[product_page id="119"]

Czy pobyt w szpitalu przerywa zwolnienie lekarskie?

czy pobyt w szpitalu przerywa zwolnienie lekarskie

Pracownicy, pracodawcy, zleceniobiorcy i przedsiębiorcy często pytają lekarzy, czy pobyt w szpitalu przerywa zwolnienie lekarskie. Zwykle w kontekście dozwolonego czasu przebywania na zasiłku chorobowym i jego wysokości. Poznaj aktualne przepisy w tym zakresie!

Osoby opłacające ubezpieczenie chorobowe (i po okresie wyczekiwania – od 30 do 90 dni) w razie niezdolności do pracy idą na płatne L4. Maksymalny okres zasiłkowy to standardowo 182 dni, potem trzeba złożyć wniosek o świadczenia rehabilitacyjne lub rentę. Świadczenia chorobowe to standardowo 80% podstawy wymiaru – średniego wynagrodzenia lub przychodów z poprzednich 12 miesięcy. Są przypadki, w których zasiłek chorobowy przysługuje w wysokości 100% podstawy jego wymiaru. Na pytanie o to, czy pobyt w szpitalu przerywa zwolnienie lekarskie, jest jedna odpowiedź – nie. Hospitalizacja osoby niezdolnej do pracy nie jest podstawą do wydłużenia limitu L4 czy wypłacania wyższych świadczeń.

Czy pobyt w szpitalu przerywa zwolnienie lekarskie? Świadczenia dla pracownika, limit 182 dni L4

Kiedy z powodu choroby trzeba sobie zrobić przerwę, odprowadzanie składek „zaczyna się zwracać”. W przypadku umów o pracę ubezpieczenie chorobowe jest obowiązkowe – przez pierwsze 33 dni nieobecności (14 dni w przypadku pracowników powyżej 50 lat) w danym roku kalendarzowym świadczeniem jest wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy. Później rolę wypłacającego przejmuje ZUS, a pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy. Zleceniobiorcom i przedsiębiorcom, którzy dobrowolnie opłacają składki, od początku płaci ZUS. Wysokość świadczeń obliczana jest w ten sam sposób. Świadczenie w wysokości 100% podstawy wymiaru otrzymują:

  • kobiety w ciąży;
  • ofiary wypadków w drodze do i z pracy;
  • kandydaci na dawców komórek, tkanek i narządów podczas niezbędnych badań i samych zabiegów.

System e-ZLA, który wprowadził też L4 online, pozwala na szybki przepływ potrzebnych danych. Co się dzieje, kiedy pracownik już będący na zwolnieniu lekarskim jest hospitalizowany? Pod względem niezdolności do pracy i prawa do pobrania zasiłku – absolutnie nic. A czy pobyt w szpitalu przerywa zwolnienie lekarskie, jeśli jest spowodowany innymi czynnikami niż L4? Nie, ponieważ limit 182 dni biegnie nieprzerwanie. Ewentualnie ciąża lub gruźlica spowodują przedłużenie maksymalnego okresu zasiłkowego do 270 dni – bez względu na to, czy potrzebna jest hospitalizacja, czy też nie. Przy czym nie można najpierw wykorzystać 182 dni np. na jakąś operację czy chorobę, a zaraz potem iść na „świeże” L4 na z powodu ciąży lub gruźlicy, żeby razem wyszły 452 dni na zasiłku chorobowym.

Hospitalizacja, L4 – od 2022 r. dla wypłaty zasiłku chorobowego nie ma znaczenia, co było pierwsze

Do końca 2021 r. ubezpieczeni, którzy przebywali w szpitalu (i w trakcie lub przy wypisie otrzymali zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy w okresie hospitalizacji) otrzymywali świadczenia w wysokości 70% podstawy wymiaru. Chyba że wystąpiły przesłanki uzasadniające wypłatę wynagrodzenia/zasiłku w wysokości 100%. Jeżeli pracownik najpierw brał zwolnienie lekarskie online, a dopiero potem trafiał na oddział, otrzymywał 80%, czyli więcej, niż gdyby to hospitalizacja była pierwotnym powodem nieobecności w pracy. Od 1 stycznia 2022 r. nie ma już takich nierówności.

A czy pobyt w szpitalu przerywał zwolnienie lekarskie? W tej kwestii nic się nie zmieniło. Przed modyfikacją przepisów w zakresie wysokości świadczeń dla hospitalizowanych bieg L4 również nie ulegał zatrzymaniu, bez względu na powód czy długość pobytu ubezpieczonego w szpitalu.

Czy pobyt w szpitalu przerywa zwolnienie lekarskie – zasady wystawiania L4, obowiązki pacjenta

Prawo do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy mają lekarze po studiach medycznych, którzy mają stosowne upoważnienie z ZUS-u. Specjalizacja lub jej brak, miejsce realizowania świadczeń medycznych nie mają na to żadnego wpływu. Podczas dłuższych hospitalizacji personel powinien wypisywać kolejne zwolnienia lekarskie na bieżąco, co 14 dni. Lekarz wystawia L4 na podstawie:

  • diagnozy;
  • wyników badań;
  • aktualnego stanu zdrowia pacjenta;
  • historii leczenia i powikłań;
  • obowiązków zawodowych pacjenta;
  • ryzyka komplikacji w razie powrotu pracownika do pracy.

Niezależnie od e-ZLA i informacji w PUE ZUS pracownik powinien poinformować o swojej niedyspozycji przełożonych najpóźniej w drugim dniu nieobecności. Naturalnie, nie zawsze ma taką możliwość. W trakcie L4 należy wykorzystywać je zgodnie z przeznaczeniem – nie wykonywać prac zarobkowych i zbędnych, nie przemęczać się, nie jeździć na wakacje, ale odpoczywać, chodzić na niezbędne badania i zabiegi oraz zażywać przepisane leki. W razie wyczerpania medykamentów najlepiej skorzystać z możliwości, jakie daje e-recepta i załatwić kolejne zlecenie na środki farmaceutyczne przez internet. Teraz wiesz, czy pobyt w szpitalu przerywa zwolnienie lekarskie oraz jakie prawa i obowiązki masz na L4.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *