E-zwolnienie L4 Online

99.00 

NAWET W 5 MINUT -25% NA KOLEJNE ZAMÓWIENIE
DOSTĘPNI 24H/7 DNI BEZ REJESTRACJI

Uzyskane e-zwolnienie L4 (e-ZLA) zostanie przesłane zarówno do pracodawcy jak i do ZUS-u. Lekarz zadzwoni do Ciebie. Placówka Medyczna.

Dane pacjenta do L4

Ubezpieczenie OC dla Naszych pacjentów | Pełna Dyskrecja
Kategoria:

L4 na dziecko ile płatne 2022?

L4 na dziecko ile płatne 2022?

Prawo do pobierania zasiłku opiekuńczego, czyli L4 na dziecko mają zarówno matka, jak i ojciec pod warunkiem, że opłacają oni ubezpieczenie chorobowe. W tym przypadku nie ma znaczenia to, na jaką umowę pracują i czy opłacają obowiązkowe, czy dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Zwolnienie lekarskie obowiązuje dla obojga z nich. Sprawa komplikuje się, gdy wnioskują oni o zasiłek chorobowy – może go pobierać bowiem tylko jedno z rodziców, w zależności od tego, który z nich wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę.

Odpowiadając na pytanie o L4 na dziecko, ile płatne 2022 i jakie są zmiany w przepisach, należy zagłębić się w nowelizację ustawy odnośnie do zasiłków i zwolnień lekarskich. Jeśli chodzi o kwestię przyznawania opieki zdrowotnej na dziecko oraz świadczeń pieniężnych za ten czas, zasady dotyczące zasiłków chorobowych dla rodziców nie zmieniły się w stosunku do ostatniej nowelizacji ustawy, choć według dyrektywy unijnej work-life balance zmiany w tym zakresie miały zajść od sierpnia tego roku. Rząd nie zdążył jednak z jej wprowadzeniem do tego czasu.

W związku z tym, zgodnie z obecnymi zasadami przyznawania zasiłku rodzic, który złoży wniosek o opiekę na dziecko, może otrzymać zasiłek opiekuńczy w wysokości 80% podstawy wynagrodzenia. Gdy rodzic nie pracuje na umowę o pracę, wynosi on przeciętny miesięczny dochód, który liczony jest na podstawie ostatniego roku i pomniejszony o 13,71% w przypadku pracy na zlecenie umowy o dzieło lub w sytuacji prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

L4 na dziecko, ile płatne 2022 i jakie są zasady przyznawania?          

Często w przeglądarkach można spotkać się z zapytaniami, takimi jak „L4 na dziecko, ile płatne 2022”. Nie jest to jednak nic dziwnego, dlatego że przepisy prawne zmieniają się zazwyczaj dość często i w związku z tym należy upewnić się dla kogo i na jakich zasadach są przyznawane. Jakie są zatem reguły uzyskania zasiłku opiekuńczego na opiekę nad dzieckiem w przypadku, gdy znana już jest jego wartość?

W przypadku chorego dziecka w wieku od 8 do 14 lat przysługuje rodzicom 60 dni opieki, za które mogą uzyskać 80% wynagrodzenia. Na niepełnoletnie dzieci powyżej tego wieku przysługuje 14 dni opieki, za które także przyznawany jest zasiłek zmniejszony o 20% w stosunku do całkowitej kwoty wypłaty.  Czas ten nie rozszerza się w przypadku, kiedy rodzic ma więcej niż jedno dziecko. Liczba dni, w ciągu których przysługuje prawo do L4 na dziecko się nie zmienia. W momencie niewykorzystania nie przechodzi także na następny rok kalendarzowy.

Poza tym przysługują także 2 dni na opiekę nade dzieckiem do 14 roku życia wykraczające poza limit 60 dni, w których przyznawana jest wynagrodzenie, ale tylko jeden z rodziców może skorzystać z tego świadczenia. Nowelizacja ustawy w ramach work-life balance miała wydłużyć ten czas o kolejne 3 dni, dając w ciągu roku łącznie 5 dni do wykorzystania. Możliwość opieki miała rozszerzyć się także na innych krewnych. Z racji tego, że rząd nie zdążył jej wprowadzić, zmiana będzie obowiązywała najprawdopodobniej od początku 2023 roku.

Czy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest także za dni wolne od pracy?

Według przepisów prawnych zasiłek opiekuńczy przyznawany jest za każdy dzień, w którym wnioskujący o niego matka lub ojciec dziecka sprawuje nad nim opiekę. Nie jest zatem istotne, jaki to jest dzień tygodnia, ponieważ świadczenie pieniężne należy się także za dni ustawowo wolne od pracy, weekendy czy dni świąteczne.

Kto wypłaca zasiłek opiekuńczy na dziecko?

Zasiłek opiekuńczy na opiekę nad dzieckiem wypłacany jest w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, opłacanego przez pracownika, czyli matkę lub ojca dziecka. Wypłacany jest on z funduszu ubezpieczeń społecznych lub wypłaca je pracodawca w zależności od wielkości firmy i tego, który podmiot jest zobowiązany do jego rozliczenia z pracownikiem.

W jakich sytuacjach przyznawana jest opieka nad zdrowym dzieckiem?

Wszelkie zasady przyznawania zasiłku opiekuńczego znajdują się w Kodeksie pracy. Może zostać przyznany rodzicom, którzy zatrudnieni są na etat i muszą zaopiekować się małym dzieckiem, które ma mniej niż 8 lat lub dzieckiem z niepełnosprawnością poniżej 18. roku życia. Do wykorzystania w takiej sytuacji ma 60 dni, za które przysługuje 80% wynagrodzenia.

Na zdrowe dziecko przysługuje opieka także wtedy, gdy na przykład zachorowała niania, która opiekuje się dzieckiem, sanepid podejrzewa, że dziecko jest nosicielem choroby zakaźnej i musi zostać poddana kwarantannie bądź izolacji czy niespodziewanie zamknięto żłobek, przedszkole czy szkołę dziecka a rodzic dowiedział się o tym w terminie krótszym niż tydzień od jej zamknięcia. Można także złożyć wniosek o opiekę nad dzieckiem w przypadku, gdy współmałżonek bądź rodzic dziecka jest chory lub przebywa w szpitalu, a dotychczas opiekował się dzieckiem. Ojciec może je złożyć także w przypadku, kiedy matka z powodu porodu nie może się opiekować pociechą.

Podsumowując, odpowiedź na pytanie o L4 na dziecko, ile płatne 2022 jest ściśle zależna od zmian w przepisach. Należy zatem śledzić wszelkie poprawki do rozporządzeń na ten temat, by mieć wiedzę kto, w jakich przypadkach i w jakim wymiarze może ubiegać się i składać wniosek o zwolnienie lekarskie na dziecko.

Zwolnienie lekarskie możesz uzyskać na naszej stronie internetowej!

Zobacz również