E-zwolnienie L4 Online

99.00 

NAWET W 5 MINUT
JESTEŚMY DLA PAŃSTWA 24H/7 DNI BEZ REJESTRACJI

Uzyskane e-zwolnienie L4 (e-ZLA) zostanie przesłane zarówno do pracodawcy jak i do ZUS-u. Lekarz zadzwoni do Ciebie. Placówka Medyczna – z Nami Pewnie i Bezpiecznie.

 

Dane pacjenta do L4

Ubezpieczenie OC dla Naszych pacjentów | Pełna Dyskrecja
Kategoria:

L4 od psychiatry – w jakich sytuacjach je otrzymamy?

L4 od psychiatry jest zaświadczeniem generowanym przez uprawnionego do tego medyka. Wiele osób zastanawia się czy istnieje szansa na uzyskanie go podczas wizyty u psychologa lub psychoterapeuty. Okazuje się jednak, że może je wystawić jedynie wyspecjalizowany lekarz psychiatra. W tym celu należy udać się bezpośrednio do gabinetu lub wybrać inną formę kontaktu, taką jak na przykład konsultacja telefoniczna lub online. Dzięki temu będzie on mógł przeprowadzić badanie lub dokładny wywiad i na tej podstawie sformułować diagnozę i wygenerować odpowiednie zwolnienie. W dzisiejszym artykule przedstawiamy w jakich sytuacjach można je uzyskać, na jaki okres, a także jakie świadczenia przysługują choremu podczas przebywania na zwolnieniu.

Kiedy można uzyskać L4 od psychiatry?

L4 od psychiatry można uzyskać jedynie w określonych sytuacjach. Nie istnieje tutaj taka dowolność jak w przypadku klasycznych zwolnień lekarskich. W przypadku zwolnienia od psychiatry, podczas wizyty w gabinecie, rozmowy telefonicznej lub konsultacji online nie jest oceniany stan fizyczny, lecz stan psychiczny pacjenta. Dobre samopoczucie jest niesamowicie ważne, również podczas pracy zawodowej. Wskazaniem do wystawienia zwolnienia jest niezdolność do tymczasowego wykonywania obowiązków zawartych w umowie spowodowana właśnie pogorszeniem stanu psychicznego pracownika. Może na niego wpływać na przykład doświadczenie mobbingu lub dyskryminacji w miejscu pracy. Wśród chorób psychicznych wskazujących na zasadność otrzymania zwolnienia jest na przykład depresja. Warto wiedzieć, że obecnie jest ona traktowana jako choroba cywilizacyjna przez bardzo powszechne jej występowanie. Zaburzenia psychiczne nie tylko powodują nieefektywne wykonywanie zadań, ale mogą wpływać również na zdrowie fizyczne pracownika. Nieleczone mogą prowadzić do rozwoju innych, silnych i poważnych w skutkach zaburzeń.

Na jaki okres przysługuje?

Zwolnienia i inne zaświadczenia wystawiane przez lekarzy mają ściśle określone ramy, których należy przestrzegać, aby zachować prawo do wynagrodzenia lub zasiłku. W przypadku zwolnienia lekarskiego z powodu choroby lub zaburzeń natury psychicznej, ubezpieczony pracownik ma prawo do 182 dni urlopu chorobowego w ciągu roku. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy po upływie tego okresu, stan chorego nie poprawił się i nadal jest on niezdolny do powrotu do pracy. W takim przypadku, lekarz może wystawić kolejne zwolnienie, tym razem rehabilitacyjne, podczas którego chory zostanie poddany dalszemu leczeniu. Może ono trwać 3 miesiące, jednak istnieje możliwość przedłużenia go nawet do pełnego roku. Wszystko zależy od stanu pacjenta i postępów terapii. W trakcie całego okresu, kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu, jest on chroniony przez zwolnieniem. Warto jednak wiedzieć, że zbyt długi okres niezdolności do pracy może stanowić podstawę do przedstawienia wypowiedzenia zaraz po powrocie pracownika z urlopu chorobowego.

Czy podczas L4 od psychiatry chory otrzyma jakieś świadczenia?

L4 od psychiatry wiąże się z wieloma korzyściami. Wiemy już, że chory ma możliwość tymczasowej rezygnacji z uczęszczania do pracy i wykonywania obowiązków określonych w umowie, dzięki czemu może w pełni skupić się na terapii, która pomoże mu wrócić do zdrowia i pełni sił. Oprócz możliwości psychicznego odpoczynku, pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim przysługuje regularne wynagrodzenie lub zasiłek. Rodzaj świadczenia jest zależny od czasu przebywania na L4. Wynagrodzenie chorobowe wypłaca pracodawca przez 33 dni zwolnienia, natomiast po tym czasie choremu przysługują zasiłku wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenia mają określoną wysokość – stanowią 80% podstawy wynagrodzenia, które oblicza się jako średnią wypłat z ostatnich dwunastu miesięcy.

Kiedy może je utracić?

Niedopełnienie obowiązków lub złamanie obowiązujących zasad może skutkować utratą regularnego wypłacania świadczeń. Ubezpieczony pracownik może je utracić, kiedy podczas kontroli ZUS-u lub pracodawcy okaże się, że nie stosuje on zaleceń zawartych na zaświadczeniu. Kluczową informacją jest rubryka dotycząca aktywności chorego podczas zwolnienia. Jeśli lekarz wpisze, że chory „może chodzić”, wtedy opuszczanie domu w celu zrobienia zakupów lub odbycia wizyty lekarskiej jest dozwolone. W przeciwnym wypadku, wypłacane świadczenia mogą zostać odebrane. Chory może utracić świadczenia również w sytuacji, gdy podczas zwolnienia wykonuje jakąkolwiek pracę prowadzącą do pozyskania dochodu. Utrata zasiłku wiąże się nie tylko z zatrzymaniem wypłat kolejnych rat świadczenia, ale także z obowiązkiem oddania dotychczas otrzymanych wraz z odsetkami. W razie wątpliwości co do zasadności zwolnienia, ZUS może powołać specjalną komisję lekarską, która oceni przypadek pacjenta.

Nasz platforma umożliwia generowanie zwolnień lekarskich nawet w 5 minut! Nie wierzysz? Sprawdź!

Zobacz również


Rozwiń