[product_page id="119"]

Czy zwolnienie lekarskie może się dublować? Co z wypłatą świadczenia?

czy zwolnienie lekarskie może się dublować

Zwolnienie lekarskie wystawiane jest z powodu choroby, urazu, konieczności opiekowania się chorym członkiem rodziny. Możliwa jest sytuacja, gdy chory otrzyma dwa różne L4. Czy zwolnienie lekarskie może się dublować? Sprawdzamy!

W dobie zwolnień elektronicznych rzadko dochodzi do sytuacji, gdy zwolnienie zostaje zdublowane. Lekarze mają możliwość podejrzeć, kiedy, na jaki okres i z jakiego powodu chory otrzymał L4. Co jednak, jeśli mimo wszystko dojdzie do nałożenia się zaświadczeń? W świetle przepisów pacjent może mieć podwójne zwolnienie. Musi jednak pamiętać, że nie otrzyma podwójnych świadczeń, a jedynie wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy wynikający z najnowszego L4.

Dublowanie się zwolnień lekarskich – zasady

Zdublowane zwolnienie nie oznacza, że pracownik będzie miał jakieś kłopoty, nie oznacza również, że otrzyma podwójne świadczenie chorobowe. Pracodawca lub ZUS wezmą pod uwagę najbardziej aktualne L4. Przez pierwsze 33 lub 15 dni zwolnienia (w zależności od wieku pacjenta) wypłacane jest wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80% wynagrodzenia średniego. Na uprzywilejowanej pozycji znajdują się ciężarne, które pobierają 100% pensji. Kolejne dni L4 online to zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS. Każdy pracownik ma do dyspozycji 182 dni zwolnienia (wyjątek stanowią kobiety w ciąży oraz chorzy na gruźlicę) – okresy niedyspozycji są zliczane.

Należy podkreślić, że zwolnienie będzie płatne tylko w sytuacji, gdy pracownik odprowadza składki na ubezpieczenie chorobowe (obowiązkowe lub dobrowolne). Prawo do świadczenia może utracić, jeśli podczas kontroli okaże się, że L4 było wykorzystywane niezgodnie z jego przeznaczeniem. Pracownik przebywający na zwolnieniu nie może podejmować pracy zarobkowej ani żadnej aktywności, która mogłaby utrudnić lub opóźnić powrót do zdrowia. 

Zwolnienie lekarskie – co jeszcze warto wiedzieć?

Zwolnienie lekarskie online wystawione podczas telekonsultacji, czy też L4 uzyskane podczas wizyty w przychodni są zaświadczeniami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika. Prawo do wystawiania L4 mają lekarze rodzinni, specjaliści, medycy zatrudnieni w szpitalu. Obowiązujące obecnie zwolnienia elektroniczne przesyłane są bezpośrednio do ZUS, a stamtąd trafiają do zakładu pracy. Obowiązkiem pracownika jest jedynie poinformowanie pracodawcy o chorobie i czasowej niezdolności do pracy.

Warto podkreślić, że lekarz ma prawo wystawić zwolnienie z datą wsteczną (nie więcej niż 3 dni), a także cztery dni do przodu (np. gdy po dniu wizyty wypadają dni wolne). W przypadku gorszego samopoczucia, braku dostępu do specjalistów w przychodni warto korzystać z możliwości odbycia konsultacji telefonicznych, podczas których lekarze udzielają porad, wypisują recepty, a także zwolnienia L4 online.

W dobie automatyzacji procesu wystawiania zwolnień lekarskich bardzo rzadko dochodzi do sytuacji dublowania się L4. Posiadanie podwójnego zwolnienia nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami dla chorego. Obowiązujące jest jednak ostatnie zaświadczenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *