[product_page id="119"]

Zwolnienia grupowe a zwolnienie lekarskie. Czy chorobowe chroni pracownika przed wypowiedzeniem?

zwolnienia grupowe a zwolnienie lekarskie

Zła sytuacja finansowa przedsiębiorstwa stanowi najczęstszą przyczynę redukcji zatrudnienia w zakładzie. Pracownicy starają się przed tym obronić na wszelkie możliwe sposoby. Dlatego warto przyjrzeć się zagadnieniu „zwolnienia grupowe a zwolnienie lekarskie”.

Mają miejsce zwolnienia grupowe, a zwolnienie lekarskie ma przed nimi uchronić? Sytuacja, kiedy pracownik ucieka przed wypowiedzeniem na L4, jest częsta. W tych kwestiach pracodawca musi przestrzegać prawa. Obowiązują go zarówno przepisy prawa pracy zawarte w Kodeksie pracy, jak i ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tzw. ustawa o zwolnieniach grupowych).

Zwolnienie grupowe – co to jest?

Zanim postaramy się przedstawić zależność między zwolnieniami grupowymi a zwolnieniem lekarskim, musimy odpowiedzieć na jedno pytanie. Czym są zwolnienia grupowe? Mówimy o nich wtedy, kiedy w ciągu 30 dni pracodawca, który zatrudnia przynajmniej 20 pracowników, przedstawia im wypowiedzenia umowy o pracę z powodów, które nie są zależne od nich. Często, aby nie dopuścić do rozwiązania umowy, zatrudnieni „uciekają” na L4. Obecnie szybko trafia ono do systemu, podobnie jak e-recepta. Nie zmienia to jednak faktu, że utrudnia pracodawcy przeprowadzenie redukcji zatrudnienia.

Obowiązki pracodawcy w ramach zwolnień grupowych

Pracodawca, który wręcza grupowe wypowiedzenia o rozwiązaniu stosunku pracy osobom zatrudnionym na czas określony, jaki i nieokreślony, musi dopełnić wielu formalności:

 • konieczne jest porozumienie z pracowniczymi organizacjami związkowymi i określenie warunków zwolnień grupowych;
 • należy powiadomić o planowanych zwolnieniach powiatowy urząd pracy – prawo przewiduje, że od tego momentu musi upłynąć przynajmniej 30 dni, by zacząć zawiadamiać pracowników o redukcji etatów w związku ze zwolnieniami grupowymi;
 • urząd pracy musi znać również warunki porozumienia ze związkami zawodowymi;
 • pracodawca musi zapewnić odprawy, a pracownik może zażądać dodatkowego odszkodowania (czasami regulamin zwolnień grupowych przewiduje dodatkowe świadczenia);
 • pracownicy, którym rozwiązano umowę o pracę z uwagi na grupową redukcję etatu, mają prawo do ponownego zatrudnienia w chwili, gdy pracodawca znowu będzie rekrutował na to stanowisko.

Zwolnienia grupowe a zwolnienie lekarskie

Planowane są zwolnienia grupowe, a zwolnienie lekarskie to sposób na ten problem? Czy L4 online chroni pracownika przed utratą pracy? Specjaliści z zakresu prawa pracy zaznaczają, że chorobowe powinno chronić przed redukcją etatu. Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o zwolnieniach grupowych niedopuszczalne jest składanie oświadczeń o wypowiedzeniu grupowym, jeśli zwalniany pracownik korzysta z L4. Nie dotyczy to jednak sytuacji, kiedy upłynął już okres uprawniający pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Ustawa nie przewiduje jednak ochrony pracownika na zwolnieniu lekarskim przed wręczeniem wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy.

Kto jest chroniony przed wypowiedzeniem?

W przypadku zwolnień grupowych należy uważnie typować objęte nimi osoby. Nie chodzi tu bynajmniej o to, że wykorzystują zwolnienie lekarskie online Istnieje bowiem grupa pracowników, która jest prawnie chroniona przed grupowym rozwiązaniem umowy o pracę. Jedyna możliwość pracodawcy to zmiana wynagrodzenia oraz warunków zatrudnienia. Należą do nich:

 • kobiety w ciąży;
 • kobiety na urlopie macierzyńskim;
 • pracownicy w wieku przedemerytalnym, którzy prawo do emerytury nabędą najpóźniej za 4 lata;
 • pracownicy w trakcie urlopu ojcowskiego i rodzicielskie, a także na warunkach tego urlopu;
 • członkowie związków zawodowych;
 • społeczni inspektorzy pracy;
 • osoby powołane do służby wojskowej.

Zagadnienie, jakim są zwolnienia grupowe a zwolnienie lekarskie, może się wydawać zagmatwane. Należy jednak pamiętać, że jako pracodawca możesz zwolnić pracownika w czasie urlopu lub na L4 – ale tylko po spełnieniu warunków wymienionych wyżej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *