[product_page id="119"]

Zwolnienie lekarskie po podpisaniu porozumienia stron

zwolnienie lekarskie po podpisaniu porozumienia stron

Gdy pracodawca wyraża zgodę na polubowne rozwiązanie umowy o pracę, musi się liczyć z tym, że pracownik pójdzie na zwolnienie lekarskie. Po podpisaniu porozumienia stron wszystkie postanowienia zastaną zachowane, niezależnie od L4. Przekonaj się, co to oznacza w praktyce!

Kodeks pracy przewiduje wiele różnych trybów zakończenia stosunku pracy. Jednym z nich jest rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron. Taka droga rodzi określone konsekwencje, choć w zakresie nieobecności pracownika w pracy czy uprawnień do wynagrodzenia i zasiłku chorobowego są one istotne tylko w niektórych przypadkach. Zwolnienie lekarskie po podpisaniu porozumienia stron nie wydłuża ewentualnego okresu wypowiedzenia czy czasu trwania umowy o pracę. To oznacza rychłe zakończenie okresu ubezpieczeniowego. Osoba na zwolnieniu chorobowym po ustaniu stosunku pracy (i zakończeniu opłacania składek na ubezpieczenie) może otrzymywać pieniądze z ZUS-u.

Świadczenia chorobowe dla pracownika na zwolnieniu lekarskim po podpisaniu porozumienia stron

Prawo do płatnego L4 mają osoby, które odprowadzają składki na chorobowe i wypełniły nieprzerwany okres wyczekiwania. W przypadku umów o pracę ubezpieczenie jest obowiązkowe, płatnikiem składek jest pracodawca, a okres wyczekiwania to 30 dni zatrudnienia. W razie choroby lub konieczności sprawowania opieki pracownik może wziąć zwolnienie lekarskie online – przez pierwsze 33 dni kalendarzowe w roku (14 dni, jeśli pracownik ukończył 50 lat; również przy kilku różnych okresach niedyspozycji) będzie otrzymywać wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy. Jeżeli przebywa na zwolnieniu dłużej, przekazywane środki pochodzą już z ZUS-u.

Co się dzieje na zwolnieniu lekarskim po podpisaniu porozumienia stron?

Zgoda pracodawcy i pracownika co do terminu rozwiązania umowy nie wpływa na wysokość czy prawo do pobierania świadczeń chorobowych.

O wielkości wynagrodzenia/zasiłku decyduje przyczyna niedyspozycji i kod na L4. W większości przypadków to 80% podstawy wymiaru, czyli średniego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy. Gruźlica i ciąża oznacza wypłacanie 100% podstawy wymiaru. Ważność zawartego porozumienia pracownika i pracodawcy sprawia, że z dniem ustania zatrudnienia świadczenia to ZUS zaczyna wypłacać świadczenia – jednak po zakończeniu okresu ubezpieczenia będzie to robił maksymalnie przez 91 dni. Są też przypadki, w których Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wypłaca zasiłku chorobowego tym, którzy w chorobie zostali bez pracy:

  • pracownik ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych, emerytury lub renty;
  • chory ma nowy tytuł ubezpieczenia (np. wchodzi w życie zawarta wcześniej umowa z nowym pracodawcą);
  • dana osoba wyczerpała limit przebywania na zwolnieniu lekarskim (182–270 dni, w zależności od przyczyny L4).

Rozwiązanie umowy i okres wypowiedzenia a niezdolność do pracy przed zakończeniem współpracy

Tryb porozumienia stron przy rozwiązaniu umowy przewiduje wiele wariantów. Wiążące oświadczenia woli mogą być złożone ustnie, choć dla celów dowodowych lepiej pozostać przy pisemnej formie. Okres wypowiedzenia nie jest obowiązkowy – zgoda zarówno pracownika, jak i pracodawcy w zupełności wystarczy, by skutecznie rozwiązać umowę nawet tego samego dnia. Oczywiście trzeba wtedy uregulować pozostałe kwestie, np. wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Jeżeli strony zdecydują się uwzględnić okres wypowiedzenia w swoim porozumieniu, ewentualne L4 w żaden sposób nie wpływa na skuteczność jego postanowień. Odchodzący pracownik nie wróci do wykonywania obowiązków, by „nadrobić” swoją nieobecność. Nie ma takich zobowiązań wobec pracodawcy. Zwolnienie lekarskie po podpisaniu porozumienia stron może stanowić co najwyżej powód do rozmowy o wycofaniu się z wcześniejszych ustaleń – zanim ustanie stosunek pracy. Taka wolta naturalnie wymaga obopólnej zgody. Zwykle pracodawcy nie lubią, gdy w okresie wypowiedzenia pracownik bierze L4 online i nie pojawia się w pracy. Mają ku temu sporo powodów, dostarczanych przez zachowania niektórych osób.

Zwolnienie lekarskie po podpisaniu porozumienia stron nie ma wpływu na umowę i stosunek pracy

Brak wpływu zwolnienia lekarskiego po porozumieniu stron na stosunek pracy nie jest jednak bezwarunkowy. Sytuacja może się zmienić, jeżeli pracownik będący zarazem pacjentem będzie wykorzystywać swoje L4 niezgodnie z przeznaczeniem. W trakcie zwolnienia lekarskiego trzeba się leczyć, odpoczywać, przestrzegać zaleceń i robić wszystko, by jak najszybciej wrócić do pełnej dyspozycji. Jeżeli ktoś idzie na L4, by w tym czasie poszukać nowej pracy – bo zgodnie z porozumieniem odchodzi za miesiąc, za tydzień czy kolejnego dnia – dopuszcza się ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych. A to grozi:

  • zwolnieniem dyscyplinarnym;
  • utratą świadczeń chorobowych.

Udawanie choroby i nieuzasadnione zwolnienie lekarskie po podpisaniu porozumienia stron to naprawdę kiepski pomysł. Pracodawca i ZUS wciąż mogą na wiele sposobów skontrolować, czy ubezpieczony wypełnia swoją część obowiązków. Dlatego idź L4 tylko wtedy, jeśli istnieje ku temu rzeczywisty powód. W trakcie zwolnienia lekarskiego rehabilituj się, choć na zabiegi, badania i zażywaj przepisane leki. Nie musisz wychodzić z domu, by dostać kolejną receptę na farmaceutyki. Internetowa recepta online będzie tak samo ważna, jak zlecenie uzyskane po wizycie w gabinecie lekarza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *