[product_page id="119"]

Po jakim czasie pojawia się L4 w systemie ZUS-u?

Po jakim czasie pojawia się L4 w systemie ZUS-u

„L4”, czyli zwolnienia lekarskie to zaświadczenia o tymczasowej niezdolności do pracy, wystawiane przez uprawnionych do tego lekarzy dowolnych specjalizacji lub asystentów medycznych. Zwolnienie przysługuje w przypadku pogorszenia stanu zdrowia pracownika, które utrudnia bądź uniemożliwia wykonywanie przez niego obowiązków zawodowych. Może być wystawione także wtedy, gdy pracownik potrzebuje wolnego, aby móc zapewnić opiekę choremu członkowi rodziny, np. dziecku czy rodzicowi.

Kiedyś zwolnienia lekarskie wystawiane były tylko w formie papierowej i pracownik musiał dostarczyć dokument bezpośrednio do miejsca pracy. Nierzadko wywoływało to dyskomfort, kiedy stan zdrowia pracownika wyjątkowo utrudniał mu codzienne funkcjonowanie, np. poruszał się z utrudnieniem z powodu złamanej nogi. Choć zaświadczenie mogło być dostarczone w przeciągu całego tygodnia, a pracownik miał prawo wyręczyć się w tej sytuacji np. członkiem rodziny, zaświadczenie w formie papierowej wiązało się z pewnymi niedogodnościami.

Jednak obecnie zwolnienia lekarskie – e-ZLA – funkcjonują w formie elektronicznej. W związku z tą zmianą mogą pojawiać się różne pytania i wątpliwości. Jedną z kwestii zastanawiających pracowników może być to, po jakim czasie pojawia się L4 w systemie?

Wystawienie zwolnienia lekarskiego – po jakim czasie pojawia się L4 w systemie?

Elektroniczne zwolnienie lekarskie zostaje wprowadzone do systemu przez uprawnionego do wystawiania takich zaświadczeń lekarza lub asystenta medycznego. Podpisuje on e-ZLA przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego bądź podpisu zaufanego. Zwolnienie trafia na Platformę Usług Elektronicznych, gdzie dostęp do niego otrzymuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli pracodawca posiada profil płatnika na PUE, zaświadczenie o tymczasowej niezdolności do pracy zostaje mu udostępnione przez ZUS.

Po jakim czasie pojawia się L4 w systemie? Pracownik medyczny wypisuje zwolnienie lekarskie od razu na wizycie z pacjentem, a kiedy trafi ono już do systemu, ZUS udostępnia je uprawnionemu pracodawcy nie później niż następnego dnia. Jeżeli w tym terminie zwolnienie nadal nie trafiło do pracodawcy, być może konieczne będzie zwrócenie się do ZUS-u.

Elektroniczne zwolnienia lekarskie. Po jakim czasie pojawia się L4 w systemie?

Jak już zostało wspomniane, e-ZLA dzięki formie elektronicznej nie wymagają dostarczania zwolnień lekarskich do rąk pracodawcy. Mimo to pracownik powinien poinformować pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności w ciągu 2 dni, na przykład przez telefon.

Zasadniczym warunkiem, aby pracodawca mógł zobaczyć informację o obowiązującym zwolnieniu lekarskim jest posiadanie przez niego m.in. profilu na Platformie Usług Elektronicznych. Do założenia takowego zobowiązany jest każdy pracodawca zatrudniający co najmniej 5 pracowników, natomiast w innym wypadku jest to kwestia indywidualnego wyboru. Jeżeli pracodawca nie posiada profilu na PUE, pracownik będzie musiał dostarczyć mu wydruk zaświadczenia, o konieczności czego pracodawca musi go uprzednio poinformować.

Zwolnienia w formie elektronicznej to przede wszystkim forma wygodna dla samego pracownika, który nie musi przejmować się dostarczeniem dokumentu do pracodawcy, co może być utrudnione z powodu dojazdu czy słabego stanu zdrowia. Jest to również ułatwienie dla pracodawców i ZUS-u, którzy dzięki e-ZLA lepiej monitorują ewentualne nadużycia zwolnień lekarskich.

Czego nie należy robić, przebywając na zwolnieniu lekarskim? Możliwość kontroli ze strony pracodawcy i ZUS-u

Kontrola zwolnień lekarskich jest konieczna w celu zapobiegania nadużyciom tego przywileju. Przez okres przyznawania wynagrodzenia chorobowego, który trwa 33 dni dla osób poniżej 50 roku życia lub 2 tygodnie dla pracowników starszych, kontrolę może przeprowadzić pracodawca. Po rozpoczęciu okresu zasiłkowego, kiedy wypłacany jest zasiłek chorobowy, sytuację monitoruje ZUS.

Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim uważany jest za kogoś, kto potrzebuje odpoczynku od pracy, w związku z czym musi stosować się do zaleceń lekarza. Jeżeli w tym czasie wykonywał pracę zarobkową w innym miejscu, wyjechał na urlop lub opuścił dom, podczas gdy według zaleceń powinien leżeć w łóżku, zostaną wyciągnięte konsekwencje. Pracownik w takiej sytuacji może nie tylko stracić przyznane świadczenia, ale także zostać zwolnionym dyscyplinarnie, kiedy już wróci do pracy po zwolnieniu lekarskim.

Jak uzyskać zwolnienie lekarskie bez wychodzenia z domu? Teleporady oraz e-wizyty!

E-ZLA nie są jedynym ułatwieniem oferowanym przez współczesną technologię. Obecnie pacjenci mogą nawet umawiać się na zdalne wizyty lekarskie, odbywające się w formie teleporad lub konsultacji online. Dzięki temu nie są zmuszani do oczekiwania w długich kolejkach do gabinetu, ponieważ terminy e-wizyt nie powinny być odległe.

Taka forma stanowi również ułatwienie dla pracowników, którzy ze względu na stan zdrowia nie powinni wychodzić na zewnątrz lub zwyczajnie stanowi to dla nich kłopot. Poprzez zdalną formę kontaktu, dostępną przez 7 dni w tygodniu, nierzadko przez całą dobę, pracownik może też otrzymać zwolnienie lekarskie, posiadające taką samą moc, co zaświadczenie pozyskane stacjonarnie.

Zwolnienie lekarskie możesz uzyskać na naszej stronie internetowej!

Zobacz również