[product_page id="119"]

Zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia a rejestracja w urzędzie pracy

zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia a rejestracja w urzędzie pracy

Zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia a rejestracja w urzędzie pracy dla wielu osób może wydawać się tematem bardzo skomplikowanym. Warto więc wyjaśnić problematyczne kwestie z tym związane. Jak wygląda sprawa z L4 po ustaniu zatrudnienia? Dowiedz się już teraz!

Zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia a rejestracja w urzędzie pracy to temat wart wyjaśnienia. Wiąże się między innymi z wypłaceniem zasiłku chorobowego. Jeżeli pracowałeś wcześniej na umowę o pracę, to możesz iść na zwolnienie lekarskie nawet po ustaniu zatrudnienia. Trzeba jednak spełnić kilka warunków.

Zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia – czy to możliwe?

Jeżeli chory ma potwierdzony stosunek pracy, to sama procedura otrzymania zwolnienia lekarskiego jest bardzo prosta. Wątpliwości pojawiają się, gdy w momencie choroby ustał stosunek pracy lub wygasła umowa o pracę. Czy takie osoby mogą otrzymać zwolnienie lekarskie? Taki dokument wypisywany jest przez lekarza, który w formie elektronicznej przesyła go na platformę ZUS-u. Jeżeli u pacjenta ustał stosunek pracy, to prawo przewiduje dla niego pewne rozwiązania. Konieczne będzie jednak spełnienie pewnych warunków:

  • niedyspozycja nie może pojawić się później niż 14 dni od momentu, w którym ustał stosunek pracy i jednocześnie zakończyło się ubezpieczenie zdrowotne;
  • osoba zachorowała na chorobę zakaźną (kod E na zwolnieniu), gdy nie minęły jeszcze trzy miesiące od daty utraty świadczenia zdrowotnego.

Osoby, które zachorowały po ustaniu zatrudnienia, a także osoby cały czas zatrudnione, mogą skorzystać z wizyt lekarskich online. W czasie ich trwania lekarz przekaże zalecenia oraz prawdopodobnie wypisana zostanie e-recepta.

Jak otrzymać zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia?

Otrzymanie zasiłku chorobowego wiąże się z koniecznością przedłożenia do Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych odpowiednich dokumentów, które będą świadczyły o niemożności wykonywania pracy. Przede wszystkim niezbędne będzie uzyskanie zwolnienia wystawionego przez lekarza. Jest to elektroniczny dokument e-ZLA lub wydruk z pieczątką i podpisem regionalnego specjalisty oddziału ZUS-u. Aby odpowiednio wyliczyć stawkę świadczenia, pracowni musi dostarczyć także zaświadczenie o opłacaniu składek zdrowotnych z tytułu zatrudnienia u byłego pracodawcy. Konieczne będzie jeszcze dostarczenie dokumentu ZUS Z-3, ZUS Z-3b lub ZUS Z-3a.

Zwolnienie lekarskie, które jest niezbędne do otrzymania zwolnienia po ustaniu zatrudnienia przy niezdolności do pracy, może zostać wypisane przez internet. L4 online to bardzo prosty i wygodny sposób na otrzymanie dni wolnych w związku ze złym stanem zdrowia.

Czy otrzymasz zasiłek po ustaniu zatrudnienia?

Po ustaniu zatrudnienia osoba, która nie podjęła od razu nowej pracy, zaliczana jest do bezrobotnych. Nie oznacza to jednak, że w przypadku choroby pozostaje ona bez możliwości otrzymania zasiłku chorobowego. Może ona pobierać pieniądze z Zakładu bezpieczeń zdrowotnych, jeżeli spełni opisane wyżej warunki. Dlaczego tak jest? Zły stan zdrowia może utrudnić poszukiwanie nowej pracy, dlatego prawo jest wyrozumiałe w tej kwestii. Świadczenie pieniężne nie może być jednak wypłacane przez okres dłuższy niż 182 dni oraz 270 dni w przypadku osób chorych na gruźlicę i kobiet w ciąży.

Zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia a rejestracja w urzędzie pracy

Zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia a rejestracja w urzędzie pracy to kwestia, którą warto w tym momencie poruszyć. W czasie choroby, gdy dana osoba przebywa na zwolnieniu lekarskim, nie ma możliwości rejestracji jako bezrobotny. W tym okresie pobiera ona świadczenia z ZUS-u i jest niezdolna do wykonywania pracy zarobkowej, a więc nie może być zaliczona do osób bezrobotnych.

W związku ze złym stanem zdrowia zatrudniony powinien przebywać na zwolnieniu lekarskim. Wizyta w celu jego uzyskania może zostać przeprowadzona przez internet. Zwolnienie lekarskie online to bardzo wygodne i bezpieczne rozwiązanie.

Zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia a rejestracja w urzędzie pracy może się wydawać tematem zawiłym, dlatego mamy nadzieję, że wystarczająco go opisaliśmy. Pamiętaj, że nawet po ustaniu zatrudnienia przysługuje ci zwolnienie lekarskie pod pewnymi warunkami!

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *