po schorzeniu jest czasochłonny, lecz możliwy.

Zamrożony bark może też samoistnie ustąpić, lecz tylko pozornie. Tak zwana „faza odmrażania”, trwająca od 12 do 40 tygodni, przywraca ruchomość stawu barkowego na pewien czas, lecz ostatecznie schorzenie może powrócić lub przenieść się na przeciwną kończynę. Dlatego czynne leczenie zespołu zamrożonego barku jest niezwykle istotne.

Zwolnienie lekarskie możesz uzyskać na naszej stronie internetowej!

Zobacz również