[product_page id="119"]

Ile trzeba przepracować, żeby iść na zwolnienie lekarskie?

ile trzeba przepracować żeby iść na zwolnienie lekarskie 2022

Wiele osób boi się wziąć L4 wkrótce po rozpoczęciu nowej pracy. Obawa o brak pieniędzy przeważa nad troską o własne zdrowie. Inni pytają, ile trzeba przepracować, żeby iść na zwolnienie lekarskie z myślą o pobieraniu świadczeń bez wysiłku. Przekonaj się, co na ten temat mówi prawo!

Zwolnienie lekarskie online – e-ZLA to standard od 2018 roku – ma służyć leczeniu, rekonwalescencji i jak najszybszemu powrotowi pracownika do zdrowia oraz wykonywania obowiązków. Wykorzystywanie L4 niezgodnie z przeznaczeniem albo uzyskanie zaświadczenia o braku zdolności do pracy poprzez oszustwo czy fałszowanie dokumentacji medycznej wiąże się z konsekwencjami, w tym utratą wynagrodzenia i zasiłku chorobowego. To, ile trzeba przepracować, żeby iść na zwolnienie lekarskie, zależy od tzw. okresu wyczekiwania, który najczęściej trwa 30 dni. Może być krótszy, jeżeli zostaną spełnione pewne warunki. Są też grupy pracowników uprzywilejowanych pod tym względem.

Ile trzeba przepracować, żeby iść na zwolnienie lekarskie – prawo do zasiłku chorobowego

Okres wyczekiwania to czas zatrudnienia, po którym pracownik nabywa określone prawa. W przypadku umowy o pracę i obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego wynosi on 30 dni kalendarzowych od rozpoczęcia zatrudnienia. Pracownik z umową o pracę, który zachoruje przed zakończeniem 30-dniowego okresu wyczekiwania, też może otrzymywać zasiłek chorobowy – pod warunkiem że przerwa pomiędzy okresami ubezpieczeniowymi była krótsza, niż 30 dni

Istnieją także okoliczności, które pozwalają wnioskować o L4 online i udać się na odpoczynek bez obaw o finanse, nawet przy dłuższej przerwie:

 • urlop bezpłatny;
 • urlop wychowawczy;
 • czynna służba wojskowa żołnierza niezawodowego.

Ile trzeba przepracować, żeby iść na zwolnienie lekarskie? W szczególnych przypadkach już pierwszy dzień zatrudnienia pozwala pójść na płatne L4. W grupie pracowników z takimi prawami są:

 • osoby, które uległy wypadkowi w drodze do lub z pracy;
 • pracownicy, którzy posiadają łącznie minimum 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego;
 • funkcjonariusze Służby Celnej, którzy rozpoczynają pracę w Krajowej Administracji Skarbowej;
 • absolwenci uczelni wyższych i innych szkół, którzy uzyskali ubezpieczenie chorobowe w ciągu 90 dni od odebrania dyplomu/ukończenia edukacji;
 • posłowie i senatorowie, którzy zaczynają pracę (i są z tego tytułu objęci ubezpieczeniem chorobowym) do 90 dni po zakończeniu kadencji.

Świadczenia chorobowe a praca z dobrowolnymi składkami na ubezpieczenie

Nie wszystkie formy zatrudnienia i świadczenia pracy są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym. Jeżeli składki odprowadzane są dobrowolnie, okres wyczekiwania na nabycie prawa do zasiłku wydłuża się do 90 dni. Dotyczy to m.in.:

 • przedsiębiorców z pozarolniczą działalnością gospodarczą;
 • osób duchownych;
 • doktorantów ze stypendiami;
 • pracy nakładczej;
 • umowy zlecenia, równoważnej lub współpracy przy wykonywaniu takiej umowy;
 • współpracy z przedsiębiorcą korzystającym z ulgi na start.

Ile trzeba przepracować, żeby iść na zwolnienie lekarskie – kwestie zdrowotne

Z medycznego punktu widzenia staż u aktualnego pracodawcy czy okresy wyczekiwania nie mają wpływu na faktyczną zdolność konkretnej osoby do wykonywania określonej pracy. Czasami stan zdrowia może wymusić zapotrzebowanie na szybkie zwolnienie L4 online pomimo braku praw do świadczeń chorobowych. Wiesz już, ile trzeba przepracować, żeby iść na zwolnienie lekarskie. Pamiętaj, że okresy absencji bez świadczeń również mogą wliczać się do limitu płatnego L4 w ciągu roku w razie późniejszych dolegliwości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *