[product_page id="119"]

Czy zwolnienie lekarskie można wysłać pocztą do ZUS? W jakim terminie dostarczyć L4?

czy zwolnienie lekarskie można wysłać pocztą do zus

Czy zwolnienie lekarskie można wysłać pocztą do ZUS? Trzeba pamiętać, że obecnie L4 jest wystawiane tylko w formie elektronicznej. W większości przypadków nie ma więc konieczności, by dostarczać je osobiście.

Pracownik, który otrzymał zwolnienie lekarskie, przekazuje je płatnikowi składek. Jest nim pracodawca lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Warto wiedzieć, w jakiej formie powinno trafiać do nich L4, a także znać odpowiedź na pytanie, czy zwolnienie lekarskie można wysłać pocztą do ZUS albo pracodawcy.

W jakim terminie dostarczyć zwolnienie lekarskie?

Czy zwolnienie lekarskie można wysłać pocztą do ZUS lub przełożonego? Wprowadzone w 2018 roku elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA) usprawniają te kwestie. Pacjent nie otrzymuje już papierowego zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do pracy – wszystko od razu trafia do systemu. Na podobnej zasadzie działa również e-recepta. Dzięki temu pracownik nie musi już tak bardzo pilnować terminu dostarczenia L4 do płatnika składek (pracodawcy lub ZUS). Wcześniej musiał to zrobić w ciągu 7 dni, natomiast obecnie L4 online jest wystawiane niemal natychmiast, więc na profilu pracodawcy w PUE ZUS będzie ono widoczne najpóźniej na drugi dzień. Dotyczy to zaświadczeń wystawianych w gabinecie i poprzez zdalną konsultację lekarską.

Czy zwolnienie lekarskie można wysłać pocztą do ZUS lub pracodawcy?

Nadal zdarzają się sytuacje, że pracodawca nie ma profilu w PUE ZUS. Jest to jeszcze dozwolone w firmach, które zatrudniają do 5 osób, choć od 2023 roku każdy płatnik składek będzie musiał go założyć. Wtedy zwolnienie należy dostarczyć osobiście lub też wysłać pocztą – najlepiej listem poleconym. Za datę dostarczenia zaświadczenia lekarskiego pracodawcy uznaje się datę nadania listu (data na stemplu pocztowym). Jest to określone w Kodeksie postępowania administracyjnego, a dokładnie w art. 57 § 5 pkt 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Nie ma znaczenia, kto jest płatnikiem zasiłków. Pracownik obowiązany został do tego, by zwolnienie wpłynęło w ciągu 7 dni od jego wystawienia przez lekarza POZ. Należy się trzymać wyznaczonych dni na dostarczenie dokumentu, ponieważ istnieje ryzyko kary. Świadczenie chorobowe (czyli zasiłek chorobowy), które wypłaca ZUS, może zostać obniżone o 25%. O takim obowiązku mówi art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tzw. ustawa zasiłkowa).

Zwolnienie lekarskie a informowanie pracodawcy o chorobie

Kwestia dostarczenia przez pracownika L4 to jedno. Wiele osób uważa, że jeśli pracodawca widzi je w PUE ZUS – trafia tam każde zwolnienie lekarskie online – nie musi informować o tym pracodawcy. Tymczasem musi on także niezwłocznie poinformować pracodawcę o swojej nieobecności oraz jej przyczynie. Taką wiadomość może dostarczyć osobiście, telefonicznie lub korzystając z innego środka łączności. Mówi o tym Rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień.

Czy zwolnienie lekarskie można wysłać pocztą do ZUS? W tej chwili większość osób nie musi już dostarczać go osobiście, ponieważ jest ono wysyłane elektronicznie. Jeśli jednak tak się zdarzy, pracownikowi przysługuje taka możliwość. Trzeba jednak zachować wyznaczone terminy, ponieważ istnieje ryzyko, że w wyniku zwłoki pracownik otrzyma niższy zasiłek chorobowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *