[product_page id="119"]

L4 możesz uzyskać także przez telefon

L4 możesz uzyskać także przez telefon

Elektroniczne zwolnienie lekarskie to obecnie nasza codzienność. Nie funkcjonują już bowiem na co dzień papierowe dokumenty. Wszelkie czynności lekarskie tego typu wypełniane są już przez lekarzy przez internet. Nie dziwne jest zatem to, że znaczną popularność zaczęły zdobywać L4 przez telefon, świadczone w formie teleporady. W czasie pandemii, gdy zachorowania na COVID-19 osiągały największe wyniki, teleporady były jedną z ważniejszych rzeczy, które odciążały lekarzy podczas codziennej pracy. Popularne zaczęły być także strony internetowe, z pomocą których można było szybko zdobyć zwolnienie lekarskie bądź skierowanie na inne badania.

Jak takie L4 uzyskać? Jest to bardzo proste, ponieważ do otrzymania L4 przez telefon, wystarczy przejść tylko przez kilka kroków. Konieczne jest sprawdzenie placówek i lekarzy, którzy udzielają konsultacji na odległość z opcją wystawienia zwolnienia lekarskiego. Następnie należy zarezerwować i opłacić swoją wizytę zdalną o godzinie i porze odpowiedniej dla pacjenta. Wtedy na podanego maila przychodzi link, pod którym o wybranej dacie i godzinie należy się stawić. Po przejściu przez wywiad lekarski oraz po ewentualnym przedstawieniu wyników badań bądź innych potrzebnych lekarzowi dokumentów, w uzasadnionym przypadku wystawia on stosowne L4, wprowadzi dane do systemu, a zwolnienie lekarskie automatycznie trafi do pracodawcy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zwykle cała wizyta w formie zdalnej trwa nie więcej niż 20/30 minut.

L4 przez telefon — na co może być wystawione?    

L4 przez telefon może być wystawione na wszelkie dolegliwości chorobowe i bólowe, jeśli tylko przeprowadzony jest wcześniej rzetelny wywiad z pacjentem. Jedynym przeciwskazaniem do jego wystawienia jest sytuacja, gdy konieczne jest przed jego wypisaniem badanie fizykalne, bez którego wystawienie stosownego zwolnienia lekarskiego nie będzie możliwe. Takich sytuacji jest jednak stosunkowo niewiele, a lekarz na podstawie samych obserwacji pacjenta może bez problemu wyciągnąć odpowiednie wnioski i stawiać trafne diagnozy.

L4 przez telefon – gdzie można je uzyskać?

Umówienie się na wizytę lekarską online jest bardzo proste. Zwykle by tego dokonać, wystarczy znaleźć odpowiednią witrynę oraz wypełnić formularz rejestracyjny na stronie internetowej. Odnalezienie takiej jest bardzo proste. Obecnie bowiem pojawia się coraz więcej stron, na których przychodnie świadczą swoje usługi także w formie online oraz powstają specjalne witryny, na których szybko można uzyskać receptę na leki czy zwolnienie lekarskie. Zwykle do znalezienia najpopularniejszych z nich, wystarczy wpisanie w przeglądarkę fraz typu „L4 przez telefon”.

Czy wystawianie L4 przez telefon jest legalne?

Tak, zwolnienie wystawiane online nie różni się niczym od tego, wystawianego przez lekarza w jego gabinecie. Wizyta taka jest świadczona na takich samych zasadach jak jej tradycyjna wersja.  Stanowi pełnoprawną wizytę lekarską i w jej ramach przysługują choremu takie same prawa. Może na jej podstawie uzyskać receptę na lek, zdobyć zwolnienie lekarskie czy dostać skierowanie do innego specjalisty. Wystawienie takich dokumentów przez lekarza jest w pełni legalne.

Podczas pandemii ten temat był jednak pod lupą osób u władzy, ponieważ podejrzewano, że może prowadzić do wielu nadużyć i zbyt częstego wydawania zwolnień lekarskich pacjentom, nawet jeśli nie było przeciwwskazań, by mogli oni świadczyć w tym okresie swoją pracę. Chodziło także o to, że podczas konsultacji w formie zdalnej lekarz nie jest w stanie tak dobrze zweryfikować stanu pacjenta i przeprowadzić badania fizykalnego, pozwalającego jak najbardziej rzetelnie postawić diagnozę lekarską opierającą się na jego wiedzy i doświadczeniu medycznym. W związku z tym podjęto w trakcie pandemii decyzje o wzmożonych kontrolach wystawianych zwolnień lekarskich. Tym samym L4 przez telefon także znalazły się pod lupą kontrolerów.

Kontrole zwolnień lekarskich przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Według zapewnień Zakładu Ubezpieczeń Społecznych każde L4 wystawione przez lekarza mogło zostać objęte kontrolą w zakresie prawidłowości jego wystawienia. Przeprowadzane były przez lekarzy orzeczników ZUS-u, którzy mieli wgląd w dokumentację medyczną, a także mogli wystąpić do lekarzy o udzielenie wyjaśnień czy informacji w związku z wystawionym L4. Mieli także prawo przeprowadzić badania oraz wystawić skierowania na te o charakterze specjalistycznym, co tym samym miało zagwarantować potwierdzenie, że lekarz wystawił je prawidłowo i zgodnie z faktycznym stanem zdrowia pacjenta, tym samym spełniając obowiązki wynikające z przepisów prawa. W takiej sytuacji pracownik pozostający na L4 miał obowiązek na takie badanie się stawić. Jeśli okazałoby się, że zwolnienie lekarskie zostałoby wystawione nieprawidłowo, sam lekarz mógłby stracić uprawnienia do wystawiania świadczeń lekarskich na okres od 3 miesięcy do nawet roku.

Zwolnienie lekarskie możesz uzyskać na naszej stronie internetowej!

Zobacz również