[product_page id="119"]

Zwolnienie lekarskie po świadczeniu rehabilitacyjnym 2022

Zwolnienie lekarskie po świadczeniu rehabilitacyjnym 2022

Zwolnienie lekarskie po świadczeniu rehabilitacyjnym 2022- czy daje możliwość ponownego ubiegania się o wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy? To pytanie zadają sobie pracownicy, którzy ze względu na problemy zdrowotne i schorzenia, często wynikające z wykonywanej pracy, nie mogą wrócić do pełnej sprawności, a tym samym do obowiązków służbowych, mimo skorzystania z pełnego okresu świadczenia rehabilitacyjnego. Czy zwolnienie lekarskie po otrzymaniu i wykorzystaniu zasiłku rehabilitacyjnego jest możliwe? Czym jest zdolność do wykonywania pracy? Czy można przedłużyć świadczenie rehabilitacyjne jeśli stan zdrowia nie pozwala na powrót do czynności służbowych? O tym dowiesz się z naszego artykułu.

Zwolnienie lekarskie po świadczeniu rehabilitacyjnym 2022, czyli dalsza niezdolność do pracy

Zwolnienie lekarskie po świadczeniu rehabilitacyjnym 2022 w przypadku kiedy mamy do czynienia z nieprzerwanym okresem niezdolności do pracy spowodowanym tą samą chorobą, z powodu której pracownik korzystał ze świadczenia rehabilitacyjnego sprawia, że nie otrzymuje on z tego tytułu ani wynagrodzenia chorobowego, ani zasiłku chorobowego. Powodem tego jest fakt, że między świadczeniem rehabilitacyjnym a nowym zwolnieniem lekarskim nie nastąpiła żadna przerwa, w trakcie której pracownik odzyskałby zdolność do pracy i do niej wrócił. Świadczenie rehabilitacyjne jest formą przedłużenia niezdolności do pracy, która stwierdzona została przez przedłożone wcześniej zwolnienie lekarskie. Jeśli jest więc następstwem wykorzystania całego limitu zwolnienia lekarskiego, zwolnienie lekarskie nie może być formą jego przedłużenia.

Zwolnienie lekarskie a nowy okres zasiłkowy, czyli wyjątek od reguły

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku kiedy ubezpieczony po wyczerpaniu świadczenia rehabilitacyjnego staje się zdolny do wykonywania obowiązków służbowych, ale po powrocie do pracy (choćby na 1 dzień) przedstawia zwolnienie lekarskie spowodowane inną chorobą lub schorzeniem. Wówczas otrzymuje on prawo do zasiłku. Dlaczego? Istotny jest tutaj przede wszystkim fakt, że pomiędzy okresami niezdolności do pracy wystąpiła przerwa, a powodem wydania L4 jest inna choroba. W takim przypadku osoba zatrudniona otrzymuje prawo do nowego okresu zasiłkowego i co za tym idzie – może skorzystać z wynagrodzenia chorobowego, a potem z zasiłku chorobowego. Podobne prawo można nabyć również w przypadku, kiedy powodem zwolnienia jest ta sama przypadłość, jednak wówczas przerwa pomiędzy zwolnieniem a zakończonym wcześniej świadczeniem rehabilitacyjnym powinna trwać dłużej niż 60 dni.

Kiedy przedłużenie zasiłku rehabilitacyjnego jest możliwe?

Świadczenie rehabilitacyjne to swego rodzaju kontynuacja zasiłku chorobowego. Warunkiem jego otrzymania jest opinia specjalisty o tym, że pracownik dobrze rokuje na powrót do zdrowia i tym samym na powrót do pracy. Jednak okres jego obowiązywania jest ograniczony i trwa nie dłużej niż 12 miesięcy. Skoro wiemy już, że bezpośrednio po upływie tego okresu pracownik nie może przedłożyć zwolnienia lekarskiego, co może zrobić, jeśli stan jego zdrowia nie uległ poprawie? W takiej sytuacji może zawnioskować o przedłużenie zasiłku rehabilitacyjnego. Jeśli lekarz orzecznik ZUS stwierdzi, że rokowania na powrót do zdrowia są dobre, może on otrzymać zasiłek, jednak będzie on przyznawany nie dłużej niż przez 9 miesięcy. W przypadku jeśli decyzja będzie inna i kiedy pracownik w tym czasie nie odzyska zdolności do pracy, nie otrzyma on już żadnych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, a jedynym wyjściem dla niego będzie ubieganie się o rentę.

Zwolnienie lekarskie po świadczeniu rehabilitacyjnym 2022 a urlop wypoczynkowy

Zwolnienie lekarskie po świadczeniu rehabilitacyjnym 2022 ma sens kiedy zostaną spełnione 2 warunki: kiedy między zakończonym świadczeniem rehabilitacyjnym a wydanym zwolnieniem lekarskim nastąpi dłuższa przerwa, w trakcie której pracownik odzyska zdolność do pracy i do tej pracy wróci oraz kiedy powodem do wydania nowego zwolnienia będzie inna choroba lub schorzenie niż to, które było powodem pobierania świadczenia rehabilitacyjnego (chyba, że po 60 dniach pracy okaże się, że ta sama dolegliwość wróciła i nie pozwala nam pracować). Warto wiedzieć, że podczas okresu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego (okres niewykonywania pracy) pracownik cała czas nabywa prawo do urlopu na podstawie faktycznego stosunku pracy. Nie oznacza to jednak, że po ustaniu świadczenia rehabilitacyjnego może on skorzystać z zaległego i bieżącego urlopu, a potem przedstawić kolejne zwolnienie lekarskie. Zdolność do wykonywania pracy musi być potwierdzona jej rzeczywistym wykonywaniem, a więc fizycznym powrotem do obowiązków, który może być również potwierdzony zaświadczeniem lekarskim.

Warto wiedzieć, co nam przysługuje w przypadku choroby

Przepisy dotyczące zasiłków są tak skonstruowane, by chronić pracownika, ale jednocześnie nie dawać mu dużej możliwości ich obchodzenia. Dzięki świadczeniu rehabilitacyjnemu pracownik może kontynuować leczenie i rehabilitację bez większych strat dla swojego portfela oraz z myślą, że jego stan zdrowia rokuje na powrót do pracy, która czeka na niego przynajmniej przez najbliższe 3 miesiące. Najlepiej więc wykorzystać ten czas na leczenie i porządną rekonwalescencję. Nie oznacza to jednak, że po wykorzystaniu świadczenia rehabilitacyjnego nie możemy już zachorować. Dlaczego warto wiedzieć z jakich możliwości możemy skorzystać. Trzeba mieć zatem tego typu kwestie na uwadze.

Potrzebujesz L4 „na już”? Skontaktuj się z nami!

Zobacz również