[product_page id="119"]

Zaplanowany urlop a zwolnienie lekarskie. Czy urlop wypoczynkowy przepada przez L4?

zaplanowany urlop a zwolnienie lekarskie

Masz zaplanowany urlop, a zwolnienie lekarskie zostało ci wystawione na czas jego trwania? To sytuacja, z którą mierzy się wielu pracowników. Czy z powodu choroby można przerwać urlop, czy jednak nie ma to żadnego znaczenia dla pracodawcy? Warto znać swoje prawa!

Wymarzony wyjazd zepsuła choroba? Taka sytuacja nie tylko zakłóca wypoczynek, ale może wywoływać również sporo komplikacji. Jeśli został zaplanowany urlop, a zwolnienie lekarskie trwa podczas wypoczynku, nie zawsze skutkuje to przerwaniem urlopu. Niekiedy nie ma to dla pracodawcy żadnego znaczenia – oczywiście, jeśli wszystko stoi w zgodzie z przepisami Kodeksu pracy.

Każdy pracownik ma prawo do urlopu!

W ciągu roku każdemu pracownikowi przysługuje określona pula dni wolnych, którą przeznaczy na nieprzerwany wypoczynek. Dla osób ze stażem poniżej 10 lat wynosi ona 20 dni, natomiast pozostali mają do dyspozycji 26 dni. Choroba pracownika nieco komplikuje urlopowe plany. Należy jednak przede wszystkim zadbać o swoje zdrowie, korzystając na przykład z takiej usługi jak e-recepta. Warto również nieco bardziej zagłębić się w kwestię zależności między zaplanowanym urlopem a zwolnieniem lekarskim.

Zaplanowany urlop a zwolnienie lekarskie

Jeśli pracownik zachorował jeszcze przed terminem urlopu wypoczynkowego, wówczas właściwie nie ma problemu. Powinien jednak otrzymać L4 online nie później niż dzień przed rozpoczęciem urlopu. Powiadomienie pracodawcy o niezdolności do pracy jest jednoznaczne z odwołaniem wolnego. Przełożony będzie musiał udzielić urlopu wypoczynkowego w późniejszym terminie.

L4 na urlopie – czy oznacza przerwanie urlopu wypoczynkowego?

Co robić, jeśli choroba zaatakuje już w trakcie trwania wypoczynku? Przede wszystkim chory musi zasięgnąć porady medycznej. Pomocne okaże się z pewnością zwolnienie lekarskie online. Jego wystawienie jest możliwe w dowolnym miejscu i czasie, skutkuje jednak przerwaniem urlopu. Nie oznacza to, że pozostałe wolne dni przepadają. Ta część urlopu wraca do puli, będzie ją można wykorzystać w terminie późniejszym, dogodnym dla obydwu stron. Trzeba pamiętać, że to rozwiązanie regulowane jest przez Kodeks pracy, więc pracodawca musi uznać, że L4 przerywa urlop – nie może więc stwierdzić, że chorobowe wlicza się do dni urlopowych. Stanowi to pogwałcenie praw pracownika, ponieważ w takiej sytuacji wykorzystanie urlopu wypoczynkowego będzie odbywać się niezgodnie z jego właściwym przeznaczeniem.

Choroba dziecka w trakcie urlopu wypoczynkowego

Zaplanowany urlop a zwolnienie lekarskie z powodu choroby dziecka to również ważna kwestia. Na co dzień w takiej sytuacji rodzic lub opiekun bierze z tego powodu L4, przysługuje mu również zasiłek opiekuńczy. Czy jeśli w trakcie trwania urlopu wypoczynkowego zachoruje dziecko, może to skutkować przesunięciem urlopu? W tym przypadku przepisy nie są łaskawe dla osób zatrudnionych, ponieważ w tym wypadku zwolnienie chorobowe na dziecko nie przerywa urlopu wypoczynkowego. Rodzicowi lub opiekunowi nie przysługuje w tym czasie L4 ani zasiłek opiekuńczy. Można oczywiście podejmować próby rozmowy z pracodawcą, jednak nie ma on obowiązku przychylić się do wniosku pracownika o przesunięcie terminu urlopu na czas choroby dziecka lub o przerwanie formalnego okresu wypoczynku.

Bezpłatny urlop a L4

Urlop bezpłatny to z punktu widzenia osoby zatrudnionej mało komfortowe rozwiązanie. Oznacza bowiem zawieszenie stosunku pracy na pewien okres – nie są odprowadzane składki, a pracownikowi nie przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz zasiłków. Jeśli podczas jego trwania lekarz wystawi zwolnienie lekarskie, pracodawca raczej nie przerwie pracownikowi urlopu. Zatrudniona osoba może wnioskować o cofnięcie bezpłatnego urlopu, jednak nie ma pewności, że przełożony zgodzi się na takie rozwiązanie.

Choroba na urlopie – zawsze poinformuj swojego pracodawcę

Jeśli masz zaplanowany urlop, a zwolnienie lekarskie krzyżuje plany, w takim przypadku zawsze należy informować o tym pracodawcę. Trzeba to zrobić nie tylko przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego, lecz także podczas jego trwania. Pracownik musi niezwłocznie udzielić takiej informacji (nie później niż drugiego dnia swojej nieobecności). Nie ma przy tym znaczenia, że w profilu PUE ZUS znajduje się elektroniczne zwolnienie lekarskie, do którego jego przełożony powinien mieć dostęp.

Kwestia choroby podczas wypoczynku nie jest tak skomplikowana, jak może się wydawać. W sytuacji konfliktu między zaplanowanym urlopem a zwolnieniem lekarskim wyjazd odbywa się w innym terminie. Natomiast gdy pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie już w trakcie trwania wczasów, wówczas jego urlop jest przerywany. Pozostałe dni urlopu trafiają do puli, więc można zaplanować wyjazd w innym czasie. Trzeba przy tym pamiętać, by nie kumulować wolnego – pracodawca na pewno będzie zachęcał do wykorzystania zaległego urlopu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *