E-zwolnienie L4 Online

99.00 

NAWET W 5 MINUT -25% NA KOLEJNE ZAMÓWIENIE
DOSTĘPNI 24H/7 DNI BEZ REJESTRACJI

Uzyskane e-zwolnienie L4 (e-ZLA) zostanie przesłane zarówno do pracodawcy jak i do ZUS-u. Lekarz zadzwoni do Ciebie. Placówka Medyczna.

Dane pacjenta do L4

Ubezpieczenie OC dla Naszych pacjentów | Pełna Dyskrecja
Kategoria:

L4 na dziecko

L4 na dziecko

Potoczne „L4”, czyli zwolnienie lekarskie to urzędowe zaświadczenie uprawniające pracownika do przerwy od pracy, spowodowanej pogorszeniem stanu zdrowia w ogólnym tego słowa znaczeniu. To znaczy, L4 można dostać w przypadku złamanej ręki, przeziębienia, zaburzenia psychicznego, rehabilitacji pooperacyjnej, ciąży… Upoważnienie do zwolnienia chorobowego należy do praw pracowników, którzy posiadają ubezpieczenie obowiązkowe lub prywatne. Jednakże L4 nie przysługuje tylko w sytuacji dotyczącej własnego zdrowia – można je dostać również po to, by mieć szansę zaopiekować się chorym członkiem rodziny.

Do takiego rodzaju zwolnień należy L4 na dziecko, podczas którego rodzic lub opiekun prawny może w spokoju zaopiekować się chorym dzieckiem. Sytuacja taka w pewnych kwestiach różni się od zwolnienia lekarskiego dotyczącego samego pracownika. Dotyczy jej także wiele przepisów, które należy znać, jeżeli pragniemy uzyskać L4 na dziecko.

L4 na dziecko. Jak wygląda kwestia zwolnienia chorobowego z powodu opieki nad dzieckiem?

Zwolnienie lekarskie pracownik może otrzymać nie tylko na dziecko biologiczne, ale i na zaadoptowane, przyjęte na wychowanie, czy nawet na nieprzysposobione dziecko małżonka. L4 w takiej sytuacji przysługuje, jeżeli lekarz wyznaczy konieczność opieki nad niesamodzielnym dzieckiem, np. z powodu przeziębienia.

W tym samym czasie do L4 ma prawo tylko jeden rodzic. Oznacza to, że jeżeli zwolnienie lekarskie z tego tytułu otrzymała już matka, to ojciec nie może się o nie ubiegać w swoim miejscu pracy. Jest to spowodowane zasadą, że L4 na dziecko przysługuje tylko w sytuacji, w której nie ma żadnej innej osoby, która mogłaby zaopiekować się dzieckiem, np. babci, dorosłego rodzeństwa czy drugiego rodzica. Wyjątek stanowi sytuacja, w której drugi rodzic nie byłby w stanie zaopiekować się dzieckiem np. z powodu własnej niepełnosprawności.

L4 na dziecko – zasiłek opiekuńczy

Jeżeli zaś chodzi o zwolnienie lekarskie na dziecko, pracownikowi należy się zasiłek opiekuńczy. Świadczenie to wynosi 80% podstawy wynagrodzenia, obliczonego na podstawie ostatniego pół roku. Jego wysokość nie zależy od ilości wychowywanych dzieci ani od ich wieku.

Zasiłek opiekuńczy pobierany jest przez cały okres przebywania na zwolnieniu lekarskim z tytułu opieki nad dzieckiem, a o długości tego okresu decyduje lekarz, oceniwszy stan pacjenta. Niemniej, istnieją pewne granice czasowe. W przypadku dziecka do lat 14 maksymalny okres czasowy wynosi 60 dni w ciągu roku, natomiast na dziecko starsze – 2 tygodnie. Na dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia można otrzymywać zasiłek opiekuńczy przez 30 dni w roku kalendarzowym.

Zasiłek opiekuńczy tylko w przypadku choroby? Otóż nie!

Istnieją pewne sytuacje, w których pracownikowi przysługuje prawo do tymczasowego zwolnienia z pracy z zachowaniem prawa do zasiłku opiekuńczego, mimo że stan zdrowia dziecka nie wskazuje na konieczność opieki.

Jedną z takich sytuacji będzie nieprzewidziane zamknięcie ośrodka, do którego na co dzień uczęszcza dziecko, np. żłobka czy szkoły. Inną jest pobyt drugiego rodzica bądź opiekuna w szpitalu czy innych zakładzie leczniczym, kiedy pracownik pozostaje jedyną osobą, jaka może zająć się dzieckiem. Obie przedstawione sytuacje dotyczą tylko dzieci do wieku 8 lat, a zasiłek w takich wypadkach przysługuje przez maksymalnie 60 dni w roku.

Jest to możliwe także w przypadku niepełnosprawnych dzieci do lat 18, kiedy stan zdrowia drugiego rodzica bądź opiekuna uniemożliwia opiekę nad dzieckiem. W takim przypadku zasiłek rocznie przysługuje przez łącznie 30 dni.

Jak otrzymać zwolnienie lekarskie na dziecko?

Aby otrzymać L4 na dziecko, nie trzeba składać pracodawcy wydruku zaświadczenia otrzymanego od lekarza, a to dzięki elektronicznej formie zwolnień lekarskich, która funkcjonuje od 2018 roku. Elektroniczne zwolnienie lekarskie – e-ZLA – widoczne jest na portalu PUE pracodawcy, gdzie dostęp do informacji o nim otrzymuje i on, i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli pracodawca nie posiada profilu na Platformie Usług Elektronicznych, wówczas trzeba będzie dostarczyć mu wydruk zaświadczenia. O takiej konieczności powinien jednak poinformować pracownika z wyprzedzeniem.

Czego nie należy robić, przebywając na L4 z powodu opieki nad dzieckiem?

Zwolnienie lekarskie wydawane jest w przypadku pogorszenia stanu zdrowia pracownika bądź osoby, którą się opiekuje i nie upoważnia do wykonywania czynności innych, niż zlecone przez lekarza. Na przykład, pracownik przebywająca na L4 z jakiegokolwiek tytułu nie może wykonywać pracy w innym miejscu czy wyjechać na wakacje, a za złamanie tej zasady może nie tylko utracić wszelkie uzyskane świadczenia, ale także zostać zwolnionym dyscyplinarnie po powrocie z L4.

Niektórzy rodzice popełniają błąd, posyłając swoje dziecko z powrotem do żłobka, przedszkola czy szkoły z powodu lekkiej poprawy stanu zdrowia, mimo że zwolnienie lekarskie wciąż trwa. Nie należy tego robić, a dziecko, którym rodzic ma się opiekować, powinno przebywać w domu aż do końca trwania L4.

Zaleceń wydanych przez lekarza należy przestrzegać, mają na uwadze, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo zorganizować kontrolę pracownika przebywającego na zwolnieniu, aby sprawdzić, czy L4 zostało wydane zasadnie, czy też nie.

Zwolnienie lekarskie możesz uzyskać na naszej stronie internetowej!

Zobacz również