[product_page id="119"]

Leczenie odwykowe a zwolnienie lekarskie

leczenie odwykowe a zwolnienie lekarskie

Alkoholizm to najlepszy przykład choroby, w której stosuje się leczenie odwykowe. A zwolnienie lekarskie dla takiego pacjenta ma ogromne znaczenie. Nie utraci pracy i świadczeń chorobowych, jakie przysługują z tytułu ubezpieczenia. Przekonaj się, na jakiej podstawie!

Spożywanie alkoholu w pracy, wykonywanie obowiązków pod wpływem zwykle wystarczą, by pracodawca zwolnił taką osobę dyscyplinarnie. Jeżeli pracownik podejmuje walkę z uzależnieniem i ma zaświadczenie lekarskie o chorobie alkoholowej, nie może go ukrywać. Inaczej pobyt w stosownym zakładzie opieki zdrowotnej spowoduje ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. Takie sprawy i tak najczęściej rozstrzygają się w sądzie pracy. Nie wiadomo, ile potrwa leczenie odwykowe, a zwolnienie lekarskie również obowiązuje przez określony okres – łącznie maksymalnie 182 dni. Dlatego każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie.

Prawa pracownika, leczenie odwykowe a zwolnienie lekarskie i świadczenia w czasie choroby

Każdy, kto opłaca składki na ubezpieczenie chorobowe i wypełnił okres oczekiwania, może wziąć L4 online w celu podreperowania stanu zdrowia. Przez pierwsze 33 dni niedyspozycji w roku kalendarzowym (14 dni dla osób powyżej 50. r.ż.) pracownik na umowie o pracę otrzymuje wynagrodzenie chorobowe. Przy dłuższej lub kolejnej niezdolności do pracy (a także od samego początku w przypadku zleceniobiorców i przedsiębiorców) chory dostaje zasiłek chorobowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Standardowo wysokość świadczeń wynosi 80% podstawy wymiaru:

  • średniego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy;
  • średnich przychodów z ostatniego roku.

Co wynika z leczenia odwykowego? A zwolnienia lekarskie związanego z piciem? Jeżeli na L4 znajduje się kod C, który wskazuje na nadużycie alkoholu jako przyczynę niezdolności do pracy, pracownik nie ma prawa do świadczeń chorobowych przez pierwsze 5 dni. To najważniejsza różnica w kwestii wypłacanych środków. Pacjent nie musi dostarczać pracodawcy żadnych dodatkowych dokumentów, poza informacją o nieobecności w pracy. Od kiedy standardem stało się zwolnienie lekarskie online, wszystkie dane przekazywane są do ZUS-u automatycznie.

Nadużywanie alkoholu nie zawsze odbiera prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego

Część pracodawców zgłasza wątpliwości związane z faktem, że leczenie nałogów formalnie nie jest chorobą, tylko zdarzeniem zrównanym z innymi chorobami. Prawnicy wskazują, że definicję choroby w ustawie zasiłkowej trzeba traktować szeroko – potwierdza to też linia orzecznicza sądów. Jeśli pracownik ma prawo do świadczeń chorobowych z tytułu ubezpieczenia, to zgodne z nim jest również leczenie odwykowe. A zwolnienie lekarskie wystawione przez lekarza z takiej placówki jest zaświadczeniem o chorobie.

Takie L4 wskazuje też, że pacjent podjął aktywną walkę z nałogiem i powinien otrzymać należne wynagrodzenie i zasiłki. O ile wcześniej nie został zwolniony dyscyplinarnie. Duże znaczenie dla ostatecznych rozstrzygnięć mogą mieć daty i chronologia zdarzeń. Picie alkoholu i przychodzenie do pracy w stanie upojenia stwarza ryzyko spowodowania wypadku, wskutek którego ktoś straci zdrowie lub życie. Konsekwencje takich wydarzeń będą wyciągane w odrębnych postępowaniach.

Najpierw utrata pracy, potem leczenie odwykowe. A zwolnienie lekarskie coś zmienia?

Ustanie stosunku pracy jest równoznaczne z zakończeniem okresu ubezpieczeniowego. Ustanie tytułu ubezpieczenia chorobowego nie oznacza braku prawa do zasiłku z ZUS-u. Jeżeli niezdolność do pracy pojawi się do 14 dni po rozwiązaniu umowy pracownika z pracodawcą, a okres niedyspozycji trwa minimum 30 dni, taka osoba może otrzymywać zasiłek chorobowy maksymalnie przez 91 dni. Wyjątki przewidziane w prawie:

  • prawo do innych świadczeń (np. emerytury, renty);
  • inny tytuł ubezpieczenia (nowe zatrudnienie, własna działalność i dobrowolne składki, ubezpieczenie społeczne rolników);
  • niewypełniony okres oczekiwania w zakończonym stosunku pracy;
  • wyczerpany okres zasiłkowy.

Po wyczerpaniu okresu zasiłkowego pracownik (zatrudniony lub już zwolniony) może wystąpić o świadczenie rehabilitacyjne. Może je pobierać maksymalnie przez 12 miesięcy. Jest szansa, że wygra z nałogiem i odzyska zdolność do pracy dzięki leczeniu odwykowemu. A zwolnienia lekarskiego nie powinien nadużywać. Na L4 należy stosować się do wszystkich zaleceń. Jeżeli pacjent wróci do domu i ma zażywać leki, to e-recepta pozwala szybko zgłaszać zapotrzebowania na kolejne opakowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *