[product_page id="119"]

Zwolnienie lekarskie – zmiana choroby. Nowości w przepisach

zwolnienie lekarskie zmiana choroby

Do 2022 roku zwolnienia dotyczące różnych jednostek chorobowych nie były sumowane. Od 1 stycznia w życie weszły zmiany w sposobie naliczania zasiłków. Na czym polegają? Czy po wystawieniu zwolnienia lekarskiego zmiana choroby wpływa na zasiłek?

Do stycznia 2022 roku naliczanie zasiłku związane było ściśle z rodzajem jednostki chorobowej. Jeśli kolejne zwolnienia wystawiane były z powodu tej samej choroby i następowały po sobie, były zliczane. W sytuacji, gdy L4 wynikało z innej choroby, okres zasiłkowy naliczany był od nowa. Po zmianach zwolnienia są zliczane niezależnie od choroby. Nowa pula 182 dni dostępna jest dopiero po upływie okresu 60 dni. Co dla ubezpieczonych oznacza taka zmiana?

Komu przysługuje zwolnienie i zasiłek?

Zwolnienie lekarskie lub L4 online może wystawić lekarz POZ, pracujący w szpitalu, specjalista, dentysta, a także lekarz podczas telekonsultacji. Ma ono usprawiedliwić nieobecność pracownika z powodu choroby własnej lub konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. Za okres przebywania na L4 pracownikowi przysługuje prawo do wypłaty świadczenia chorobowego, jednak tylko w przypadku, gdy opłaca składki na ubezpieczenie chorobowe. Składka ta jest obowiązkowa w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, natomiast dobrowolna dla samozatrudniających się i pracujących na zleceniu. 

W przypadku nieopłacania składek pracownik nie może korzystać z płatnego L4. Obowiązuje go też tzw. okres wyczekiwania, który wynosi 30 dni. Dopiero po upływie 30 dni opłacania składki ma prawo do otrzymania świadczenia. W ciągu roku pracownik może wykorzystać 182 dni na płatne zwolnienie. Do 2022 roku każda jednostka chorobowa oznaczała naliczanie okresu od nowa. Od nowego roku nie ma znaczenia, jaka choroba spowodowała niezdolność do pracy – do limitu 182 dni wlicza się wszystkie nieprzerwane okresy, które obejmuje L4 (pewne zwolnienie lekarskie można uzyskać także przez internet).

Zwolnienie lekarskie zmiana choroby – co trzeba wiedzieć?

182 dni to łączny czas zwolnień lekarskich, na które przysługuje świadczenie w postaci zasiłku chorobowego. Według nowych zasad do tego okresu wlicza się także niezdolność do pracy przypadająca przed przerwą, jeżeli pomiędzy zwolnieniami nie upłynęło 60 dni. Dla wielu osób może to oznaczać brak zasiłku chorobowego. W takiej sytuacji wraz z otrzymaniem zwolnienia lekarskiego L4 online mogą one starać się o tzw. zasiłek rehabilitacyjny lub rentę z tytułu niezdolności do pracy. W przypadku zwolnienia lekarskiego zmiana choroby ma zatem istotne znaczenie dla dalszych działań.

Bardziej rygorystyczne przepisy mają ukrócić proceder nadużywania zwolnień lekarskich i nagminnego sięgania po zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS. Nowe zasady nie obowiązują kobiet w ciąży – to grupa znajdująca się na uprzywilejowanej pozycji. 

Osoby zatrudnione, które nie są zobligowane do płacenia składki chorobowej, muszą pamiętać, że jej nieopłacenie pozbawia ich prawa do korzystania z zasiłku. Pod uwagę powinny też wziąć nowe zasady rozliczania, pamiętając, że 182 dni to limit, który odnawia się po upływie 60-dniowej przerwy.

Od początku 2022 roku przy ustalaniu okresu zasiłkowego nie obowiązuje już kryterium tej samej choroby. Zmiana ta ma szczególne znaczenie dla osób, które często korzystają z L4.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *