[product_page id="119"]

Zwolnienie lekarskie na zdrowe dziecko. Urlop czy L4 na opiekę nad dzieckiem?

zwolnienie lekarskie na zdrowe dziecko

Wiele osób zastanawia się, jak dostać zwolnienie lekarskie na zdrowe dziecko. Rodzic lub opiekun nie musi w tym celu korzystać z L4. Do wyboru ma inne rozwiązania, które gwarantuje mu prawo.

Czy zwolnienie lekarskie na zdrowe dziecko to dobre rozwiązanie? L4 wykorzystuje się w sytuacjach, kiedy konieczne jest sprawowanie opieki chorym dzieckiem. W innych sytuacjach stosuje się przepisy ujęte w kodeksie pracy. Warto znać prawa i przywileje, które przysługują rodzicom oraz prawnym opiekunom.

Opieka nad dzieckiem – co przysługuje pracownikowi?

Zwolnienie lekarskie na zdrowe dziecko bywa kłopotliwe. W przypadku wątpliwości związanych z jego samopoczuciem zawsze warto skorzystać z konsultacji online. Być może rzeczywiście coś mu dolega, w takim wypadku pomocna będzie m.in. e-recepta. Aby zapewnić opiekę swojemu zdrowemu dziecku, wystarczy skorzystać z innych rozwiązań:

 • 2 dni lub 16 godzin na opiekę nad dzieckiem zdrowym;
 • zasiłek opiekuńczy na dziecko zdrowe lub chore.

Zwolnienie lekarskie na zdrowe dziecko

Uzyskanie zwolnienia lekarskiego na zdrowe dziecko może być możliwe dzięki L4 online. Jeśli jednak specjalista uzna, że nie ma podstaw do jego wystawienia, pracownik może wykorzystać 2 dni (lub 16 godzin) przeznaczonych na opiekę nad zdrowym dzieckiem. Co ważne, nie musi podawać pracodawcy uzasadnienia, z jakiego konkretnego powodu go potrzebuje. Należy jednak złożyć wniosek urlopowy, w którym wskaże jego termin. To jednak nie wszystko:

 • dwudniową opiekę na dziecko można wykorzystać za jednym razem, podzielić ją na osobne dni lub nawet godziny;
 • 2 dni na opiekę przysługują w ciągu roku kalendarzowego, nie kumulują się;
 • pracownikowi przysługują tylko 2 dni opieki niezależnie od liczby dzieci;
 • w czasie przebywanie na dwudniowym urlopie opiekuńczym otrzymuje normalne wynagrodzenie;
 • przysługuje na dziecko do 14 roku życia.

Opieka nad dzieckiem a zasiłek opiekuńczy

Jeśli pojawia się konieczność opieki nad zdrowym dzieckiem, co uniemożliwia wykonywanie pracy, warto skorzystać z zasiłku opiekuńczego. Trzeba jednak spełnić pewne warunki – przede wszystkim pracownik musi być objęty ubezpieczeniem chorobowym, co oznacza odprowadzanie składek zdrowotnych do ZUS-u. Zasiłek opiekuńczy przysługuje w następujących przypadkach:

 • na dziecko zdrowe poniżej 8 roku życia;
 • na dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością do 18 roku życia;
 • na dziecko chore.

Jakie warunki trzeba spełnić?

W przypadku opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat świadczenie można uzyskać, gdy zostanie zamknięty żłobek, przedszkole lub szkoła itp., do których uczęszcza. O świadczenie opiekuńcze można się starać również w przypadku, gdy powodem choroba opiekuna dziennego lub niani czy też niedawny poród, który uniemożliwia opiekę nad starszą pociechą. Jeśli rodzic dziecka stale sprawujący nad nim opiekę przebywa w szpitalu, partnerowi również przysługuje świadczenie. Podstawy wymiaru zasiłku opiekuńczego określają przepisy i wynosi on w roku kalendarzowym:

 • 60 dni na dziecko zdrowe do lat 8 oraz dziecko chore do lat 14;
 • 30 dni na dziecko niepełnosprawne w wieku od 8 do 18 lat;
 • 14 dni na opiekę nad innymi członkami rodziny oraz chorym dzieckiem powyżej 14 lat.

Kiedy korzystać ze zwolnienia od pracy L4 na opiekę nad dzieckiem?

Sytuacje, w których lekarz wystawi zwolnienie lekarskie online, to przede wszystkim niezdolność do pracy z tytułu choroby. O takie zaświadczenie mogą się starać rodzice i opiekunowie posiadający ubezpieczenie chorobowe. Wtedy zwolnienie trafia od lekarza prosto do pracodawcy oraz ZUS-u.

Zwolnienie lekarskie na zdrowe dziecko często bywa utożsamiane z zasiłkiem opiekuńczym. Należy przy tym pamiętać, że oprócz tego pracownik może wykorzystać dwudniowy urlop, który otrzymuje z myślą o opiece nad dzieckiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *