[product_page id="119"]

L4 na wypowiedzeniu

L4 na wypowiedzeniu

Okresem wypowiedzenia nazywamy termin między złożeniem wypowiedzenia umowy o pracę – zarówno ze strony pracownika, jak i pracodawcy – a rozwiązaniem samej umowy. Jego długość ustalana jest na podstawie rodzaju umowy oraz stażu pracy.

Na przykład, okres wypowiedzenia dla pracownika zatrudnionego na umowie na czas określony będzie wynosił 3 miesiące, jeśli staż pracy trwał co najmniej 3 lata. W innej sytuacji, jeśli umowa dotyczyła okresu próbnego, który potrwał 2 tygodnie, okres wypowiedzenia będzie wynosił 3 dni robocze.

Pracownicy mogą zastanawiać się, czy korzystanie z L4 na wypowiedzeniu jest możliwe. Jak więc wygląda kwestia zwolnienia lekarskiego w tym czasie?

L4 na wypowiedzeniu – co należy wiedzieć? Czego unikać?

Niektórzy pracownicy mogą sądzić, że skorzystanie z L4 na wypowiedzeniu to dobra szansa na uniknięcie odpowiedzialności związanej z pracą, którą aż do rozwiązania umowy powinni nadal wykonywać. Mają to na uwadze i pracodawcy, którzy przez pierwsze dni zwolnienia chorobowego mają prawo skontrolować pracownika, by sprawdzić zasadność wystawionego zaświadczenia o tymczasowej niezdolności do pracy. Dlatego też przestrzega się, by nie sięgać po zwolnienie lekarskie w podobnych celach. Jest to nie tylko nielegalne, ale i może skończyć się odebraniem świadczeń pracownikowi, a nawet zwolnieniem dyscyplinarnym po powrocie z L4.

Samo L4 na wypowiedzeniu jest oczywiście możliwe, a jako że przez cały okres wypowiedzenia osoba traktowana jest tak samo, jak pozostali pracownicy, przysługują jej z tego tytułu świadczenia. Jeżeli zwolnienie lekarskie skończy się jeszcze w trakcie trwania okresu wypowiedzenia, pracownik musi wrócić do pracy i kontynuować wykonywanie obowiązków zawodowych aż do rozwiązania umowy.

Należy także obalić mit głoszący, że zwolnienie lekarskie miałoby jakkolwiek wpływać na długość okresu wypowiedzenia. Zaświadczenie o tymczasowej niezdolności do pracy ani nie wydłuża okresu wypowiedzenia, ani go nie cofa. Wypowiedzenie musi zostać złożone pracownikowi do ręki tak, by miał prawo się z nim zapoznać. Jeżeli tego samego dnia wybierze się on po zwolnienie lekarskie, okres wypowiedzenia rozpoczęty kilka godzin wstecz jak najbardziej obowiązuje.

Jak w okresie wypowiedzenia wypłacane są świadczenia pracownikowi na zwolnieniu lekarskim?

Wysokość świadczeń w trakcie L4 na wypowiedzeniu nie różni się od innych sytuacji. To znaczy, że na samym początku przysługuje wynagrodzenie chorobowe (o ile nie zostało już ono wykorzystane wcześniej) płatne w wysokości 80% podstawy wymiaru. Należy się ono przez 33 dni pracownikom poniżej 50 roku życia, zaś 14 dni osobom powyżej tego wieku. Wynagrodzenie chorobowe wypłaca pracodawca albo do zakończenia tego okresu, albo do czasu rozwiązania umowy.

Po tym rozpoczyna się okres zasiłkowy, za który przysługuje zasiłek chorobowy, również wynoszący 80% podstawy wymiaru obliczanej na podstawie średniego wynagrodzenia pracownika. Zasiłek chorobowy wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli umowa zostanie rozwiązana jeszcze w czasie, w którym wciąż obowiązuje wynagrodzenie chorobowe, to świadczenie również wypłaca ZUS.

Po rozwiązaniu umowy, a więc ustaniu zatrudnienia, pracownikowi wypłacany jest zasiłek chorobowy nie dłużej niż przez 91 dni. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie zawsze jednak wypłaca to świadczenie. Takie prawo nie przysługuje pracownikom, którzy np. podjęli już inną działalność zarobkową bądź też posiadają zasiłek dla bezrobotnych.

L4 na wypowiedzeniu. Możliwa kontrola ze strony ZUS-u

Jak już zostało wspomniane, niektórzy pracownicy mogą próbować wykorzystać prawo do zwolnienia lekarskiego, by uniknąć obowiązków w miejscu pracy, w którym otrzymali wypowiedzenie. W tym czasie mogą także spróbować podjąć inne zajęcie zarobkowe. Tym bardziej należy podkreślić, że podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim pracownik musi przestrzegać pewnych zasad pod groźbą utracenia świadczeń lub zwolnienia dyscyplinarnego po powrocie do pracy.

Osoba korzystająca z zaświadczenia o tymczasowej niezdolności do wykonywania obowiązków zawodowych musi stosować się do zaleceń dołączonych do zwolnienia lekarskiego. Jeśli zatem lekarz zalecił pracownikowi odpoczynek w warunkach domowych z zakazem opuszczania miejsca zamieszkania, a ten i tak pójdzie np. na zakupy, po przyłapaniu ZUS może odebrać mu świadczenia z tytułu niezasadności wystawienia zaświadczenia.

Przez okres przyznawania wynagrodzenia chorobowego to pracodawca ma prawo do skontrolowania pracownika. Jeśli udowodnione zostanie niestosowanie się do zasad dotyczących korzystania ze zwolnień chorobowych, pracownika spotkają konsekwencje.

Wygodny sposób pozyskiwania zwolnień lekarskich – wizyty online i teleporady!

Jeżeli pracownik potrzebuje zwolnienia chorobowego, nie musi wybierać się na stacjonarną wizytę do gabinetu lekarskiego. Zdalne formy kontaktu – w tym e-konsultacje i teleporady – umożliwiają stosunkowo prędkie pozyskanie zaświadczenia, a przede wszystkim gwarantują komfort związany z brakiem konieczności wychodzenia z domu.

Załatwienie zwolnienia lekarskiego poprzez kontakt z lekarzem online czy przez telefon nie wymaga stania w długich kolejkach ani oczekiwania na odległy termin wizyty. Procedura nie zajmuje długo, z stanowi podstawę do wydania zwolnienia chorobowego równie dobrze, co wizyta stacjonarna. Z tych względów zdalne formy kontaktu są coraz częściej wybieranym rozwiązaniem przez pracowników starających się o zwolnienie lekarskie.

Zwolnienie lekarskie możesz uzyskać na naszej stronie internetowej!

Zobacz również