[product_page id="119"]

L4 na żonę po porodzie

L4 na żonę po porodzie

Zwolnienie lekarskie dostaje się przede wszystkim w przypadku pogorszenia własnego stanu zdrowia, np. z powodu choroby czy ciąży. Jednakże istnieje także możliwość uzyskania takiego zaświadczenia w sytuacji, w której pracownik zamierza sprawować opiekę nad wymagającym tego członkiem rodziny. W tym celu wystawione zwolnienie lekarskie różni się od L4 na potrzeby własne. Zwolnienie lekarskie z powodu opieki nad członkiem rodziny można otrzymać np. w celu zajęcia się żoną po urodzeniu dziecka.

Warunkiem do uzyskania zwolnienia lekarskiego jest płacenie składek na ubezpieczenie chorobowe – obowiązkowe lub dobrowolne. Zaświadczenie o tymczasowej niedyspozycyjności do wykonywania obowiązków zawodowych dostaje się od lekarza lub asystenta medycznego – ważne jest tylko, by taka osoba posiadała nadane przez ZUS uprawnienia do wypisywania zwolnień lekarskich.

Jak zatem wygląda L4 na żonę po porodzie? Kiedy można je uzyskać? Ile trwa oraz jakie świadczenia otrzymuje wtedy pracownik? Na te pytania znajdziecie Państwo odpowiedzi w dalszej części artykułu!

Ile dni może trwać L4 na żonę po porodzie?

Zwolnienie lekarskie z powodów dotyczących własnego zdrowia różni się od takiego wystawione na opiekę nad członkiem rodziny. Różnicę widać już przy długości obowiązywania takowego. Przerwa od pracy spowodowana koniecznością opieki nad wymagającym tego członkiem rodziny trwać może maksymalnie 14 dni w ciągu roku. Oznacza to, że małżonek kobiety, która urodziła dziecko, może przebywać na zwolnieniu lekarskim, by się nią zaopiekować, tylko przez 2 tygodnie.

W wyjątkowych sytuacjach istnieje także możliwość przedłużenia tego okresu. Jeżeli stan zdrowia kobiety, która dopiero urodziła dziecko, jest tak słaby, że nie może ona zająć się niemowlęciem, jej mąż może liczyć na dłuższe zwolnienie lekarskie. Zdarzają się bowiem sytuacje, w których kobieta po porodzie musi pozostać w szpitalu z powodu różnych nieprzewidzianych, niepożądanych powikłań. Jeśli więc żona po porodzie nie może zająć się dzieckiem, a sama przebywa w szpitalu, okres zwolnienia lekarskiego dla męża może przedłużyć się nawet do 8 tygodni.

L4 na żonę po porodzie – kiedy się je dostanie? Co do niego upoważnia?

Prawo do zwolnienia lekarskiego mają tylko pracownicy z ubezpieczeniem chorobowym. Aby móc korzystać z zaświadczenia o tymczasowej niezdolności do wykonywania obowiązków zawodowych, należy także pilnować określonego limitu dni, jakie można na zwolnieniu lekarskim spędzić. W przypadku zwolnienia wystawionego na rzecz opieki nad członkiem rodziny okres ten wynosi maksymalnie 2 tygodnie, co zostało już wspominanie.

Aby móc korzystać z L4 na żoną po porodzie, również wymaganie jest spełnienie określonych warunków. Przede wszystkim, zwolnienie lekarskie na opiekę nad członkiem rodziny musi być uzasadnione. Pracownik starający się o L4 na żonę po porodzie musi być jedyną osobą, którą taką opiekę może kobiecie zapewnić. Jeżeli w domu przebywają inne osoby, które mogą zająć się kobietą po urodzeniu dziecka, np. niepracująca matka, mąż nie dostanie zwolnienia z pracy.

Po drugie, osoba starająca się o zwolnienie lekarskie z powodu opieki nad chorym musi także mieszkać z pacjentem pod jednym dachem.

Zwolnienie lekarskie i zasiłek opiekuńczy

Na zwolnieniu lekarskim przyznawane są różne świadczenia, mające wspomóc pracownika finansowo w okresie niedyspozycyjności do wykonywania obowiązków zawodowych. Znajdują się wśród nich wynagrodzenie chorobowe i zasiłki. W przypadku L4 na żonę po porodzie pracownik przez cały okres trwania zwolnienia lekarskiego będzie otrzymywał zasiłek opiekuńczy.

Wysokość zasiłku opiekuńczego wynosi 80% podstawy wymiaru, którą oblicza się na podstawie średniego miesięcznego wynagrodzenia pracownika. Na korzyść pracownika, zasiłek opiekuńczy – tak jak i pozostałe świadczenia wypłacane podczas trwania zwolnienia lekarskiego – przyznaje się za każdy dzień przebywania na L4, nawet w dni ustawowo wolne od pracy.

Jak zdobyć zwolnienie lekarskie na opiekę żony po porodzie?

Zwolnienie lekarskie może wystawić każdy upoważniony do tego asystent medyczny lub lekarz, bez względu na jego specjalizację. W przypadku L4 na żonę po porodzie najlepiej jednak uzyskać takie zaświadczenie od ginekologa. Jako że jest to jego specjalizacja, najlepiej będzie w stanie ocenić, czy mąż powinien dostać zwolnienie lekarskie na opiekę nad żoną po urodzeniu dziecka oraz jak długo powinno ono trwać.

Po uzyskaniu L4, aby mieć prawo do zasiłku opiekuńczego, należy udać się do pracodawcy z odpowiednimi dokumentami. Samo zwolnienie lekarskie powinno trafić do niego w formie elektronicznej, ponieważ w takiej formie obowiązują zaświadczenia od 2018 roku. Jeżeli jednak pracodawca nie ma uprawnień umożliwiających mu dostęp do systemu, gdzie trafia informacja o zwolnieniu lekarskim, wydruk L4 należy donieść do miejsca pracy samodzielnie.

Oprócz tego, pracownik musi dostarczyć skrócony akt urodzenia dziecka, a także specjalny druk ZUS Z-15, czyli wniosek o przyznanie zasiłku opiekuńczego. Druk ZUS Z-15 musi zostać wypełniony przez męża kobiety po porodzie.

Zwolnienie lekarskie możesz uzyskać na naszej stronie internetowej!

Zobacz również