[product_page id="119"]

Ponowne zwolnienie lekarskie po 182 dniach choroby

Ponowne zwolnienie lekarskie po 182 dniach choroby

Korzystanie ze zwolnienia lekarskiego wiąże się z przestrzeganiem wielu zasad. Dotyczą one zarówno praw i przywilejów pracownika, jak i czynności zabronionych w trakcie przebywania na przerwie od wykonywanie obowiązków zawodowych. W związku z tym pracownicy mogą mieć pytania w obliczu pozornie skomplikowanych procedur. Jedną z zastanawiających kwestii może być prawo do ponownego zwolnienia lekarskiego po 182 dniach choroby.

Zmiany w przepisach od bieżącego roku. Ponowne zwolnienie lekarskie po 182 dniach choroby

Dotąd każda inna choroba rozpoczynała nowy okres zasiłkowy, pozwalający pracownikowi pobierać zasiłek chorobowy w trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim. Pozwalało to na większą swobodę korzystania z limitu 182 dni, lecz również powodowało, że pracodawcy poniekąd „tracili” pracowników, którzy znikali z miejsca pracy na rzecz zwolnienia chorobowego na bardzo długie, niemal niekończące się okresy.

W 2022 roku w kwestii zwolnień lekarskich zaszły pewne zmiany w przepisach, między innymi ta dotycząca właśnie okresu zasiłkowego. Otóż od bieżącego roku wszystkie zwolnienia chorobowe w jednym roku sumują się, bez względu na przyczynę zwolnienia. Na przykład, pracownik może przebywać na przerwie od pracy z powodu przeziębienia, a dzień po powrocie do obowiązków zawodowych złamie nogę. Obie te dolegliwości wpadają w jedną pulę maksymalnych 182 dni, które można wykorzystać w ciągu roku na zwolnienie lekarskie, by otrzymywać z tego tytułu zasiłek chorobowy.

W pewnym sensie zmiana ta utrudniła sytuację niektórym pracownikom, szczególnie tym zmagającym się z długimi pobytami w szpitalu, ciężkimi zabiegami operacyjnymi czy chorobami przewlekłymi. Jak to jednak wygląda w praktyce? Kiedy można wziąć ponowne zwolnienie lekarskie po 182 dniach choroby?

Zwolnienia lekarskie – wynagrodzenie i świadczenia

Przez pierwsze dni zwolnienia lekarskiego pracownik ma prawo do wynagrodzenia chorobowego wypłacanego przez pracodawcę w kwocie 80% podstawy wymiaru. W przypadku osób poniżej 50 roku życia okres, na który przypada to świadczenie, wynosi 33 dni, zaś u pracowników starszych są to 2 tygodnie. Dni, podczas których przysługuje wynagrodzenie chorobowe sumują się bez względu na występującą między nimi przerwę.

Po wykorzystaniu tego okresu pracownik rozpoczyna okres zasiłkowy, który w ciągu roku kalendarzowego w większości sytuacji wynosi maksymalnie 182 dni (w przypadku osób chorych na gruźlicę oraz ciężarnych kobiet jest to 270 dni). W trakcie tego okresu pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy wynoszący 80% podstawy wymiaru, choć istnieją wyjątki, np. kobiety ciężarne otrzymują kwotę w wysokości 100% średniego wynagrodzenia.

Wykorzystanie limitu przypadającego na okres zasiłkowy – co dalej?

Zdarza się, że pracownik wykorzysta limit przypadający na okres zasiłkowy, mimo że nadal nie wyzdrowiał i nie może wrócić do wykonywania obowiązków zawodowych. Co dzieje się w takiej sytuacji? Pracownik może liczyć na inną pomoc finansową – świadczenie rehabilitacyjne. Wydaje się je tylko po spełnieniu odpowiednich warunków, a najważniejszym jest, by dalsze leczenie pacjenta rokowało ostateczną poprawą stanu jego zdrowia i powrotem do pracy.

Świadczenie rehabilitacyjne w większości przypadków przysługuje przez kolejne 12 miesięcy, a jego wysokość zmienia się z biegiem czasu. Z początku wypłacane jest 90% podstawy wymiaru, zaś po przekroczeniu 4 miesiąca – już 75%. Świadczenie rehabilitacyjne po części może być odpowiedzią na niepokój pracowników po wykorzystaniu limitu 182 dni na zwolnieniu chorobowym.

Kiedy można wziąć ponowne zwolnienie lekarskie po 182 dniach choroby?

Jednak kiedy tak naprawdę można ponownie sięgnąć po możliwość uzyskania zwolnienia chorobowego po wykorzystaniu maksymalnej liczy łącznych dni w roku? Według nowych przepisów z bieżącego roku jednym sposobem na rozpoczęcie nowego okresu zasiłkowego jest co najmniej 60 dni przerwy między jednym zwolnieniem lekarskim a drugim. Nawet nowy rok kalendarzowy nie rozpocznie automatycznie nowego okresu zasiłkowego.

Oznacza to więc, że jeżeli pracownik wykorzysta maksymalną liczbę dni przypadających na przerwę od wykonywania obowiązków zawodowych, kolejne zwolnienie lekarskie może wziąć dopiero po 60 dniach od zakończenia ostatniego. Jeżeli sytuacja na to pozwala, może także ubiegać się o pomoc w postaci świadczenia rehabilitacyjnego, o czym wspomnieliśmy powyżej.

Obowiązki pracownika na zwolnieniu lekarskim. Możliwość kontroli ze strony ZUS-u

Pracownik przebywający na zwolnieniu chorobowym powinien mieć na celu tylko wyzdrowienie i ostateczny powrót do pracy. Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że ktoś nie stosuje się do zaleceń lekarza, zarówno pracodawca, jak i ZUS mają prawdo przeprowadzić niespodziewaną kontrolę. Pracodawca ma taką możliwość przez okres przyznawania wynagrodzenia chorobowego, czyli przez pierwsze 33 – tudzież 14 – dni.

ZUS dzięki elektronicznej formie zwolnienia lekarskiego ma lepszy wgląd w sytuację pracownika, a więc wie np. jak długo trwa jego przerwa od pracy i czy zwolnienie zezwala mu na wychodzenie z domu. Pracownik ma obowiązek przestrzegać wszelkich zaleceń dołączonych do zwolnienia chorobowego pod groźbą utraty świadczeń, a nawet utraty pracy tuż po powrocie do niej. Dlatego należy pilnować limitu dni przeznaczonych na zwolnienie lekarskie w ciągu roku.

Zwolnienie lekarskie możesz uzyskać na naszej stronie internetowej!

Zobacz również