[product_page id="119"]

L4 z powodu stresu

L4 z powodu stresu

Zwolenia lekarskie należą do praw każdego pracownika z ubezpieczeniem chorobowym, bez znaczenia, czy jest ono obowiązkowe czy dobrowolne. Zaświadczenie takie wydaje uprawniony przez ZUS lekarz lub asystent medyczny na prośbę pracownika, u którego zaszło pogorszenie stanu zdrowia, np. z powodu choroby. Możliwe jest także wystawienie zwolnienia lekarskiego w sytuacji, w której to członek rodziny pracownika jest chory i wymaga jego opieki. Oczywiście, zwolnienie lekarskie może zostać wystawione także z powodu pogorszenia zdrowia psychicznego.

W tej sytuacji zaświadczenie może wydać tylko psychiatra. Pracownicy mogą zastanawiać się, jakie powody natury psychicznej mogą upoważniać do udania się na zwolnienie. Szczególne zainteresowanie widać wokół powszechnie dostrzegalnego problemu – stresu. Czy wystawienie zwolnienia lekarskiego z powodu stresu jest możliwe?

Jak uzyskać zwolnienie lekarskie z powodu stresu?

Ogólnie rzecz biorąc, psychiatra może wystawiać zwolnienia lekarskie z powodu problemów natury psychicznej. Takich uprawnień nie ma ani psycholog, ani terapeuta. Specjalista po zbadaniu pacjenta jest w stanie określić, z czym się zmaga, czy powinien udać się na przerwę od pracy od na jak długo. Jak zatem wygląda zwolnienie lekarskie z powodu stresu?

Otóż sprawa nie jest tak oczywista. Sam stres nie jest jednostką chorobową – tak jak zresztą również dość powszechnie występujące wypalenie zawodowe. Nie może być zatem bezpośrednią przyczyną wystawienia zwolnienia lekarskiego. Nie oznacza to jednak, że pracownik zmagający się z silnym stresem nie ma prawa do tymczasowej nieobecności w pracy, aby ustabilizować swój stan. Psychiatra bowiem może wystawić zwolnienie lekarskie z powodu złego samopoczucia psychicznego.

Należy także dodać, że stres może być zarówno objawem, jak i zwiastunem początku jakiegoś zaburzenia psychicznego. Danie pracownikowi szansy na odpoczynek w domowych warunkach może zatem zapobiec jeszcze większym problemom.

Czy pracodawca widzi powód wystawienia zwolnienia lekarskiego?

Pracownicy mogą nie chcieć, by ktokolwiek wiedział o przyczynie niedyspozycyjności do wykonywania obowiązków zawodowych. Często kierującym nimi powodem jest zwykły wstyd, spowodowany stygmatyzacją chorób i zaburzeń psychicznych. Ponadto, zwolnienia lekarskie od psychiatry bywają częstszym celem kontroli ze strony ZUS-u, jako że panuje przekonanie, iż zaburzenia psychiczne nietrudno symulować. Pracownik z różnych względów może zatem nie życzyć sobie, by powód zwolnienia lekarskiego był łatwo widoczny.

Pracodawca i pracownicy ZUS-u widzą pewne informacje dołączone do zwolnienia lekarskiego, lecz nie sam powód jego wystawienia. Ten bowiem oznaczony jest odpowiednim numerem klasyfikacyjnym dla wygody lekarzy. Osoba bez doświadczenia medycznego nie powinna zatem wiedzieć, z jakiego powodu pracownik udał się na zwolnienie.

Na ile dni można dostać zwolnienie lekarskie od psychiatry?

Długość zwolnienia lekarskiego od psychiatry zależy od stanu pracownika, jego sytuacji życiowej, intensywności odczuwanych dolegliwości, dobranego sposobu leczenia i wielu innych czynników. Istotą zwolnienia lekarskiego jest umożliwienie pacjentowi powrotu do zdrowia przynajmniej na tyle, by objawy nie zaburzały jego codziennego funkcjonowania i aby był w stanie spokojnie kontynuować wykonywanie obowiązków zawodowych. Długość zwolnienia lekarskiego z powodu stresu jest zatem ustalana indywidualnie.

Należy jednak pamiętać, że pracownik ma prawo spędzić maksymalnie 182 lub 270 dni na zwolnieniu lekarskim w ciągu roku. Jest to długość okresu zasiłkowego, który rozpoczyna się po co najmniej 60 dniach przerwy między jednym zwolnieniem lekarskim a drugim. Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, a pracownik uda się na zwolnienie lekarskie z powodu stresu np. 2 tygodnie po powrocie ze zwolnienia z powodu przeziębienia, dni spędzone na przerwie od pracy będą wliczane do jednego okresu zasiłkowego, bez względu na powód zwolnienia.

Należy zatem pilnować narzuconego limitu. W trakcie okresu zasiłkowego pracownik otrzymuje zasiłek chorobowy, który w większości wypadków wynosi 80% podstawy wymiaru. Oprócz niego, pacjent na zwolnieniu lekarskim może także liczyć na wynagrodzenie chorobowe, a w niektórych przypadkach i na świadczenie rehabilitacyjne, które wypłaca się po wyczerpaniu okresu zasiłkowego. 

Jak uzyskać zwolnienie lekarskie bez wychodzenia z domu?

Zwolnienie lekarskie można uzyskać bez wychodzenia z domu, posługując się internetem lub telefonem. Pracownik może bowiem umówić się na wizytę online lub skorzystać z teleporady. Zdalna forma kontaktu sprowadza się do przeprowadzenia z pacjentem wywiadu, na podstawie którego możliwe jest ustalenie stanu pracownika oraz konieczności wypisania zwolnienia lekarskiego.

E-wizyty i teleporady są często dostępne przez całą dobę, a ich terminy nie powinny być odległe. Wygoda oraz możliwość zaoszczędzonego czasu zdecydowanie przemawiają na korzyść zdalnych form kontaktu z lekarzem, z których warto korzystać!

Zwolnienie lekarskie możesz uzyskać na naszej stronie internetowej!

Zobacz również