[product_page id="119"]

Czy można przerwać zwolnienie lekarskie i podjąć nową pracę? Mówimy, co robić!

czy można przerwać zwolnienie lekarskie i podjąć nową pracę

Dzięki L4 pracownik może przejść chorobę i odzyskać siły bez obawy o utratę środków do życia. Często pojawia się jednak pytanie o to, czy można przerwać zwolnienie lekarskie i podjąć nową pracę. Odpowiedź znajduje się w artykule.

Czy można przerwać zwolnienie lekarskie i podjąć nową pracę? Odpowiedź na to pytanie nie jest tak prosta, jak może się wydawać. Przede wszystkim decyzja nie zależy ani od pracownika, ani od pracodawcy. Liczy się również okres tego zwolnienia, dlatego postaramy się wyjaśnić wszystkie zawiłości.

Niezdolność do pracy a zasiłek chorobowy dla pracownika

Osoby, które mają ubezpieczenie chorobowe, mogą korzystać z zapewnionych im prawem przywilejów. Jednym z nich jest zwolnienie lekarskie z powodu choroby. Dzięki temu pracownicy otrzymują zasiłek chorobowy, który rekompensuje im utratę dochodów. Technologia znacznie ułatwia życie, ponieważ zaświadczenie, podobnie jak e-recepta, jest wystawiane elektronicznie. Od razu trafia na profil pracodawcy w PUE ZUS, pracownik ma jednak obowiązek niezwłocznie poinformować przełożonego o nieobecności w pracy. Pojawia się też wątpliwość, czy można skrócić L4 otrzymane z tytułu niezdolności do pracy, a także pytanie, czy można przerwać zwolnienie lekarskie i podjąć nową pracę.

Czy można skrócić zwolnienie lekarskie?

Pracownik, który chce wcześniej wrócić do pracy, nie może samodzielnie podjąć takiej decyzji. Musi uzyskać na to zgodę pracodawcy, a przede wszystkim lekarza. Potwierdza to wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2016 roku. To, do jakiego specjalisty musi się udać, zależy od okresu zwolnienia od pracy:

  • okres zwolnienia lekarskiego trwającego maksymalnie 30 można skrócić, uzyskując zaświadczenie lekarskie od lekarza prowadzącego o zdolności do pracy, jeśli pracodawca wyrazi zgodę, możliwy jest szybszy powrót do pracy;
  • w przypadku ponad 30-dniowego zwolnienia do skrócenia trwającego L4 i dopuszczenia do pracy uprawniony jest tylko lekarz medycyny pracy.

Procedura skrócenia zwolnienia chorobowego dotyczy też L4 online. Jest ono tak samo ważne, jak to wystawione stacjonarnie.

Czy można przerwać zwolnienie lekarskie i podjąć nową pracę?

Odpowiedź na pytanie, czy można przerwać zwolnienie lekarskie i podjąć nową pracę, wydaje się oczywista. Żadne chorobowe, w tym zwolnienie lekarskie online, nie umożliwia wykonywania pracy zarobkowej. Pracownik ryzykuje, że utraci wynagrodzenie chorobowe i będzie musiał zwracać jego wysokość wraz z odsetkami. Dotyczy to również sytuacji rozpoczęcia pracy u innego pracodawcy. Chory musi otrzymać zaświadczenie, które wystawia lekarz, lub zgodę specjalisty medycyny pracy, otrzymaną po wykonaniu niezbędnych badań lekarskich.

Podpisanie umowy o pracę w trakcie zwolnienia lekarskiego

Sytuacja, kiedy ustaje stosunek pracy, a pracownik w trakcie trwającego zwolnienia lekarskiego poszukuje nowego zatrudnienia, również może być problematyczna dla ZUS-u. Jeśli skutkiem jest podpisanie nowej umowy o pracę, może się okazać, że urząd nakaże zwrot zasiłku. Uzna to bowiem za wykorzystywanie zwolnienia niezgodnie z jego przeznaczeniem. Od tej decyzji można się jednak odwołać do Sądu Pracy. Problemu nie powinno być z przedłużaniem umowy w celu zachowania ciągłości zatrudnienia.

Czy można przerwać zwolnienie lekarskie i podjąć nową pracę? Odpowiedź na pytanie jest twierdząca, ale pracownik, który przebywa na zwolnieniu, musi otrzymać na to zgodę lekarza. Inaczej z rozpoczęciem świadczenia pracy w nowym miejscu musi zaczekać, aż L4 wygaśnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *