[product_page id="119"]

Zwolnienie lekarskie nauczyciela w czasie wakacji – L4 a urlop uzupełniający

zwolnienie lekarskie nauczyciela w czasie wakacji

Zwolnienie lekarskie nauczyciela w czasie wakacji oznacza, że przerywa on wypoczynek. Podczas L4 musi postępować zgodnie z zaleceniami, czyli robić wszystko, by wrócić do zdrowia. Czy należy mu się za to jakaś rekompensata?

Co mogą zrobić pedagodzy, którzy latem przebywają na L4? Zwolnienie lekarskie nauczyciela w czasie wakacji upoważnia go do skorzystania z pewnych form rekompensaty za utracone wolne dni. Te kwestie regulują zapisy w Karcie Nauczyciela. Sprawdź, jakie prawa przysługują tego grupie pracowników oświaty, jeśli podczas trwania wakacji przytrafi się problem zdrowotny.

Zwolnienie lekarskie nauczyciela w czasie wakacji

Pierwsze objawy choroby latem zazwyczaj skłaniają do skorzystania z usługi, jaką jest recepta online. Dzięki temu można otrzymać leki potrzebne do zwalczenia infekcji. Konsultacja może jednak skutkować wystawieniem L4. Na szczęście zwolnienie lekarskie nauczyciela w czasie wakacji nie pozbawia go prawa do utraconego wypoczynku. W takich sytuacjach zwykle przysługuje urlop uzupełniający, który udzielany jest w trakcie roku szkolnego. Mówi o tym art. 66 ust. 1 Karty Nauczyciela (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku).

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy – ile trwa urlop uzupełniający?

W przypadku, jeśli urlop wypoczynkowy jest przerwany na przykład przez wystawienie L4 online, wówczas zatrudnionemu w szkole pedagogowi należy udzielić urlopu uzupełniającego. Jego wymiar zależy od tego, ile przysługującego mu urlopu nauczyciel wykorzystał. Nie może być jednak dłuższy niż 8 tygodni, a przy tym można podzielić go na części. Warto przy tym zaznaczyć, że Karta Nauczyciela nie precyzuje dokładnego terminu jego przyznawania. Specjaliści z dziedziny prawa oświatowego zaznaczają jednak, że należy kierować się Kodeksem pracy. Zastosowanie ma tu art. 168, który mówi, że nauczyciel zatrudniony w szkole powinien go otrzymać do 30 września roku następującego po tym, w jakim nabył on prawo do urlopu uzupełniającego.

Urlop uzupełniający – komu przysługuje?

Urlop w czasie roku szkolnego w zamian za m.in. zwolnienie lekarskie online wystawione w trakcie wakacji przysługuje wyłącznie tym osobom, które w czasie ferii zimowych oraz letnich nie wykorzystały łącznie 8 tygodni urlopu wypoczynkowego. Z tego prawa mogą korzystać nie tylko osoby, które chorowały. Wykorzystać przysługujący przywilej, mogą również:

  • kobiety na urlopie macierzyńskim oraz na warunkach tego urlopu;
  • mężczyźni na urlopie ojcowskim;
  • osoby na urlopie rodzicielskim;
  • osoby na urlopie dla poratowania zdrowia;
  • osoby odbywające krótkotrwałe przeszkolenie wojskowe.

Urlop uzupełniający a ekwiwalent pieniężny

W przypadku gdy na przykład rozwiązano stosunek pracy lub kiedy nauczyciel otrzymał powołanie do służby wojskowej, wówczas nie przysługuje urlop, a ekwiwalent pieniężny. Dokładne zasady są ujęte w art. 64 Karty Nauczyciela.

Zwolnienie lekarskie nauczyciela w czasie wakacji z powodu choroby powinno skutkować możliwością wykorzystania uzupełniającego urlopu w wymiarze maksymalnie 8 tygodni. Takie prawo nabywają jednak tylko osoby, które z wymienionych wyżej powodów w okresie ferii zimowych oraz letnich (liczone łącznie) nie skorzystały z pełnego dwumiesięcznego urlopu wypoczynkowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *