[product_page id="119"]

Opóźniony termin porodu a zwolnienie lekarskie. Kiedy lekarz wystawi zwolnienie L4?

opóźniony termin porodu a zwolnienie lekarskie

Często się zdarza, że przewidywany termin porodu nie jest dniem urodzenia dziecka. Maluchy przychodzą na świat nieco wcześniej lub później – to właśnie w tym drugim przypadku pojawiają się wątpliwości. Jaka jest zależność między opóźnionym terminem porodu a zwolnieniem lekarskim?

Kobiety w ciąży są chronione przepisami Kodeksu pracy. Zgodnie z nimi pracodawca nie może wypowiedzieć im umowy o pracę ani odmówić udzielania zwolnień od obowiązków służbowych na czas zleconych przez ginekologa badań. To ważne, ponieważ coraz więcej pracownic decyduje się pracować aż do rozwiązania. Jeśli jednak ich stan zdrowia na to nie pozwala, otrzymują L4, które zazwyczaj kończy się wraz z przewidywaną datą porodu. Dlatego rozwikłanie relacji między opóźnionym terminem porodu a zwolnieniem lekarskim dla wielu ciężarnych staje się realnym problemem.

Ciąża pracownicy – jak długie zwolnienie lekarskie jej przysługuje?

Dzięki takim rozwiązaniom jak e-recepta i zwolnienie elektroniczne pacjenci oszczędzają czas. E-ZLA od razu trafia na profil PUE ZUS pracodawcy, potwierdzając niezdolność do pracy zatrudnionego. Jeśli otrzymuje je kobieta w ciąży, wówczas może liczyć na 270 dni zwolnienia chorobowego. Czy wykorzysta całość? To zależy od jej samopoczucia i może się zdarzyć, że cały okres ciąży spędzi na L4. Zwykle za jego koniec uważa się przewidywany dzień porodu. Zdarzają się jednak sytuacje – i wcale nie są rzadkie – że termin rozwiązania ulega przesunięciu. Jeśli będzie miało miejsce w trakcie zwolnienia, jest ono przerywane i kobieta przechodzi na macierzyński.

Opóźniony termin porodu a zwolnienie lekarskie

Problemem jest opóźniony termin porodu, a zwolnienie lekarskie się kończy? Przede wszystkim należy postarać się o jego przedłużenie aż do dnia porodu. Przypominamy, że nie musi wystawiać go lekarz ginekolog, ale może to zrobić internista czy lekarz innej specjalizacji (na przykład z powodu choroby). Można skorzystać również z usługi, jaką jest L4 online. Teoretycznie może zdarzyć się sytuacja, że lekarz prowadzący uzna, iż pracownica w ciąży na kilka dni przed porodem może wykonywać swoją pracę. Chociaż najczęściej w takich przypadkach kobiety kierowane są do szpitala. Jeśli więc odmówi wystawienia zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do pracy, można złożyć wniosek o urlop macierzyński.

Czy można iść na urlop macierzyński przed porodem?

Kiedy kończy się zwolnienie, a rozwiązanie jeszcze nadchodzi, można postarać się o uzyskanie kolejnego zwolnienia. Honorowane jest również zwolnienie lekarskie online. Kobiety w ciąży często decydują się jednak na to, by wcześniej przejść na zasiłek macierzyński. Taka możliwość jest zagwarantowana w zakresie prawa pracy. Należy jednak pamiętać, by złożyć wniosek przed przewidywaną datą porodu. Okres urlopu macierzyńskiego, jaki jej przysługuje w tym czasie, nie może być dłuższy niż 6 tygodni. Jeśli dziecko przychodzi na świat wcześniej, wtedy niewykorzystany urlop jest dodawany do wymiaru, jaki pozostał do wykorzystania. Po porodzie nie trzeba składać wniosku o urlop macierzyński, natomiast konieczne jest dostarczenie skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka.

Zasiłek chorobowy w trakcie ciąży

Kobiety w ciąży, które przebywają na L4 w ciąży, mają prawo do świadczeń pieniężnych. Do 33 dnia zwolnienia otrzymują wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy, natomiast po tym czasie ZUS wypłaca im zasiłek chorobowy. Jak wysokiej wypłaty zasiłku mogą się spodziewać? W przypadku ciąży będzie to 100 procent średniego miesięcznego wynagrodzenia pracownika. Należy jednak zwrócić uwagę, by zwolnieniu od lekarza znalazł się kod B. Oznacza on stan ciąży i uprawnia do wyższego świadczenia chorobowego. Jeśli zaś L4 będzie go pozbawione, wówczas kobieta otrzyma tylko 80 procent średniomiesięcznego wynagrodzenia.

Czy kobieta musi informować pracodawcę o ciąży?

Jeżeli ciężarna przechodzi na zwolnienie lekarskie, prawo nakłada na nią obowiązek poinformowania pracodawcy o tym fakcie. Natomiast w przypadku gdy nie przerywa pracy podczas ciąży, jest to decyzja kobiety. Warto jednak się nad tym zastanowić, ponieważ dzięki temu będzie mogła korzystać z wielu przywilejów. Kobiety w ciąży nie można zatrudniać między innymi na nocną zmianę ani zlecać nadgodzin. Poza tym pracodawca musi zapewnić jej odpowiednie warunki zatrudnienia, a jeśli nie może tego zrobić, ma obowiązek zwolnić ją z konieczności świadczenia pracy.

Opóźniony termin porodu a zwolnienie lekarskie to problem, który można rozwiązać na dwa sposoby. Ciężarna może postarać się o nowe L4, a jeśli ma z tym kłopot, powinna złożyć wniosek o urlop macierzyński. Trzeba tylko pamiętać, że jeżeli rozwiązanie jeszcze nie nastąpiło, może on trwać maksymalnie 6 tygodni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *