[product_page id="119"]

L4 na przemęczenie

L4 na przemęczenie

Zmęczenie może wydawać się naturalną reakcją organizmu, którą pracownicy niekoniecznie się przejmują, licząc na to, że przejdzie samoistnie. Jednakże zwykłe zmęczenie nie jest tym samym co przemęczenie, występujące wskutek zabieganego trybu życia. Niedobór snu, zła dieta niedostarczająca poprawnych wartości odżywczych, przesadny wysiłek dla organizmu – wszystkie te czynniki mogą doprowadzić do przemęczenia i wszystkie z nich mogą pojawić się z powodu zbyt ciężkiej pracy.

Przemęczenie to długotrwałe i nieprzemijające uczucie wyczerpania fizycznego, którego nie da się pozbyć nawet po przespanej nocy. Jest to problem, z jakim zmaga się niemało pracowników, bez względu na wiek, płeć czy wykonywany zawód. Choć niektórzy je lekceważą, przemęczenie może doprowadzić do znacznego pogorszenia stanu psychicznego, a nawet do depresji czy wypalenia zawodowego.

W związku z tym niektórzy mogą się zastanawiać, czy da się temu w porę zaradzić. Czy zatem można dostać L4 na przemęczenie? Kto ma prawo takowe wystawić? Ile trwa powrót do pełni sił? O wszystkim przeczytacie Państwo w poniższym artykule!

L4 na przemęczenie – kto ma prawo wypisać takie zwolnienie lekarskie?

Zwolnienia lekarskie cechują się tym, że wypisać może je każdy lekarz lub asystent medyczny, który posiada do tego odpowiednie uprawnienia nadane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. L4 na przemęczenie może zostać zatem wystawione nawet przez lekarza pierwszego kontaktu, po tym, jak pracownik dokładnie przedstawi mu swój problem. Najlepiej jednak udać się z tą prośbą do psychiatry, jako że przemęczenie, pomimo objawów fizycznych, jest ściśle związane z dobrostanem psychicznym.

Aby zatem uzyskać L4 na przemęczenie, należy udać się do lekarza oraz przedstawić mu swoje objawy i w pełni szczerze opowiedzieć o samopoczuciu. Nie trzeba jednak wybierać się koniecznie na wizytę stacjonarną – możliwe jest uzyskanie zwolnienia lekarskiego poprzez kontakt zdalny, lecz o tym przeczytacie Państwo w dalszej części artykułu.

Ile dni może trwać L4 na przemęczenie?

Jak każde zwolnienie lekarskie, również L4 na przemęczenie będzie trwało tyle dni, ile wymaga tego pacjent. Długość przerwy od wykonywania obowiązków zawodowych zależy od stanu pracownika, intensywności objawów, charakteru wykonywanej pracy i tym podobnych. Jeśli lekarz widzi, że pracownikowi ze względu na przemęczenie wręcz trudno utrzymać kontakt ze światem zewnętrznym, wystawi zwolnienie lekarskie na odpowiednio długi okres czasu. Może to także zależeć od włączenia ewentualnego leczenia, np. terapii.

Należy tylko pilnować, aby ogólna liczba dni, jakie pracownik spędził na zwolnieniu lekarskim na jednym okresie zasiłkowym w ciągu roku nie przekroczyła 182 dni (lub 270 w przypadku kobiet ciężarnych). Nowy okres zasiłkowy rozpoczyna się po 60 dniach przerwy między jednym zwolnieniem lekarskim a drugim. Jeśli takowa nie nastąpi, dni składające się na zwolnienia łączą się bez względu na ich przyczynę.

Jakie świadczenia przysługują pracownikowi na zwolnieniu lekarskim?

Świadczenia, jakie należą się pracownikowi na zwolnieniu lekarskim, zaczynają się od wynagrodzenia chorobowego. Wypłacane jest ono przez pracodawcę i wynosi 80% podstawy wymiaru, obliczanej na podstawie średniego wynagrodzenia miesięcznego. W niektórych przypadkach kwota może wynosić 100%, np. jeśli pracownica jest jednocześnie w ciąży. Świadczenie to przysługuje łącznie przez pierwsze 33 dni lub 2 tygodnie (to zależy, czy pracownik ma mniej niż 50 lat, czy już osiągnął ten wiek).

Po tym rozpoczyna się okres zasiłkowy, o którym wspomniano wcześniej. W trakcie jego trwania przyznaje się zasiłek chorobowy, również w większości przypadków wynoszący 80% podstawy wymiaru. Jeżeli pracownik wykorzysta limit dni przeznaczonych na zwolnienie lekarskie w ciągu roku, ale jego stan nadal nie pozwala na powrót do pracy, może mu zostać przyznane dodatkowe świadczenie.

Świadczenie rehabilitacyjne należy się pod warunkiem, że dalsze leczenie i rehabilitacja rokują przywróceniem pracownikowi sprawności i ostatecznie pozwolą mu wrócić do pracy. Przez pierwsze 3 miesiące (gdy pracownik chroniony jest przed zwolnieniem z pracy) świadczenie to wynosi 90% podstawy wymiaru, zaś od 4 do 12 miesiąca kwota ta spada do 75%.

E-wizyty i teleporady – zwolnienie lekarskie bez wychodzenia z domu!

Terminy wizyt stacjonarnych do jakichkolwiek lekarzy mogą być bardzo odległe, co utrudnia zdobycie L4 na przemęczenie. Pracownik w złym stanie zdrowia może również nie mieć sił udawać się do gabinetu lekarskiego. W tej sytuacji warto skorzystać z możliwości kontaktu zdalnego w postaci e-wizyt i teleporad.

Za pomocą teleporady lub wizyty przez internet lekarz przeprowadza z pacjentem wywiad medyczny, na podstawie którego ocenia stan jego zdrowia i zasadność wypisania zwolnienia lekarskiego. E-wizyty i teleporady są więc nie tylko wygodne, ale i praktyczne, a przy tym pozwalają zaoszczędzić sporo czasu. Wizyty takie dostępne są bowiem nawet przez całą dobę! Również w takiej formie można poprosić o wypisanie lub przedłużenie recepty, co ponownie przemawia na korzyść kontaktu online.

Zwolnienie lekarskie możesz uzyskać na naszej stronie internetowej!

Zobacz również