[product_page id="119"]

Zwolnienie lekarskie na dziecko a urlop wypoczynkowy drugiego rodzica. To warto wiedzieć!

zwolnienie lekarskie na dziecko a urlop wypoczynkowy drugiego rodzica

Zwolnienie lekarskie na dziecko a urlop wypoczynkowy drugiego rodzica – jak rozumieć tę kwestię? Choroba jest zdarzeniem losowym, dlatego warto wiedzieć, jak postępować w tej sytuacji. Czy drugie z rodziców lub opiekunów może wziąć opiekę nad dzieckiem?

Rodzice oraz opiekunowie mają zagwarantowane w kodeksie pracy prawo do opieki nad dzieckiem. Niezdolność do pracy z tytułu jej sprawowania zazwyczaj zostaje potwierdzona L4 wystawianym przez lekarza. Wszystko wydaje się jasne, jednak wątpliwości rodzą się, gdy sprawowanie opieki nie pokrywa się z wolnymi dniami pracownika. Dlatego wiele osób zastanawia się, nad zależnością między zwolnieniem lekarskim na dziecko a urlopem wypoczynkowym drugiego rodzica. Czy jeśli jeden z opiekunów jest na wakacjach, drugi może skorzystać z rozwiązania, jakim jest L4 na malucha oraz zasiłek opiekuńczy?

Zwolnienie lekarskie na dziecko – najważniejsze informacje

Zwolnienie lekarskie na dziecko a urlop wypoczynkowy drugiego rodzica – jak wygląda ta zależność? Przede wszystkim trzeba pamiętać, komu ono przysługuje. Aby otrzymać zwolnienie na dziecko, rodzic musi być objęty ubezpieczeniem chorobowym. Wtedy jego nieobecność w pracy jest usprawiedliwiona, przysługuje mu również prawo do świadczeń pieniężnych, takich jak zasiłek opiekuńczy. Chcąc uzyskać zwolnienie na opiekę od lekarza, należy oczywiście zabrać malucha na wizytę. Konieczne może być także wykupienie leków, co ułatwia e-recepta. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię związaną ze zwolnieniem z powodu choroby dziecka – rodzice nie mogą korzystać z niego jednocześnie.

Opieka nad zdrowym dzieckiem

Nie tylko okres choroby dziecka jest czasem, kiedy trzeba zapewnić opiekę. W przypadku dzieci do 8. roku życia zasiłek opiekuńczy przysługuje również rodzicom między innymi z uwagi na:

  • zamknięcie żłobka, przedszkola lub szkoły;
  • choroby członka rodziny (małżonka lub rodzica dziecka) stale opiekującego się dzieckiem;
  • choroby niani bądź opiekunki;
  • pobytu małżonka lub rodzica dziecka w szpitalu.

Opieka nad chorym dzieckiem w trakcie urlopu wypoczynkowego

Trudno negować konieczność osobistej opieki nad dzieckiem podczas jego choroby. Co robić, jeśli zachoruje ono podczas trwania urlopu pracownika? Taka osoba może wziąć zwolnienie L4 online od lekarza, ale opieka nad dzieckiem nie przerywa urlopu wypoczynkowego. Jeśli jednak choroba nastąpiła bezpośrednio przed urlopem, pracownik może poprosić o przesunięcie terminu. Zależy to jednak od pracodawcy.

Urlop wypoczynkowy a prawo do zasiłku opiekuńczego

Jeśli pracownik otrzyma zwolnienie lekarskie online w trakcie trwania swojego urlopu wypoczynkowego, nie przysługuje mu dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Nie musi bowiem rezygnować na ten czas z pracy, a w trakcie zaplanowanych wolnych dni i tak przysługuje mu prawo do wynagrodzenia.

Zwolnienie lekarskie na dziecko a urlop wypoczynkowy drugiego rodzica

Co z kwestią zwolnienie lekarskie na dziecko a urlop wypoczynkowy drugiego rodzica? Przypominamy, że z L4 na dziecko w tym samym czasie może korzystać tylko jedno z opiekunów. Jeśli ten, który ma urlop i przebywa poza domem, nie może sprawować osobistej opieki nad osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, wówczas zasadne jest zwolnienie na opiekę nad potomkiem. Co więcej, może otrzymać zasiłek. Warto wspomnieć jeszcze o sytuacji, kiedy matka dziecka korzysta z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego. W tym przypadku ojcu dziecka również przysługuje zasiłek opiekuńczy.

Zwolnienie lekarskie na dziecko a urlop wypoczynkowy drugiego rodzica to dla niejednego pracownika skomplikowane zagadnienie. Warto jednak znać swoje prawa i możliwości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *