[product_page id="119"]

Niepełny miesiąc pracy a zwolnienie lekarskie – świadczenia chorobowe w pierwszym miesiącu zatrudnienia

niepełny miesiąc pracy a zwolnienie lekarskie

Niepełny miesiąc zatrudnienia a zwolnienie lekarskie – to dla pracownika spory stres. Liczy się jednak nie tylko wrażenie wywarte na pracodawcy. Ważne są przede wszystkim kwestie praktyczne, związane ze świadczeniami chorobowymi.

Pierwszy miesiąc w nowej pracy wydaje się trochę magiczny. Według art. 153 §1 kodeksu pracy dopiero po jego upływie pracownik nabywa na przykład prawa do urlopu. Niepewna jest także kwestia świadczeń chorobowych. Dlatego warto przyjrzeć się bliżej sytuacji, gdy mija niepełny miesiąc pracy, a zwolnienie lekarskie zostaje wówczas wystawione.

Niepełny miesiąc pracy a zwolnienie lekarskie

Nowi pracownicy chcą pokazać pełnię możliwości. Jednak choroba czasami zdaje się krzyżować ambitne plany. W takich sytuacjach trzeba reagować szybko, a świetne rozwiązanie stanowi e-recepta. Czasami jednak powód niezdolności do pracy jest poważniejszy niż przeziębienie lub grypa. Wtedy osoba, która nie przepracowała jeszcze pełnego miesiąca kalendarzowego, może mieć kłopoty. Nie otrzyma oczywiście wypowiedzenia, jednak może się okazać, że za te kilka dni lub tygodni pracy pracownikowi nie przysługują jeszcze świadczenia. „Winnym” jest tu tzw. okres wyczekiwania. To właśnie on sprawia, że kwestia zależności między niepełnym miesiącem pracy a zwolnieniem lekarskim czasem stanowi drażliwy temat.

Czym jest okres wyczekiwania?

Okres wyczekiwania to liczba dni, po których nowy pracownik otrzyma możliwość korzystania ze świadczeń zdrowotnych. Co ważne, pracownik zachowuje prawo do nich, jeśli okres niewykonywania pracy nie był dłuższy niż miesiąc. Natomiast osoby dopiero rozpoczynające karierę lub dłużej szukające zatrudnienia muszą czekać:

  • 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, jeżeli są zatrudnione na podstawie umowy o pracę;
  • 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, jeżeli podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu lub ich stosunek pracy opiera się na umowie zleceniu.

Niepełny miesiąc pracy a zwolnienie lekarskie – kiedy przysługuje?

Są jednak sytuacje, kiedy pracownik nabywa prawa do płatnego zwolnienia chorobowego, nawet jeśli w swoim pierwszym miesiącu przepracował zaledwie kilka dni. Zwolnienie lekarskie, w tym L4 online, jest płatne między innymi gdy:

  • został zachowany okres wyczekiwania;
  • jest skutkiem wypadku przy pracy;
  • jest skutkiem wypadku w drodze do lub z pracy;
  • pracownik jest absolwentem szkoły lub wyższej uczelni, od momentu ukończenia edukacji, do objęcia go ubezpieczeniem nie minęło 90 dni;
  • pracownik jest posłem lub senatorem, który znalazł zatrudnienie w ciągu 90 dni po upływie swojej kadencji;
  • pracownik jest funkcjonariuszem Służby Celnej, zatrudnionym w jednostce organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej.

Wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek chorobowy?

W przypadku nowych pracowników, którzy mają przepracowaną część miesiąca, ale należą się im świadczenie chorobowe, trzeba rozstrzygnąć, czy dostaną wynagrodzenie, czy zasiłek chorobowy. Zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy chorobowe wynagrodzenie przysługuje osobom, wobec których w danym roku kalendarzowym już stwierdzono, że są niezdolne do pracy. Musiały otrzymać zwolnienie lekarskie online na maksymalnie 33 dni lub 14 dni, jeśli ukończyły 50. rok życia. Do jego wypłacenia zobowiązany jest pracodawca. Powyżej tych limitów pracownik otrzymuje od ZUS-u zasiłek chorobowy.

Jak wyliczyć wynagrodzenie chorobowe w pierwszym miesiącu zatrudnienia?

Jak obliczyć podstawę zasiłku lub chorobowego wynagrodzenia pracownika? Według art. 37 ust. 1 ustawy zasiłkowej, jeśli w danym miesiącu przepracował mniej cztery tygodnie, wówczas podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie, które otrzymałby, gdyby przepracowały pełny miesiąc. Taka sama zasada dotyczy oczywiście osób, którym przysługuje wynagrodzenie chorobowe. Natomiast jeśli pracownik nie nabył jeszcze prawa do świadczeń chorobowych, wtedy jego nieobecność jest usprawiedliwiona, ale nie otrzyma za ten czas wynagrodzenia.

Niepełny miesiąc pracy a zwolnienie lekarskie to kwestia, która szczególnie zajmuje młodych pracowników. Zazwyczaj nie nabywają oni prawa do świadczeń zdrowotnych. Jeśli jednak ciągłość zatrudnienia i ubezpieczenia została zachowana, wówczas nie trzeba obawiać się, że L4 będzie skutkować utratą środków. Takim osobom przysługuje wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *