[product_page id="119"]

Nowa praca a zwolnienie lekarskie – co warto wiedzieć?

nowa praca a zwolnienie lekarskie

Masz nową pracę, a zwolnienie lekarskie uznajesz za konieczność? Dowiedz się, kiedy po raz pierwszy można pójść na L4 i ile wynosi wynagrodzenie chorobowe. Sprawdzamy najważniejsze informacje!

Choroba w pierwszym miesiącu pracy? Zabieg chirurgiczny, uraz, wypadek? To wszystko może się przytrafić także osobom, które dopiero podpisały umowę o zatrudnienie. W takiej sytuacji muszą skorzystać ze zwolnienia lekarskiego. Jest to zaświadczenie wystawiane przez lekarza, potwierdzające niezdolność pracownika do wykonywania obowiązków. I choć chory ma możliwość pójścia na L4, nie zawsze otrzyma wynagrodzenie chorobowe. Pracownika obowiązuje tzw. okres wyczekiwania. Czy to oznacza jakieś ograniczenia, które nakłada nowa praca, a zwolnienie lekarskie zostanie przyznane bez świadczeń chorobowych?

Nowa praca a zwolnienie lekarskie – zasady wypłacania świadczenia

Czy pracownik biorący e-zwolnienie online w pierwszym miesięcy pracy otrzyma wynagrodzenie? To zależy. Okres wyczekiwania oznacza 30 dni nieprzerwanego opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe w przypadku osób pracujących na etacie (umowa o pracę, obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe) oraz 90 dni dla samozatrudnionych (dobrowolne ubezpieczenie chorobowe). Należy podkreślić, że do okresu wyczekiwania zalicza się również poprzednie okresy podlegania ubezpieczeniu i opłacania składek, jeżeli:

  • przerwa pomiędzy tymi okresami nie była dłuższa niż 30 dni;
  • przerwa spowodowana była urlopem wychowawczym, bezpłatnym, odbywaniem służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

Możliwe jest również nabycie prawa do wynagrodzenia chorobowego bez okresu wyczekiwania. Sytuacja ta dotyczy określonych grup pracowników:

  • absolwentów szkół, których objęto ubezpieczeniem chorobowym w ciągu 90 dni od momentu ukończenia szkoły;
  • osób, których niezdolność do pracy spowodowana jest wypadkiem w drodze do lub z pracy;
  • pracowników, których obejmuje co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego;
  • posłów, senatorów, którzy przystąpili do ubezpieczenia w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji;
  • funkcjonariuszy Służby Celnej będących pracownikami Krajowej Administracji Skarbowej.

Nowa praca a zwolnienie lekarskie – wysokość świadczenia

Przez pierwsze 33 dni, kiedy pracownik korzysta z L4 online lub zwolnienia wystawionego w szpitalu czy przychodni, pracodawca wypłaca tzw. wynagrodzenie chorobowe. Od 34 dnia chory otrzymuje zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS. Jeżeli niezdolność do pracy wystąpiła przed ukończeniem pierwszego miesiąca pracy podstawę wynagrodzenia stanowi:

  • stawka pensji miesięcznej ustalona kwotowo w umowie;
  • kwota uzyskana przez pracownika w przypadku przepracowania pełnego miesiąca.

Wyliczenia zależne są od tego, czy ustalono stałe wynagrodzenie, czy też oparte jest ono na zmiennych składowych. 

Jeżeli pracownik przedstawiający zwolnienie lekarskie online znajduje się wciąż w okresie wyczekiwania, za pierwszy miesiąc nie otrzyma wynagrodzenia. Prawo nabędzie od 31 dnia zatrudnienia, czyli podlegania ubezpieczeniu chorobowemu.

W istocie zależność między nową pracą a zwolnieniem lekarskim nie dotyczy zagadnienia, czy pracownik może pójść na L4, ale czy otrzyma wynagrodzenie za ten czas. Tu pod uwagę należy wziąć czas wyczekiwania, a więc okres opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *