[product_page id="119"]

Umowa o pracę tymczasową a zwolnienie lekarskie – czy można je otrzymać?

umowa o prace tymczasowa a zwolnienie lekarskie

Umowa o pracę tymczasową a zwolnienie lekarskie to bardzo często poruszana kwestia. Pracownicy tymczasowi, którzy nie są zdolni do wykonywania swoich obowiązków, mogą otrzymać wynagrodzenie chorobowe. Dowiedz się o tym więcej!

Pracownicy tymczasowi, czyli tacy, którzy zatrudnieni są przez agencję pracy i wykonują tymczasową pracę na rzecz jakiegoś pracodawcy, często zastanawiają się, czy przysługuje im zwolnienie lekarskie. Nie muszą się oni jednak martwić, bo w związku z ich pracą przysługuje im wynagrodzenia za okres nieobecności w pracy. Oto wyjaśnienie zależności między umową o pracę tymczasową a zwolnieniem lekarskim!

Czym jest praca na umowę tymczasową?

Definicja w przypadku umowy tymczasowej jest dosyć łatwa. Jest to zajęcie zarobkowe, które pracownik podejmuje na określony czas. Nie może być ona jednak wykonywana dłużej, niż mówią przepisy ustawy z 2003 roku. Praca taka powinna mieć charakter doraźny, okresowy lub sezonowy. Pracodawca musi też spełnić warunek, który mówi, że jego stali pracownicy nie mogą wykonywać pracy świadczonej przez osoby zatrudnione na stałe

Praca tymczasowa zawsze ma charakter trójstronny. Strony te to:

  • agencja pracy tymczasowej;
  • pracodawca, który zwany jest też użytkownikiem;
  • pracownik.

Pracownik jest zatrudniany przez agencję, która załatwia wszystkie formalności. Później kieruje się go do zakładu pracy, by mógł świadczyć pracę. Sam wygląd pracy zawsze zależy od zajmowanego stanowiska. Najczęściej taka praca wykonywana jest w magazynach oraz przy zbieraniu owoców i warzyw. Na umowę tymczasową można jednak pracować też branży logistycznej, transportowej, handlowej oraz administracyjnej.

Umowa o pracę tymczasową a zwolnienie lekarskie – czy to możliwe?

Tak jak pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę, tak i pracownikom tymczasowym przysługuje wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, która trwa do 33 lub 14 dni. Od 34. pracownik otrzymuje zasiłek chorobowy wynikający z ubezpieczenia chorobowego. Jeżeli niezdolność do wykonywania obowiązków służbowych wynikła z powodu choroby zawodowej lub wypadku przy pracy, to pracownik otrzymuje zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego.

W przypadku pracowników tymczasowych podstawa zasiłku chorobowego jest ustalana tak, jak w przypadku ogółu pracowników.

Masz umowę o pracę tymczasową, a zwolnienie lekarskie chciałbyś wziąć w związku z problemami zdrowotnymi. Osoby zatrudnione tymczasowo mogę również korzystać ze służby zdrowia. Coraz popularniejsze są wizyty lekarskie online, podczas których może być wypisana e-recepta.

Umowa o pracę tymczasową a zwolnienie lekarskie – co należy wiedzieć?

Niezdolność do pracy, która powstała w pierwszym miesiącu kalendarzowym ubezpieczenia chorobowego sprawia, że podstawa zasiłku ustalana jest na podstawie wynagrodzenia za ten właśnie miesiąc. Jeżeli pracownik tymczasowy zachoruje w pierwszym miesięcy pracy, a okres jego umowy jest krótszy niż miesiąc kalendarzowy, to stosowane są szczególne zasady uzupełniania wynagrodzenia. Wynagrodzenie powinno zostać uzupełnione jedynie do okresu, na który umowa została zawarta.

Pracownik tymczasowy, który jest niezdolny do pracy w następnym miesiącu po zatrudnieniu, podstawę wymiaru zasiłku ma obliczaną na podstawie wynagrodzenia za miesiąc kalendarzowy, w którym doszło do niemożności wykonywania obowiązków służbowych. Wynagrodzenie zostaje więc w takim przypadku uzupełnione do kwoty, którą pracownik otrzymałby za czas trwania umowy w danym miesiącu.

Zwolnienia lekarskie można obecnie otrzymać przez internet, więc pracownik nie musi narażać swojego stanu zdrowia na pogorszenie przez konieczność osobistego stawienia się do lekarza. L4 online staje się coraz bardziej popularnym sposobem na otrzymanie kilku dni wolnego.

Umowa o pracę tymczasową a ciąża

Od 1 czerwca 2017 roku obowiązują zmienione przepisy dotyczące zatrudnienia kobiet w ciąży na umowę o pracę tymczasową. Ciężarne mają od tego czasu zapewnioną większą ochronę. Przepisy te dotyczą pracownic, które zatrudnione są na okres przynajmniej 2 miesięcy. Zgodnie z nowymi zapisami, jeżeli umowa o pracę tymczasową skończy się, gdy kobieta jest w ciąży, to z mocy prawa zostanie ona przedłużona do momentu porodu. Do przedłużenia dojdzie jednak tylko wtedy, gdy termin zakończenia umowy przypada po 3. miesiącu ciąży.

Kobieta w ciąży powinna być pod stałą opieką lekarza. Jeżeli ze względu na bezpieczeństwo swoje i dziecka nie chce ona udawać się po zwolnienie osobiście, to może je uzyskać przez internet. Zwolnienie lekarskie online jest metodą bardzo wygodną i jednocześnie szybką.

Umowa o pracę tymczasową a zwolnienie lekarskie – wiesz już teraz wszystko o tym zagadnieniu. Pracownik na umowie tymczasowej może udać się na zwolnienie lekarskie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *