[product_page id="119"]

Zwolnienie lekarskie kod A – co to oznacza?

zwolnienie lekarskie kod a

Jeśli chodzi o zwolnienie lekarskie, kod A to jedno z możliwych oznaczeń. Lekarz zawsze umieszcza konkretny kod dokumencie, bo jest to istotne dla wysokości i wymiaru zasiłku chorobowego. Czytaj o oznaczeniach na zwolnieniach lekarskich i ich znaczeniu dla ubezpieczenia chorobowego!

Wiele osób zastanawia się, co oznaczają kody literowe na zwolnieniach lekarskich. Kod (A, B, C, D lub E) wskazuje, jaka będzie wysokość wynagrodzenia chorobowego przysługującego zatrudnionej osobie w czasie L4. Kodów tych nie ma na dokumentach, które otrzymują pracodawca i pracownik. Znajdują się one jedynie w dokumentacji lekarskiej i dokumentach przesyłanych do ZUS-u.

Zwolnienia lekarskie – kody

Na zwolnieniu lekarskim znajdują się kody literowe oznaczające choroby. Są zgodne z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10. Stanowią podstawę do wystawienia L4. Nie widnieją jednak na dokumencie, który otrzymuje chory oraz pracodawca. Znajdują się bowiem jedynie w treści dokumentacji medycznej, która przesyłana jest do ZUS-u.

Wystawianie L4 odbywa się obecnie przez internet, podobnie jak chociażby przepisywanie leków (e-recepta online), więc nie każdy ma wiedzę na temat tego, co znajduje się w treści zwolnienia.

Zwolnienie lekarskie kod A – czym jest?

Na obecnie funkcjonującym dokumencie e-ZLA (w formie elektronicznej) lekarz umieszcza niezbędne dane. Nie widnieje tam jednak opisany wprost rodzaj choroby. Na druku uzupełnione zostają kody cyfrowe (1 lub 2), numer statystyczny choroby i w części przypadków kod choroby, który bywa nazywany również kodem literowym. W kontekście tego, że zwolnienie lekarskie online zawiera kod choroby, warto wiedzieć, iż jego rodzaj ma wpływ na prawo do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku (jest istotne także dla jego wysokości). Poniżej zamieszczamy obecnie stosowane kody na zwolnieniu lekarskim:

  • kod A – niezdolność do pracy po przerwie, która nie przekraczała 60 dni, a jej źródłem była chorobą będąca przyczyną niezdolności do wykonywania obowiązków służbowych poprzednio;
  • kod B – niezdolność do wykonywania obowiązków służbowych w czasie ciąży;
  • kod C – niezdolność do wykonywania obowiązków służbowych w związku z nadużyciem alkoholu;
  • kod D – niezdolność do wykonywania obowiązków służbowych z powodu gruźlicy;
  • kod E – niezdolność do wykonywania obowiązków służbowych ze względu na chorobę zakaźną z okresem wylęgania się dłuższym niż 14 dni. Może to być również inna choroba, której objawy pojawiają się dopiero po 14 dniach.

Zwolnienie lekarskie kod A – co oznacza brak kodu?

Na wniosek pisemny ubezpieczonego można nie wpisywać kodu B i D na zwolnieniu lekarskim. Kod A oraz pozostałe umieszczane są w określonych przypadkach, dlatego lekarz może pozostawić to pole puste. Brak kodu wpisanego w treści L4 online nie powoduje, że pracownik traci prawo do zasiłku chorobowego.

Kobiety będące w ciąży oraz osoby chore na gruźlicę mogą wnioskować o brak kodu, ale nie jest to dla nich korzystne ze względów finansowych. W takim przypadku przysługuje im jedynie 80% podstawy zasiłku. Aby możliwe było otrzymanie 100%, konieczne będzie dostarczenie odrębnego dokumentu. Z kolei osoba chora na gruźlicę otrzyma zasiłek chorobowy jedynie na 182 dni, zamiast na 270.

Czy pracodawca widzi kody?

Co mówią przepisy z 21 lipca 2019 roku odnośnie do obostrzeń ZUS? Na podstawie RODO informacja, która trafia do pracodawcy, nie ma prawa zawierać szczegółowych danych, które dotyczą między innymi numeru statystycznego choroby.

Zwolnienie lekarskie kod A odnosi się do chorych, którzy w pewnym odstępie czasu zapadli na tę samą chorobę, która była już wcześniej przyczyną absencji w pracy. Znaczenie kodów jest bardzo istotne dla ustalenia wysokości składki zdrowotnej. Jeśli nie masz pewności, czy wpisywanie kodu lub zaniechanie tej czynności będzie dla ciebie korzystne, warto doprecyzować tę kwestię podczas konsultacji lekarskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *