[product_page id="119"]

Który lekarz wystawia zwolnienie na opiekę nad członkiem rodziny?

który lekarz wystawia zwolnienie na opiekę nad członkiem rodziny

Wielu pacjentów i pracowników zastanawia się, który lekarz wystawia zwolnienie na opiekę nad członkiem rodziny. W rzeczywistości specjalizacja czy miejsce realizacji świadczeń medycznych są bez znaczenia. Sprawdź, co się liczy przy wypisywaniu opiekuńczego L4!

Zaświadczenie lekarskie o tymczasowej niezdolności do pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, rodzicem, żoną etc. może otrzymać każda osoba ubezpieczona, która opłaca składki na chorobowe. W trakcie otrzyma zasiłek opiekuńczy. Wypłacaniem świadczeń zajmuje się ZUS – robi to bezpośrednio lub przez płatnika, czyli pracodawcę. To, który lekarz wystawia zwolnienie na opiekę nad członkiem rodziny, nie wpływa na możliwość korzystania z tych uprawnień. Wolne od pracy oraz zasiłek opiekuńczy przysługują przez ograniczony, określony w przepisach czas. Maksymalny okres zasiłkowy zależy od tego, komu trzeba zapewnić opiekę.

Który lekarz wystawia zwolnienie na opiekę nad członkiem rodziny? Każdy z upoważnieniem z ZUS-u

Zwolnienie na opiekę nad członkiem rodziny mogą wystawić wszyscy lekarze, którzy mają odpowiednie uprawnienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – muszą sami zadbać o upoważnienie, nie mogą też odsyłać pacjentów do innych specjalistów czy lekarzy rodzinnych. Istnieje możliwość, by zwolnienie na chore dziecko czy do opieki nad rodzicem wystawił asystent medyczny. Jednak osoby na takich stanowiskach mają prawo jedynie do wykonywania czynności technicznych. Za podjęcie decyzji o zwolnieniu od pracy lub braku wystarczających przesłanek mogą odpowiadać między innymi:

  • lekarze POZ;
  • lekarze specjaliści o dowolnej specjalizacji;
  • lekarze dyżurujący w szpitalach, przychodniach, na SOR-ach itd.;
  • felczerzy, starsi felczerzy.

Zwolnienie lekarskie i świadczenie z ZUS-u otrzymuje się nie tylko na czas opieki nad osobą chorą. Jedną z sytuacji, w których można skorzystać z zasiłku opiekuńczego, jest nieprzewidziane zamknięcie żłobka, przedszkola, szkoły czy klubu dziecięcego, do którego uczęszcza dziecko. Za „nieprzewidziane zamknięcie” przepisy uznają sytuację, w której informacja o niedostępności placówki pojawia się do 6 dni wcześniej. W takim przypadku rzeczywiście można się zastanawiać, który lekarz wystawia zwolnienie na opiekę nad członkiem rodziny. Na szczęście nie ma takiej potrzeby. Najprościej i najszybciej będzie złożyć wniosek o L4 online – trzeba tylko dołączyć wszystkie wymagane informacje do wystawienia zaświadczenia lekarskiego dla rodzica dziecka.

Opieka nad chorym członkiem rodziny – jak długo przysługuje, ile wynosi zasiłek opiekuńczy?

Zwolnienie od wykonywania pracy i zasiłek opiekuńczy przysługuje przez maksymalnie 60 dni kalendarzowych w ciągu roku – przy czym są okoliczności, w których świadczenie przysługuje przez okres 14 dni. To, który lekarz wystawia zwolnienie na opiekę nad członkiem rodziny, nie ma na to żadnego wpływu. Poniżej limity i „kategorie”. Wiele okresów sprawowania opieki nad bliskimi z różnych „kategorii” nie powoduje wydłużenia limitów:

  • 14 dni zasiłku i zwolnienia lekarskiego za opiekę nad własnym dzieckiem w wieku powyżej 14 lat lub innym członkiem rodziny (małżonek, rodzic dziecka, rodzic, teściowie, ojczym, macocha, dziadkowie, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci do ukończenia 14 lat – podczas przebywania we wspólnym gospodarstwie domowym);
  • 30 dni L4 na opiekę sprawowaną nad chorym dzieckiem niepełnosprawnym w wieku 14–18 lat i dzieckiem niepełnosprawnym w wieku 8–18 lat, którego stały opiekun nie może sprawować nad nim opieki;
  • 60 dni na zdrowe dziecko do lat 8 lub chore dziecko do 14. roku życia (w tym dzieci niepełnosprawne).

Zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru, czyli przeciętnego wynagrodzenia brutto pracownika lub miesięcznego przychodu przedsiębiorcy z ostatnich 12 miesięcy – przy czym kwota wypłacana przez ZUS będzie jeszcze pomniejszona, odpowiednio o stosowną część składki na ubezpieczenie społeczne i 13,71%. Przy wyliczaniu dokładnej wysokości świadczenia ZUS lub płatnik będą brać pod uwagę rok przed miesiącem, w którym wystąpiła konieczność zajęcia się chorym lub innym, wymagającym opieki członkiem rodziny. Przykładowo – jeśli bierzesz zwolnienie lekarskie online na dziecko, małżonka lub rodzica 15 grudnia 2022 r., do obliczenia podstawy wymiaru zasiłku posłużą wynagrodzenia/przychody z okresu grudzień 2021 – listopad 2022. W niektórych przypadkach prawo przewiduje wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego, który nie wlicza się do limitów.

To, który lekarz wystawi opiekuńcze zwolnienie lekarskie, nie wpływa na wypłatę zasiłku opiekuńczego

Jeśli odprowadzasz składki i obejmuje cię ubezpieczenie, przysługują ci określone prawa i świadczenia. W sytuacji, gdy inny zobowiązany, zdrowy i sprawny członek rodziny może zapewnić opiekę choremu, nie przysługuje zasiłek opiekuńczy – z wyjątkiem opieki nad dzieckiem do lat 2. Nie musisz się zastanawiać, który lekarz wystawia zwolnienie lekarskie na opiekę nad członkiem rodziny. Zwróć większą uwagę na stan i potrzeby osoby, która wymaga twojej troski – wykupiona e-recepta, leki przyjmowane o odpowiednich porach, przestrzeganie zaleceń lekarskich, poprawa samopoczucia itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *