[product_page id="119"]

Jednoosobowa Działalność Gospodarcza Zwolnienie Lekarskie 2022

Jednoosobowa Działalność Gospodarcza Zwolnienie Lekarskie 2022

Jednoosobowej działalności gospodarczej zwolnienie lekarskie 2022 przynosi wiele wątpliwości. W przypadku tego typu funkcjonowania firmy, niedyspozycja przedsiębiorcy wiązałaby się z całkowitym zawieszeniem działalności. Jednak warto pamiętać, że jest on również tylko człowiekiem, może zachorować i potrzebować urlopu chorobowego, podczas którego wróci do zdrowia i pełni sił. Jak więc wygląda kwestia zwolnień w takiej firmie? Czy istnieją rozwiązania umożliwiające przedsiębiorcy urlop chorobowy przy jednoczesnym ciągłym funkcjonowaniu firmy? W dzisiejszym artykule przedstawiamy czy przedsiębiorcy prowadzącemu wspomniany typ działalności przysługuje zwolnienie lekarskie, jeśli tak to w jakich sytuacjach, a także w jaki sposób może funkcjonować firma podczas jego niedyspozycyjności.

Czy osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą zwolnienie lekarskie 2022 przysługuje?

Jednoosobowej działalności gospodarczej zwolnienie lekarskie 2022 przysługuje, jeśli zostanie spełnionych kilka warunków. Najważniejsze jest zadeklarowanie chęci opłacania składek na ubezpieczenia chorobowego, dzięki czemu ZUS będzie mógł w przyszłości wspomóc przedsiębiorcę w chorobie lub podczas pobytu w szpitalu. Obliczone składki powinny mieć wysokość podstawową i być opłacone z zachowaniem wszystkich terminów. Zdarzają się przypadki, kiedy przez spóźnienie o zaledwie jeden dzień można stracić prawo do jakiegokolwiek zasiłku podczas zwolnienia lekarskiego. Ubezpieczenie chorobowe będzie obowiązywało po 90 dniach płacenia składek, więc do tego czasu zasiłek nie będzie obowiązywał.

Kiedy się należy?

Zasiłek chorobowy należy się przedsiębiorcy w przypadkach takich samych jak normalnemu pracownikowi. Może on uzyskać zwolnienie, gdy pojawiła się niezdolność do pracy wywołana chorobą lub wypadkiem. Uniemożliwia ona wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności. Świadczenia nie przysługują podczas przebywania na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, a także podczas pobytu w więzieniu oraz przez okres pierwszych 90 dni odprowadzania składek na ubezpieczenie chorobowe. Przedsiębiorca może zdecydować się na odprowadzanie niższych składek niż standardowe 80% podstawy wynagrodzenia. W takiej sytuacji jednak, zasiłek chorobowy wyniesie zaledwie kilkadziesiąt złotych za 5 dni roboczych, podczas gdy pełne świadczenie wyniosłoby kilka razy więcej.

Kiedy przedsiębiorca traci prawa do pobierania zasiłku?

Warto zdawać sobie również sprawę, kiedy przedsiębiorca może utracić prawo do pobierania zasiłku. Dzieje się tak w sytuacjach, kiedy nadal, mimo choroby prowadzi pracę prowadzącą do zarobku np. sprawowanie nadzoru, wydawanie poleceń lub czynności na rzecz innego podmiotu, wykorzystuje zwolnienie w sprzecznym niż podany celu lub L4 zostało sfałszowane. Jakakolwiek praca zarobkowa, niezależnie od zaleceń zawartych na zwolnieniu lekarskim, jest równoznaczna z utratą zasiłku – ubezpieczony nie dostanie kolejnych wypłat świadczenia, a także będzie musiał oddać to, co już otrzymał wraz z odsetkami. Co więcej, nawet jeśli wspomniane czynności zostały wykonane nieodpłatnie, ale z reguły za określone działania przysługuje wynagrodzenie, zasiłek również zostanie odebrany.

Jednoosobowa działalność gospodarcza zwolnienie lekarskie 2022 a ciągłość działań firmy

Jednoosobową działalność gospodarczą zwolnienie lekarskie 2022 w znacznym stopniu ogranicza i może prowadzić nawet do tymczasowego jej zamrożenia. Aby jednak nie przerywać jej funkcjonowania, w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się niezarobkowe prace przedsiębiorcy na rzecz firmy. Należą do nich czynności formalnoprawne, które obejmują podpisywanie dokumentów finansowych i rozliczeniowych. Co więcej, Sąd Najwyższy uznał, że podpisywanie faktur również jest dopuszczalne, gdyż nie stanowi faktycznego prowadzenia działalności. Takie stanowisko umożliwia wykonanie niezbędnych czynności, które nie wymagają dużych nakładów podczas choroby, a zapewniają prawidłowe i ciągłe działanie firmy.

Jak podczas choroby przedsiębiorcy może funkcjonować firma?

By nie zawieszać działalności, a jednocześnie nadal otrzymywać przysługujące świadczenia chorobowe, przedsiębiorca powinien ustanowić pełnomocnika na czas trwania jego niedyspozycji. Pozwoli to na ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa, a tym samym zapewnienie pracy zatrudnionym pracownikom. Podczas przekazania obowiązków i czynności innej osobie, nie wykonuje on pracy, a więc nie może zostać podciągnięty do odpowiedzialności za dokonywanie zarobku w czasie zwolnienia. Pełnomocnikiem może zostać członek rodziny lub jakakolwiek inna, niespokrewniona z przedsiębiorcą osoba. Podczas, gdy reprezentant będzie zatrudniony na umowę o pracę, należy opłacić wymagane składki. Wiele osób preferuje jednak tymczasową umowę zlecenie, dzięki czemu opłaty stają się znacznie niższe.

Zobacz również