[product_page id="119"]

L4 na okresie próbnym

L4 na okresie próbnym

Udało Ci się znaleźć nową pracę i właśnie podpisałeś/aś umowę na okres próbny, ale rozchorowałeś/aś się i nie wiesz, jakie konsekwencje się z tym wiążą? Zastanawiasz się, czy możesz otrzymać zwolnienie lekarskie i pobierać stosowne świadczenia z tego tytułu? A może obawiasz się, że pracodawca będzie chciał rozwiązać z Tobą umowę przed jej zakończeniem, a Ty zostaniesz bez środków? Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się wszystkiego o L4 na okresie próbnym

Czy możesz otrzymać L4 na okresie próbnym?

Okres próbny jest czasem, który zapewnia bezpieczeństwo i komfort zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy. Ma on na celu umożliwienie pracownikowi zaznajomienia się ze swoim stanowiskiem i obowiązkami, jakie będą do niego należeć oraz sprawdzenie swoich sił, a także zwyczajne przekonanie się, czy odnajdzie się w nowej pracy. Z kolei pracodawca może obserwować, jak nowy pracownik wywiązuje się ze swoich obowiązków, jak aklimatyzuje się w firmie i czy spełnia wszystkie wymagania. Okres próbny trwa maksymalnie trzy miesiące. Jeżeli w tym czasie nieszczęśliwie zachorujesz i będziesz niezdolny/a do świadczenia pracy, lekarz może wystawić Ci zwolnienie lekarskie. L4 na okresie próbnym przysługuje Ci tak samo, jak każdemu innemu pracownikowi zatrudnionemu na stałe. 

Zwolnienie lekarskie podczas okresu próbnego – czy przysługują Ci świadczenia chorobowe?

W przypadku stwierdzenia przez lekarza niezdolności do wykonywania pracy, masz możliwość uzyskania właściwych temu przypadkowi świadczeń chorobowych, jeżeli minął okres wyczekiwania (ciągłość 30. dni ubezpieczenia chorobowego). Przysługują Ci:

  • Wynagrodzenie chorobowe – świadczenie wypłacane przez pracodawcę w  czasie 33. początkowych dni zwolnienia, lub w czasie 14 pierwszych dni, jeżeli jesteś osobą po 50. roku życia,
  • Zasiłek chorobowy – wypłacanie tego świadczenia leży w gestii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 34. dnia trwania zwolnienia lekarskiego.

Wysokość wypłacanych świadczeń stanowi zazwyczaj 80% podstawy. Jeśli jednak przebywasz w szpitalu, wysokość zasiłku będzie niższa i wyniesie 70%. Jeżeli powodem Twojej niezdolności do pracy jest ciąża lub jeżeli jesteś dawcą tkanek czy narządów – wtedy przysługuje ci świadczenie w wysokości stu procent podstawy. Prawo do uzyskania zasiłku w pełnym wymiarze podstawy mogą otrzymać także pracownicy, którzy ulegli wypadkowi w drodze z lub do pracy. Jako podstawę do wypłacenia świadczenia w przypadku okresu próbnego przyjmuje się miesięczną średnią wynagrodzenia z pełnych miesięcy zatrudnienia pracownika. 

Jeżeli jednak niezdolność do wykonywania pracy z powodu choroby wystąpiła przed upływem okresu wyczekiwania, pracownikowi nie przysługuje prawo do żadnych świadczeń z tego tytułu. 

L4 na okresie próbnym – czy grozi Ci wypowiedzenie? 

Umowa na okres próbny nie może zostać podpisana na okres dłuższy niż trzy miesiące, a czas na jej wypowiedzenie wynosi dwa tygodnie. Jednak w przypadku choroby pracownika pracodawca nie może rozwiązać umowy, podczas gdy ten przebywa na L4, jeśli oczywiście nie ma do tego wyraźnych przesłanek i szczególnych okoliczności, które uprawniają pracodawcę do takiego wypowiedzenia. Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z datą, która została podana przy jej podpisaniu niezależnie od tego, czy pracownik przebywa na zwolnieniu. Sytuacja wygląda inaczej jedynie w przypadku kobiet w ciąży – jeżeli umowa z ciężarną pracownicą wygasa w trakcie trwania trzeciego miesiąca ciąży, czyli po pierwszym trymestrze, wtedy kontrakt musi zostać wydłużony do dnia porodu. Warto jednak wspomnieć, iż pracodawca może rozwiązać umowę zaraz po powrocie pracownika do pracy. 

Umowa na okres próbny: czy można wydłużyć?

Jeżeli Twoja umowa została podpisana na okres 3 miesięcy, nie ma możliwości jej wydłużenia, nawet jeśli przebywałeś/aś podczas jej trwania na zwolnieniu lekarskim. Co prawda taka sytuacja uniemożliwia główne założenie okresu próbnego, czyli sprawdzenie pracownika na nowym stanowisku. Pracodawca nie może jednak przedłużyć takiej umowy, chyba że chciałby zatrudnić danego pracownika na innym stanowisku, gdzie powierzone zostaną mu inne obowiązki. Ponowne zatrudnienie na okres próbny tej samej osoby w tym samym charakterze możliwe jest dopiero po upływie trzech lat. Ważny jest również fakt, iż pracodawca nie ma obowiązku zatrudniania osoby, która była na L4 na okresie próbnym

Zakończenie umowy a zasiłek 

Twój okres próbny dobiegł końca, umowa wygasła, a Ty nadal jesteś na zwolnieniu? Od tego momentu pracodawca jest zwolniony z obowiązku wypłacania Ci wynagrodzenia chorobowego, a wypłatą przysługującego Ci świadczenia zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Musisz przedłożyć zwolnienie lekarskie wraz z wymaganymi dokumentami w ZUS-ie, aby móc się o  takie świadczenie ubiegać. Ponadto masz prawo do jego otrzymywania aż do dwóch tygodni po zakończeniu umowy i okresu ubezpieczenia. Jeżeli zachorujesz w przeciągu 14 dni po wygaśnięciu stosunku pracy, a Twoja niezdolność do pracy będzie trwała nieprzerwanie 30 dni – wtedy również przysługuje Ci prawo do uzyskania zasiłku chorobowego. 

Zwolnienie lekarskie możesz uzyskać na naszej stronie internetowej!

Zobacz również