[product_page id="119"]

Likwidacja stanowiska pracy a zwolnienie lekarskie. Co powinien wiedzieć pracownik?

likwidacja stanowiska pracy a zwolnienie lekarskie

Czy jeśli pracownik przebywa na L4, pracodawca może w tym czasie rozwiązać z nim stosunek pracy? Nie każdy zna swoje prawa w tym zakresie. Dlatego warto wyjaśnić kwestię – likwidacja stanowiska pracy a zwolnienie lekarskie.

Likwidacja stanowiska pracy a zwolnienie lekarskie – jakie prawa ma pracownik, który przebywa na L4? Warto sprawdzić, czy w tym czasie może otrzymać wypowiedzenie motywowane likwidacją stanowiska. W przypadku zakładów zatrudniających do 20 osób kwestię wypowiedzeń regulują przepisy kodeksu pracy. Natomiast większe przedsiębiorstwa, zatrudniające co najmniej 20 pracowników, muszą stosować się do zapisów ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Wtedy pojawia się m.in. konieczność wypłacenia odprawy.

Zwolnienie lekarskie – komu przysługuje?

Zwolnienie lekarskie przysługuje osobom, które są zatrudnione na podstawie umowie o pracę. Okres pobierania wynagrodzenie i świadczenia zasiłkowego to co do zasady 182 dni. W przypadku gruźlicy i ciąży może zostać przedłużony do 270 dni. W tym czasie chory musi jednak robić wszystko, by powrócić do pełnej sprawności. Pomocna może okazać się więc e-recepta – aby ją uzyskać, nie trzeba wychodzić z domu. Co robić, jeśli proces rekonwalescencji zostanie zakłócony informacją o redukcji etatu? Likwidacja stanowiska pracy a zwolnienie lekarskie może okazać się nie lada problemem.

Likwidacja stanowiska pracy a zwolnienie lekarskie

W tym zakresie pracownicy są chronieni m.in. punktem 41 ustawy Kodeks pracy. Według niego osoba, która przebywa na urlopie chorobowym – w tym również L4 online – nie może zostać zwolniona z pracy. Wypowiedzenie stosunku pracy z uwagi na fakt, iż stanowisko pracownika zostanie zlikwidowane, również nie powinno mieć miejsca. Jeśli zapadła decyzja o likwidacji, pracodawca nie może rozwiązać umowy, dopóki zatrudniony nie wróci do pełnienia swoich obowiązków służbowych. Wcześniej rozmowy telefoniczne, wysyłanie listów poleconych czy wzywanie do biura nie mogą mieć miejsca, nawet jeżeli pracodawca likwiduje stanowisko.

Wypowiedzenie umowy o pracę podczas L4 – co może zrobić pracownik?

Również zwolnienie lekarskie online zabezpiecza przed otrzymaniem wypowiedzenia od pracodawcy. Co jednak zrobić, jeżeli na zwolnieniu z tytułu niezdolności do pracy zostało ono przyjęte? Na pewno sytuacja nie jest zgodna z przepisami, a podwładny może żądać od pracodawcy odszkodowania. Zlikwidowanie jednego stanowiska zajmowanego przez pracownika to częsta przyczyna wypowiedzenia umowy, niekiedy bywa to jednak działanie pozorne. W tym przypadku stanowi to podstawę do dochodzenia swych praw w sądzie pracy.

Kiedy pracodawca może wypowiedzieć umowę podczas zwolnienia chorobowego?

Likwidacja stanowiska pracy a zwolnienie lekarskie – kiedy możliwe jest wręczenie wypowiedzenia osobom przebywającym na urlopach? Taką sytuację stanowi likwidacja zakładu pracy i całkowite zaprzestanie działalności danego pracodawcy. Jedynie te okoliczności usprawiedliwiają wręczenia osobom zatrudnionym wypowiedzenia podczas trwania ich L4. W pozostałych przypadkach działania są nieuzasadnione.

Okazuje się, że likwidacja stanowiska pracy a zwolnienie lekarskie to kwestia, którą należy interpretować na korzyść pracownika. Zgodnie z art. 41 kodeksu pracy, takie osoby nie można zwolnić, dopóki przebywa na urlopie. Dotyczy to również sytuacji, kiedy jej stanowisko czy nawet cały dział ulegają likwidacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *