[product_page id="119"]

Kwarantanna a L4

Kwarantanna a L4

W przypadku ludzi kwarantanną nazywa się przymusowe odosobnienie osoby od reszty społeczeństwa, jeżeli istnieje podejrzenie, że jest on nosicielem wirusa powodującego chorobę zakaźną. W przypadku pandemii koronawirusa kwarantanna dotyczyła osób, które wróciły zza granicy, oczekiwały na własny wynik testu potwierdzającego występowanie choroby lub miały kontakt z człowiekiem zarażonym. Czas kwarantanny w tym ostatnim przypadku wynosił tyle dni, ile trwała izolacja osoby chorej i dodatkowy tydzień.

Kwarantannę należy odróżniać od izolacji, która oznacza odosobnienie od reszty ludzi osoby chorej. Temat ten stał się szczególnie istotny w trakcie pandemii koronawirusa, z powodu której wielu ludzi musiało zmienić codzienne rutynowe funkcjonowanie i dostosować się do nowej rzeczywistości. Sytuacja budziła też sporo pytań i wątpliwości dotyczących kolidowania przymusowego odosobnienia oraz obowiązków, w tym pracy.

Jakie zasady zatem obowiązują pracowników w takim wypadku? Kwarantanna a L4 – czy przymusowe odosobnienie automatycznie nadaje pracownikowi zwolnienie lekarskie?

Kwarantanna a L4 – czy w takim wypadku pracownik zostaje wysłany na zwolnienie lekarskie?

Jest to jedno z częściej zadawanych pytań przez osoby pracujące, które wysłano na domową kwarantannę. Gdyby przymusowe odosobnienie zmuszało pracowników do brania zwolnienia lekarskiego, z pewnością budziłoby to pewne obiekcje spowodowane faktem, że limit dni, które można przeznaczyć na zwolnienie chorobowe w ciągu roku kalendarzowego to w większości przypadków w sumie 182 dni.

Zmuszenie do korzystania z ograniczonego już okresu w oczach pracowników nie byłoby w porządku. W kwestii kwarantanny a L4 należy zatem od razu odpowiedzieć, iż osoba wysłana na kwarantannę nie dostaje od razu zwolnienia chorobowego.

Natomiast należy zaznaczyć, że pracownik wysłany na kwarantannę ma prawo sam ubiegać się o uzyskanie zwolnienia lekarskiego. Jeżeli jego stan zdrowia sugeruje, że potrzebuje on owej przerwy od pracy, to lekarz ma prawo wystawić mu takie zaświadczenie. Dzięki elektronicznej formie zwolnień lekarskich trafia ono automatycznie do systemu ZUS-u, gdzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych otrzymuje do niego dostęp, tak jak i pracodawca, o ile posiada odpowiednie uprawnienia.

Ze względu na konieczność przerwy od wykonywania obowiązków zawodowych (zarówno z powodu kwarantanny, jak i zwolnienia lekarskiego) pracownikowi w takiej sytuacji należą się świadczenie – wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy czy zasiłek opiekuńczy. Świadczenia z tytułu odosobnienia i zwolnienia chorobowego nie sumują się.

Czy mimo przebywania na kwarantannie można wciąż pracować?

Jeżeli charakter pracy umożliwia wykonywanie jej w formie zdalnej, pracownik ma do tego prawo, o ile nie znajduje się równocześnie na zwolnieniu lekarskim, uniemożliwiającym wykonywanie jakichkolwiek obowiązków zawodowych. Pracownik musi ustalić tę kwestię ze swoim pracodawcą i jeżeli wyrazi on zgodę, osoba na kwarantannie może kontynuować pracę z domu. Wówczas pracownik nie otrzymuje zasiłków, a zwykle wynagrodzenie w wysokości 100%.

Pracodawca nie może natomiast zmusić do pracy zdalnej pracownika przebywającego na kwarantannie, ponieważ nie jest w stanie samodzielnie ocenić, czy stan jego zdrowia umożliwia mu swobodne wykonywanie obowiązków. Ponadto, warunki domowe nie zawsze ku temu sprzyjają. Jest to ponownie sprawa do ustalenia między obiema stronami.

Kwarantanna a L4. Czego nie może robić pracownik na przymusowym odosobnieniu, a czego na zwolnieniu lekarskim?

Kwarantanna nakłada na osobę bezwzględny obowiązek pozostania w miejscu wyznaczonym do odosobnienia – najczęściej jest to jej dom. Wówczas zabronione jest opuszczanie tego miejsca i wychodzenie do ludzi, nawet na spacer czy do sklepu. ZUS widzi informację o odbywaniu kwarantanny, dlatego jeśli zaistnieje podejrzenie jej nielegalnego przerwania, ma prawo skontrolować daną osobę, która poniesie z tego tytułu odpowiednie konsekwencje.

Natomiast pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim również obowiązują pewne ograniczenia. Przebywając na przerwie od wykonywania obowiązków zawodowych, pracownik nie może podejmować zajęć zarobkowych, w tym pracować zdalnie. Jeżeli okaże się, że złamał tę zasadę, utraci świadczenia otrzymane z tytułu zwolnienia lekarskiego. Może nawet zostać zwolniony z pracy, kiedy już do niej powróci.

Jak zdobyć zwolnienie lekarskie bez wychodzenia z domu?

Konieczność przebywania na kwarantannie uniemożliwia pracownikom opuszczanie domu, w związku z czym kontakt z lekarzem może wydawać się utrudniony. Właśnie w dobie pandemii koronawirusa zyskały na popularności zdalne formy wizyt medycznych – e-konsultacje i teleporady. Dzięki nim pracownik może odbyć rzetelny wywiad medyczny, na podstawie którego lekarz zdecyduje, czy osobie należy się zwolnienie lekarskie.

E-konsultacje i teleporady to rozwiązania nie tylko praktyczne, szczególnie w czasie zakazu wychodzenia z domu, ale i wygodne. Dzięki nim pracownik ubiegający się o zwolnienie lekarskie może zaoszczędzić czas, gdyż terminy wizyt online zwykle nie są odległe, a sama procedura nie powinna zająć dłużej niż około pół godziny.

Zwolnienie lekarskie możesz uzyskać na naszej stronie internetowej!

Zobacz również