[product_page id="119"]

Odbiór nadgodzin a zwolnienie lekarskie. Choroba pracownika a odbiór dnia wolnego za nadgodziny

odbiór nadgodzin a zwolnienie lekarskie

Odbiór nadgodzin a zwolnienie lekarskie to nurtująca pracowników zależność. Jak choroba pracownika wpływa na czas wolny udzielony za pracę w dodatkowym wymiarze? Okazuje się, że sytuacja związana z odbiorem godzin nadliczbowych nie zawsze ucieszy zatrudnionych.

Praca ponad obowiązujące normy czasowe to tzw. godziny nadliczbowe. Wszystkie zasady zostały dokładnie ujęte w kodeksie pracy. Zgodnie z zapisami należy więc pamiętać, że codzienny wymiar czasu pracy wynosi 8 godzin. Daje to łącznie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy. Nadgodziny muszą się zawierać w danym okresie rozliczeniowym. Przepracowanie czasu ponad wyznaczoną normę wymaga od pracodawcy udzielenia czasu wolnego w innym terminie. Sytuację gmatwa jednak choroba. Dlatego warto wiedzieć, jak wygląda kwestia relacji między odbiorem nadgodzin a zwolnieniem lekarskim.

Jak pracodawca dowiaduje się o chorobie pracownika?

Odbiór nadgodzin a zwolnienie lekarskie – co trzeba wiedzieć? Informacja o niezdolności do pracy od razu trafia do systemu (na podobnej zasadzie działa e-recepta). Obecnie obowiązują bowiem e-ZLA, które może wystawić lekarz lub upoważniony przez niego asystent medyczny. Zapisuje się ono na profilu pracodawcy na PUE ZUS, ale oprócz tego pracownik ma obowiązek poinformować go o swojej nieobecności. Co robić, jeśli w tym terminie zaplanowano odbiór wolnego od pracy z tytułu godzin nadliczbowych? Czy w takim przypadku pracodawca ma obowiązek oddania czasu wolnego kiedy indziej?

Nadgodziny a dzień wolny

Rozkład czasu pracy wymaga niekiedy tego, by pracownik został po godzinach (dłużej niż obowiązkowe 8 godzin pracy lub 12 godzin w przypadku równoważnego czasu pracy). Przysługujące dodatki zależą na przykład od ich liczby, a także terminu, w jakim przypadają. Może to być odbiór czasu wolnego lub ekwiwalent pieniężny (dodatek wynosi 50 lub 100 procent). Natomiast jeśli z harmonogramu czasu pracy wynika konieczność pracy w sobotę, wtedy pracodawca nie może swojemu podwładnemu zapłacić. Ma obowiązek udzielić mu wolnego za pracę wykonywaną tego dnia. Odbiór wolnego w zamian za nadgodziny odbywa się wniosek pracownika w proporcji 1:1. Pracodawca może również narzucić, kiedy odebrać czas wolny – wtedy ta proporcja wynosi 1:1,5. Sporna może być jednak taka kwestia jak odbiór nadgodzin a zwolnienie lekarskie. Warto wiedzieć, że aby je otrzymać, nie trzeba wychodzić z domu. Można bowiem skorzystać z usługi, jaką jest L4 online.

Odbiór nadgodzin a zwolnienie lekarskie

Sytuacja, kiedy w ustalonym z pracownikiem dniu wolnym ten nagle choruje, bywa trudna. Przede wszystkim musi zadbać o swoje zdrowie – wizytę można odbywać zdalnie, wtedy jest wystawiane zwolnienie lekarskie online. Później może martwić się zaistniałą sytuacją. Czy pracodawca powinien przesunąć termin udzielania pracownikowi czasu wolnego z tytułu nadgodzin? Jak mówi artykuł 130 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, nie ma on takiego obowiązku, ponieważ wymiar czasu pracy pracownika w danym okresie rozliczeniowym obniża się o jego usprawiedliwioną nieobecność. Co oznacza, że liczba dni pracy jest zgodna z przepisami. Strony mogą porozumieć się co do innego dnia wolnego, jeśli termin nie został jeszcze sprecyzowany.
Zależność między odbiorem nadgodzin a zwolnieniem lekarskim może się wydawać nieco zawiłym zagadnieniem. Trzeba jednak pamiętać, że pracodawca nie ma obowiązku przenoszenia dodatkowych godzin czasu wolnego na inny termin. Oczywiście pracownik zawsze może próbować negocjacji, co nie zmienia jednak podstaw prawnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *