[product_page id="119"]

L4 na stłuczenie

L4 na stłuczenie

Stłuczenie następuje wskutek tępego uderzenia, który wywołuje uszkodzenie ciała w postaci wylewu podskórnego. Skóra zachowuje ciągłość, ale w miejscu stłuczenia można zaobserwować zsinienie i obrzęk. Uraz ten wywołuje ból, szczególnie przy poruszanie się. Choć na ogół nie jest to poważna dolegliwość, stłuczenia mogą być wyjątkowo rozległe i wywołujące znaczny dyskomfort przy wykonywaniu codziennych czynności, w tym związanych z pracą. Ponadto, uraz ten może powstać podczas wypadku, a wtedy istnieje również ryzyko uszkodzenia kości. Dlatego stłuczenia nie należy lekceważyć.

Pracownicy, który nabyli ten uraz mogą czuć tak wysoki dyskomfort, że nie są w stanie spokojnie wykonywać dalszej pracy. Pojawia się zatem pytanie, czy można dostać L4 na stłuczenie? Jak je zdobyć, ile trwa i jakie przysługują z tego tytułu świadczenia? Odpowiedzi na wymienione pytania znajdziecie Państwo w tym artykule!

Jak uzyskać L4 na stłuczenie? E-wizyty i teleporady – zwolnienie lekarskie bez wychodzenia z domu!

Jeżeli uraz znacznie utrudnia pacjentowi poruszanie się, ku swej wygodzie może on skorzystać ze zdalnego sposobu uzyskania zwolnienia lekarskiego. Służą do tego e-wizyty oraz teleporady. Za pomocą tych ogólnodostępnych rozwiązań lekarz przeprowadza z pacjentem wywiad dotyczący stanu jego zdrowia i między innymi na tej podstawie podejmuje decyzję o leczeniu urazu oraz o wydaniu zwolnienia lekarskiego. Dzięki temu uzyskanie L4 na stłuczenie jest wyjątkowo łatwe i wygodne!

Jednakże w przypadku tego urazu może być konieczna stacjonarna wizyta u lekarza, a przynajmniej jeśli pacjent odczuwa bardzo silny ból. Bezpośrednie badanie wykaże bowiem, czy w okolicznościach powstania stłuczenia nie doszło także do złamania jakiejś kości czy innych poważniejszych urazów.

Ile dni może trwać L4 na stłuczenie?

L4 na stłuczenie trwa zwykle kilka dni, o ile uraz nie współwystępuje z żadną poważniejszą kontuzją, np. złamaniem. Jednakże długość każdego zwolnienia lekarskiego jest kwestią indywidualną, zależną od wielu różnorakich czynników. Wpływ na to mają samopoczucie pracownika, intensywność objawów (w tym przypadku – bólu) czy też charakter wykonywanej pracy. Jeśli bowiem regeneracja ku powrocie do zdrowia wymagać będzie oszczędzania sił i ograniczenia poruszania się, zwolnienie lekarskie może zostać wystawione na dłużej w przypadku pracowników zatrudnionych w zawodach wymagających ciężkiego wysiłku fizycznego.

L4 na stłuczenie – jakie obowiązują świadczenia?

Przez pierwszy okres trwania zwolnienia lekarskiego pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe. Obowiązuje ono łącznie przez 33 dni dla pracowników poniżej 50 roku życia lub 2 tygodnie dla osób powyżej tego wieku. Wynagrodzenie chorobowe w większości przypadków wynosi 80% średniego miesięcznego wynagrodzenia pracownika.

Po wykorzystaniu tych dni rozpoczyna się okres zasiłkowy, podczas którego ZUS wypłaca zasiłek chorobowy, również w wysokości 80% podstawy wymiaru. Okres zasiłkowy łącznie wynosi maksymalnie 182 dni w ciągu roku (lub 270 dla kobiet w ciąży lub osób chorych na gruźlicę).

Jeżeli pracownik wyczerpał cały okres zasiłkowy, ale wciąż nie jest w stanie wrócić do pracy, ale dalsze leczenie może to umożliwić, obowiązuje prawo do świadczenia rehabilitacyjnego. Można otrzymywać je przez 12 miesięcy, a jego wysokość zmienia się z upływem czasu. Przez pierwsze 3 miesiące będzie ona wynosić 90%, zaś po 4 miesiącu – 75%.

Należy także wspomnieć, że niektórzy pracownicy przebywający na zwolnieniu lekarskim mają prawo do 100% pensji. Wśród nich znajdują się kobiety w ciąży, a także osoby, które uległy wypadkowi w pracy, drodze do niej lub podczas powrotu z niej. Pracownik starający się o L4 na stłuczenie może więc liczyć na szereg świadczeń, które wspomogą go w tym niełatwym czasie.

Czego unikać, przebywając na zwolnieniu lekarskim z powodu stłuczenia?

Postępowanie mające wyleczyć stłuczenie zaleca specjalista. Kuracja tego urazu obejmuje zwykle stosowanie naprzemiennie okładów zimnych z rozgrzewającymi, aby odprowadzić krew z powrotem do naczynek. Aby uśmierzyć ból, lekarz może przepisać też leki lub maści przeciwbólowe o różnej sile działania, w zależności od intensywności odczuwanego przez stłuczenie bólu. W leczeniu urazu mogą pomóc także specjalne bandaże uciskowe, którymi zabezpiecza się uszkodzone kończyny. Takie opatrunki powinny być dostępne w każdej aptece. Ku szybszemu wyzdrowieniu może pomóc ograniczenie poruszania się, szczególnie jeśli stłuczenie występuje w okolicy stawu.

Przebywając na zwolnieniu lekarskim, należy stosować się do wszystkich zaleceń lekarza. Jeżeli stan pacjenta znacznie utrudnia chodzenie, specjalista może zlecić pozostanie w domu do zakończenia zwolnienia lekarskiego. W takim wypadku pracownik nie może ani wychodzić na zewnątrz (chyba że udaje się np. do apteki), ani wrócić do pracy, nawet pomimo odczuwanej poprawy. Pracownik może kontynuować wykonywanie obowiązków zawodowych dopiero po zakończeniu zwolnienia lekarskiego. Zabronione jest bowiem równoczesne pobieranie zasiłku chorobowego oraz pensji.

Każde nadużycie zwolnienia lekarskiego może zostać skontrolowane przez pracodawcę lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych, co prowadzi do wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji przez pracownika.

Zwolnienie lekarskie możesz uzyskać na naszej stronie internetowej!

Zobacz również