[product_page id="119"]

Jak wygląda zwolnienie lekarskie elektroniczne?

jak wygląda zwolnienie lekarskie elektroniczne

Wielu pracowników i pracodawców zastanawia się, jak wygląda zwolnienie lekarskie elektroniczne. To ważne rozróżnienie, ponieważ zawartość zaświadczenia lekarskiego i niezdolności pacjenta do pracy zależy od tego, w jakim systemie i kto je ogląda. Sprawdź, co znajduje się na e-ZLA!

Kiedyś L4 powszechnie kojarzyło się z zielonymi i czerwonymi formularzami. Dziś zwolnienie lekarskie online w systemie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to standard. Wydruki stosuje się jedynie w rzadkich przypadkach, głównie w razie problemów technicznych i braku profilu płatnika składek na Platformie Usług Elektronicznych. To, jak wygląda zwolnienie lekarskie elektroniczne, ma co najwyżej drugorzędne znaczenie wobec tego, jakie dane są na L4. Layout oraz interfejs systemów ePUAP, PUE ZUS czy Internetowego Konta Pacjenta (IKP) mogą się zmienić w każdej chwili. Modyfikacja treści widocznych dla pracodawcy, pracownika czy ZUS-u wymagałaby już uchwalenia nowych przepisów prawa.

Jak wygląda zwolnienie lekarskie elektroniczne – dane z e-ZLA widoczne dla pracodawcy i ZUS-u

Pacjent i Zakład Ubezpieczeń Społecznych mają dostęp do wszystkich, szczegółowych danych na temat L4 – przy czym niektóre wrażliwe kwestie ZUS może gromadzić tylko do celów statystycznych. Taką szczególną ochroną danych osobowych objęty jest kod ICD-10 z międzynarodowej klasyfikacji chorób, który wskazuje na konkretną, medyczną przyczynę czasowej absencji pracownika w pracy.

Jak wygląda zwolnienie lekarskie elektroniczne udostępniane pracodawcy pod kątem powodu wystawienia L4? 

Płatnik składek pracowników nie widzi kodu ICD-10, a tylko ogólny kod choroby – jeśli informacja z nim związana jest potrzebna do obliczenia świadczeń chorobowych lub ochrony innych osób. To część danych o niezdolności do pracy, jakie zawiera każde e-zwolnienie online:

 • A – powtórzenie przyczyny niezdolności do pracy (maks. 60 dni przerwy);
 • B – ciąża;
 • C – nadużycie alkoholu;
 • D – gruźlica;
 • E – choroba zakaźna o ponad 14-dniowym okresie wylęgania lub inna przypadłość, której objawy ujawniają się po 2 tygodniach.

Co jeszcze znajduje się na internetowym L4?

Pozostałe elementy, jakie trafiają na każde elektroniczne zwolnienie lekarskie – również w wersji widocznej dla pracodawcy – to:

 • dane identyfikacyjne ubezpieczonego – PESEL (lub numer i seria dowodu osobistego bądź paszportu), imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce odprowadzania składek (ZUS, KRUS, inne państwo);
 • dane adresowe ubezpieczonego – kod pocztowy, miejscowość, ulica, numeru domu i lokalu;
 • dane o niezdolności do pracy – daty początkowa i końcowa, wskazania lekarskie (tzw. L4 leżące i chodzące, kody 1 i 2), ogólny kod choroby. Przy opiekuńczym zwolnieniu lekarskim także kod pokrewieństwa i data urodzenia osoby pod opieką pracownika;
 • dane płatnika składek na ubezpieczenie chorobowe – kod rodzaju identyfikatora (NIP, PESEL lub seria i numer paszportu), sam identyfikator płatnika;
 • miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych – skrócona nazwa placówki medycznej, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, lokalu;
 • dane lekarza – identyfikator, imię, nazwisko;
 • data wystawienia zwolnienia lekarskiego;
 • podpis elektroniczny. 

Jak wygląda zwolnienie lekarskie elektroniczne – wydruk z e-ZLA

Wersja drukowana tylko nieznacznie różni się od w pełni elektronicznego L4 online. Formalnie stanowi jego kopię – lekarz ma 3 dni na wprowadzenie odpowiednich informacji do systemu. Wydruk e-ZLA powinien zawierać odręczny podpis i pieczątkę, a numer statystyczny choroby ICD-10 w wersji dla pracodawcy będzie zawierać „XXX” zamiast kodu. Zakres reszty informacji pozostaje identyczny. Ponadto papierowe zaświadczenie o zwolnieniu lekarskim posiada indywidualny numer i oznaczenie serii. Teraz wiesz, jak wygląda zwolnienie lekarskie elektroniczne w każdym możliwym wariancie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *